Бухгалтерський аудит і аналіз звітності підприємства: методи, завдання, послуги

 1. Бухгалтерський аудит і аналіз звітності підприємства: методи, завдання, послуги Професійний бухгалтерський...
 2. Перелік послуг в рамках бухгалтерського аудиту
 3. Методи аналізу бухгалтерської звітності
 4. Порядок проведення аудиту
 5. Бухгалтерський аудит і аналіз звітності підприємства: методи, завдання, послуги
 6. Що дає аналіз фінансової звітності
 7. Перелік послуг в рамках бухгалтерського аудиту
 8. Методи аналізу бухгалтерської звітності
 9. Порядок проведення аудиту
 10. Бухгалтерський аудит і аналіз звітності підприємства: методи, завдання, послуги
 11. Що дає аналіз фінансової звітності
 12. Перелік послуг в рамках бухгалтерського аудиту
 13. Методи аналізу бухгалтерської звітності
 14. Порядок проведення аудиту

Бухгалтерський аудит і аналіз звітності підприємства: методи, завдання, послуги

Професійний бухгалтерський аудит допоможе:

 • визначити поточний стан справ;
 • виявити можливі помилки в звітності;
 • розробити план по відновленню системи обліку;
 • спростити відносини з кредиторами, контрагентами та контролюючими органами.
Замовити послугу...
Згідно з вітчизняним законодавством, аудит - це незалежна перевірка фінансової звітності підприємства. В ході процедури аудитор проводить експертизу бухгалтерського обліку, аналіз відповідності всіх операцій законодавству та правильності їх відображення в звітних документах. Спеціаліст виявляє всі помилки і недоліки, які можуть спричинити за собою штрафи. Аудит необхідний для будь-якої компанії - від маленького магазину до гігантського холдингу.

Основне завдання бухгалтерського аудиту - незалежна експертиза звітності компанії. Аудит замовляють з різних причин і в різних ситуаціях. Одні фірми проводять його, щоб отримати можливість надати підтвердження своєї економічної спроможності перед партнерами. Інші хочуть контролювати податкові ризики. Треті проводять аудит, щоб проконтролювати власну бухгалтерію (особливо коли є підозри, що бухгалтер не цілком компетентний).

Для деяких компаній аудит стає обов'язковою процедурою. Зокрема, в тих випадках, коли:

 • організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства (ВАТ);
 • компанія є кредитною, страховою організацією або суспільством взаємного страхування, товарною або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним позабюджетним фондом, джерелом утворення коштів якого є передбачені законодавством Російської Федерації обов'язкові обчислення, вироблені фізичними та юридичними особами, або фондом, джерелами утворення засобів якого є добровільні відрахування фізичних і юридичних осіб;
 • обсяг виручки компанії за один рік перевищує встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці в 500 тисяч разів або сума активів балансу на кінець звітного року перевищує його в 200 тисяч разів;
 • організація є державним або муніципальним унітарним підприємством, заснованим на праві господарського відання, якщо фінансові показники його діяльності відповідають зазначеним в попередньому пункті. Для муніципальних унітарних підприємств фінансові показники можуть бути знижені.

Цікавий факт
«Аудит» в перекладі з латині означає «слухання». У всьому світі це слово використовують для позначення перевірки.

Що дає аналіз фінансової звітності

Навіть високопрофесійні бухгалтера з великим досвідом час від часу роблять помилки. Робота бухгалтера складна, вона передбачає вирішення величезної кількості поточних питань. Аудитор же дивиться на речі свіжим поглядом, він не відволікається на «плинність» і може повністю сконцентруватися на перевірці документації.

Нерідко невеликі компанії з маленьким бюджетом не можуть дозволити собі дійсно компетентного бухгалтера - вони наймають або вчорашніх випускників, яким поки не вистачає практичного досвіду, або бухгалтера на півставки - такий фахівець працює десь ще і не може сконцентруватися виключно на веденні справ цієї фірми. В обох випадках помилки неминучі, і без аудиту безумовно не обійтися.

Для кожної компанії аудит - це в першу чергу значне зменшення підприємницьких ризиків. По-перше, після проведення аудиторської перевірки керівник буде точно знати, як йдуть справи на підприємстві. По-друге, аудит виявляє порушення ще до того, як вони можуть нашкодити справі і привести до стягнень. І нарешті, керівник отримує рекомендації щодо вдосконалення та оптимізації бухгалтерського обліку та документообігу.

Не зайвим буде згадати також про те, що наявність аудиторського висновку зміцнює престиж компанії і її позиції на ринку, а також спрощує її відносини з податковою інспекцією, митницею та банками.

Перелік послуг в рамках бухгалтерського аудиту

Аудиторські компанії проводять ініціативний і обов'язковий аудит, аудит ризиків, вибірковий аудит окремих операцій, аудит розрахунків з бюджетом, аудит касових та банківських операцій, аудит розрахунків з контрагентами і супровід податкових перевірок. Замовити можна як загальний аудит, так і окрему експертизу якогось напрямку.

Поняття «аудиторські послуги» ширше поняття «аудит». Крім власне аудиту, аудиторські компанії зазвичай надають і інші послуги: постановка, відновлення і ведення бухобліку, складання звітності, консультування, в тому числі і податкове, управлінський та правовий, аналіз фінансово-господарської діяльності, автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій, оцінка вартості майна, складання бізнес-планів, проведення маркетингових досліджень і багато іншого.

важливо
Аудиторський звіт, в якому зазначаються виявлені в ході ініціативного аудиту порушення, - строго конфіденційний документ, користуватися яким має право тільки замовник. Податкова інспекція отримує інший документ, що видається за підсумками обов'язкового аудиту, - аудиторський висновок. Воно містить думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності.

Методи аналізу бухгалтерської звітності

Для перевірки бухгалтерської звітності і її аналізу використовуються різні методи - їх вибір залежить від конкретних цілей і завдань.

 • Суцільна перевірка передбачає аналіз всієї сукупності документів, регістрів обліку та бухгалтерської звітності.
 • Вибіркова перевірка базується на законах теорії ймовірностей, в відповідно до яких дані частини цілого можуть дати достовірну інформацію про все. Кожен елемент вибіркової перевірки повинен мати однакові шанси бути відібраними у вибірку.
 • Комбінована перевірка використовує методи суцільної і вибіркової перевірки.
 • Документальна перевірка базується на експертизі всієї документації, але не передбачає проведення інвентаризації та опитувань персоналу і керівництва. Нерідко цей тип перевірки проводиться навіть без виїзду на об'єкт.
 • Фактична перевірка включає в себе перевірку документів, опитування співробітників бухгалтерії і керівництва, іноді - проведення інвентаризації. Аудитори в цьому випадку виїжджають на об'єкт і працюють разом зі співробітниками підприємства.

Порядок проведення аудиту

Під час проведення бухгалтерського аудиту співробітники аудиторської компанії ретельно перевіряють всю бухгалтерську документацію і організацію робочих процесів - принципи організації бухобліку та документообігу, проведення фінансових операцій, звітності та інших операцій. Для цього аудитори протягом певного часу працюють спільно з бухгалтерією підприємства. Після завершення експертизи аудитор складає детальний звіт про проведену роботу. У звіті, крім іншого, фіксуються всі помилки. Висновок за результатами аудиторської перевірки - офіційний документ, призначений для бухгалтерської звітності.

Вартість ініціативної аудиторської перевірки залежить від розмірів компанії та типу перевірки, але ці витрати завжди виправдані - в кінцевому підсумку аудиторська перевірка вигідна самому підприємству. Регулярне проведення внутрішнього аудиту і виконання всіх отриманих від експерта рекомендацій допомагають компанії і заощадити кошти, збільшити прибуток і, звичайно, уникнути штрафів.

Бухгалтерський аудит і аналіз звітності підприємства: методи, завдання, послуги


Професійний бухгалтерський аудит допоможе:

 • визначити поточний стан справ;
 • виявити можливі помилки в звітності;
 • розробити план по відновленню системи обліку;
 • спростити відносини з кредиторами, контрагентами та контролюючими органами.
Замовити послугу...
Згідно з вітчизняним законодавством, аудит - це незалежна перевірка фінансової звітності підприємства. В ході процедури аудитор проводить експертизу бухгалтерського обліку, аналіз відповідності всіх операцій законодавству та правильності їх відображення в звітних документах. Спеціаліст виявляє всі помилки і недоліки, які можуть спричинити за собою штрафи. Аудит необхідний для будь-якої компанії - від маленького магазину до гігантського холдингу.

Основне завдання бухгалтерського аудиту - незалежна експертиза звітності компанії. Аудит замовляють з різних причин і в різних ситуаціях. Одні фірми проводять його, щоб отримати можливість надати підтвердження своєї економічної спроможності перед партнерами. Інші хочуть контролювати податкові ризики. Треті проводять аудит, щоб проконтролювати власну бухгалтерію (особливо коли є підозри, що бухгалтер не цілком компетентний).

Для деяких компаній аудит стає обов'язковою процедурою. Зокрема, в тих випадках, коли:

 • організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства (ВАТ);
 • компанія є кредитною, страховою організацією або суспільством взаємного страхування, товарною або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним позабюджетним фондом, джерелом утворення коштів якого є передбачені законодавством Російської Федерації обов'язкові обчислення, вироблені фізичними та юридичними особами, або фондом, джерелами утворення засобів якого є добровільні відрахування фізичних і юридичних осіб;
 • обсяг виручки компанії за один рік перевищує встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці в 500 тисяч разів або сума активів балансу на кінець звітного року перевищує його в 200 тисяч разів;
 • організація є державним або муніципальним унітарним підприємством, заснованим на праві господарського відання, якщо фінансові показники його діяльності відповідають зазначеним в попередньому пункті. Для муніципальних унітарних підприємств фінансові показники можуть бути знижені.

Цікавий факт
«Аудит» в перекладі з латині означає «слухання». У всьому світі це слово використовують для позначення перевірки.

Що дає аналіз фінансової звітності

Навіть високопрофесійні бухгалтера з великим досвідом час від часу роблять помилки. Робота бухгалтера складна, вона передбачає вирішення величезної кількості поточних питань. Аудитор же дивиться на речі свіжим поглядом, він не відволікається на «плинність» і може повністю сконцентруватися на перевірці документації.

Нерідко невеликі компанії з маленьким бюджетом не можуть дозволити собі дійсно компетентного бухгалтера - вони наймають або вчорашніх випускників, яким поки не вистачає практичного досвіду, або бухгалтера на півставки - такий фахівець працює десь ще і не може сконцентруватися виключно на веденні справ цієї фірми. В обох випадках помилки неминучі, і без аудиту безумовно не обійтися.

Для кожної компанії аудит - це в першу чергу значне зменшення підприємницьких ризиків. По-перше, після проведення аудиторської перевірки керівник буде точно знати, як йдуть справи на підприємстві. По-друге, аудит виявляє порушення ще до того, як вони можуть нашкодити справі і привести до стягнень. І нарешті, керівник отримує рекомендації щодо вдосконалення та оптимізації бухгалтерського обліку та документообігу.

Не зайвим буде згадати також про те, що наявність аудиторського висновку зміцнює престиж компанії і її позиції на ринку, а також спрощує її відносини з податковою інспекцією, митницею та банками.

Перелік послуг в рамках бухгалтерського аудиту

Аудиторські компанії проводять ініціативний і обов'язковий аудит, аудит ризиків, вибірковий аудит окремих операцій, аудит розрахунків з бюджетом, аудит касових та банківських операцій, аудит розрахунків з контрагентами і супровід податкових перевірок. Замовити можна як загальний аудит, так і окрему експертизу якогось напрямку.

Поняття «аудиторські послуги» ширше поняття «аудит». Крім власне аудиту, аудиторські компанії зазвичай надають і інші послуги: постановка, відновлення і ведення бухобліку, складання звітності, консультування, в тому числі і податкове, управлінський та правовий, аналіз фінансово-господарської діяльності, автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій, оцінка вартості майна, складання бізнес-планів, проведення маркетингових досліджень і багато іншого.

важливо
Аудиторський звіт, в якому зазначаються виявлені в ході ініціативного аудиту порушення, - строго конфіденційний документ, користуватися яким має право тільки замовник. Податкова інспекція отримує інший документ, що видається за підсумками обов'язкового аудиту, - аудиторський висновок. Воно містить думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності.

Методи аналізу бухгалтерської звітності

Для перевірки бухгалтерської звітності і її аналізу використовуються різні методи - їх вибір залежить від конкретних цілей і завдань.

 • Суцільна перевірка передбачає аналіз всієї сукупності документів, регістрів обліку та бухгалтерської звітності.
 • Вибіркова перевірка базується на законах теорії ймовірностей, в відповідно до яких дані частини цілого можуть дати достовірну інформацію про все. Кожен елемент вибіркової перевірки повинен мати однакові шанси бути відібраними у вибірку.
 • Комбінована перевірка використовує методи суцільної і вибіркової перевірки.
 • Документальна перевірка базується на експертизі всієї документації, але не передбачає проведення інвентаризації та опитувань персоналу і керівництва. Нерідко цей тип перевірки проводиться навіть без виїзду на об'єкт.
 • Фактична перевірка включає в себе перевірку документів, опитування співробітників бухгалтерії і керівництва, іноді - проведення інвентаризації. Аудитори в цьому випадку виїжджають на об'єкт і працюють разом зі співробітниками підприємства.

Порядок проведення аудиту

Під час проведення бухгалтерського аудиту співробітники аудиторської компанії ретельно перевіряють всю бухгалтерську документацію і організацію робочих процесів - принципи організації бухобліку та документообігу, проведення фінансових операцій, звітності та інших операцій. Для цього аудитори протягом певного часу працюють спільно з бухгалтерією підприємства. Після завершення експертизи аудитор складає детальний звіт про проведену роботу. У звіті, крім іншого, фіксуються всі помилки. Висновок за результатами аудиторської перевірки - офіційний документ, призначений для бухгалтерської звітності.

Вартість ініціативної аудиторської перевірки залежить від розмірів компанії та типу перевірки, але ці витрати завжди виправдані - в кінцевому підсумку аудиторська перевірка вигідна самому підприємству. Регулярне проведення внутрішнього аудиту і виконання всіх отриманих від експерта рекомендацій допомагають компанії і заощадити кошти, збільшити прибуток і, звичайно, уникнути штрафів.

Бухгалтерський аудит і аналіз звітності підприємства: методи, завдання, послуги


Професійний бухгалтерський аудит допоможе:

 • визначити поточний стан справ;
 • виявити можливі помилки в звітності;
 • розробити план по відновленню системи обліку;
 • спростити відносини з кредиторами, контрагентами та контролюючими органами.
Замовити послугу...
Згідно з вітчизняним законодавством, аудит - це незалежна перевірка фінансової звітності підприємства. В ході процедури аудитор проводить експертизу бухгалтерського обліку, аналіз відповідності всіх операцій законодавству та правильності їх відображення в звітних документах. Спеціаліст виявляє всі помилки і недоліки, які можуть спричинити за собою штрафи. Аудит необхідний для будь-якої компанії - від маленького магазину до гігантського холдингу.

Основне завдання бухгалтерського аудиту - незалежна експертиза звітності компанії. Аудит замовляють з різних причин і в різних ситуаціях. Одні фірми проводять його, щоб отримати можливість надати підтвердження своєї економічної спроможності перед партнерами. Інші хочуть контролювати податкові ризики. Треті проводять аудит, щоб проконтролювати власну бухгалтерію (особливо коли є підозри, що бухгалтер не цілком компетентний).

Для деяких компаній аудит стає обов'язковою процедурою. Зокрема, в тих випадках, коли:

 • організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства (ВАТ);
 • компанія є кредитною, страховою організацією або суспільством взаємного страхування, товарною або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним позабюджетним фондом, джерелом утворення коштів якого є передбачені законодавством Російської Федерації обов'язкові обчислення, вироблені фізичними та юридичними особами, або фондом, джерелами утворення засобів якого є добровільні відрахування фізичних і юридичних осіб;
 • обсяг виручки компанії за один рік перевищує встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці в 500 тисяч разів або сума активів балансу на кінець звітного року перевищує його в 200 тисяч разів;
 • організація є державним або муніципальним унітарним підприємством, заснованим на праві господарського відання, якщо фінансові показники його діяльності відповідають зазначеним в попередньому пункті. Для муніципальних унітарних підприємств фінансові показники можуть бути знижені.

Цікавий факт
«Аудит» в перекладі з латині означає «слухання». У всьому світі це слово використовують для позначення перевірки.

Що дає аналіз фінансової звітності

Навіть високопрофесійні бухгалтера з великим досвідом час від часу роблять помилки. Робота бухгалтера складна, вона передбачає вирішення величезної кількості поточних питань. Аудитор же дивиться на речі свіжим поглядом, він не відволікається на «плинність» і може повністю сконцентруватися на перевірці документації.

Нерідко невеликі компанії з маленьким бюджетом не можуть дозволити собі дійсно компетентного бухгалтера - вони наймають або вчорашніх випускників, яким поки не вистачає практичного досвіду, або бухгалтера на півставки - такий фахівець працює десь ще і не може сконцентруватися виключно на веденні справ цієї фірми. В обох випадках помилки неминучі, і без аудиту безумовно не обійтися.

Для кожної компанії аудит - це в першу чергу значне зменшення підприємницьких ризиків. По-перше, після проведення аудиторської перевірки керівник буде точно знати, як йдуть справи на підприємстві. По-друге, аудит виявляє порушення ще до того, як вони можуть нашкодити справі і привести до стягнень. І нарешті, керівник отримує рекомендації щодо вдосконалення та оптимізації бухгалтерського обліку та документообігу.

Не зайвим буде згадати також про те, що наявність аудиторського висновку зміцнює престиж компанії і її позиції на ринку, а також спрощує її відносини з податковою інспекцією, митницею та банками.

Перелік послуг в рамках бухгалтерського аудиту

Аудиторські компанії проводять ініціативний і обов'язковий аудит, аудит ризиків, вибірковий аудит окремих операцій, аудит розрахунків з бюджетом, аудит касових та банківських операцій, аудит розрахунків з контрагентами і супровід податкових перевірок. Замовити можна як загальний аудит, так і окрему експертизу якогось напрямку.

Поняття «аудиторські послуги» ширше поняття «аудит». Крім власне аудиту, аудиторські компанії зазвичай надають і інші послуги: постановка, відновлення і ведення бухобліку, складання звітності, консультування, в тому числі і податкове, управлінський та правовий, аналіз фінансово-господарської діяльності, автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій, оцінка вартості майна, складання бізнес-планів, проведення маркетингових досліджень і багато іншого.

важливо
Аудиторський звіт, в якому зазначаються виявлені в ході ініціативного аудиту порушення, - строго конфіденційний документ, користуватися яким має право тільки замовник. Податкова інспекція отримує інший документ, що видається за підсумками обов'язкового аудиту, - аудиторський висновок. Воно містить думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності.

Методи аналізу бухгалтерської звітності

Для перевірки бухгалтерської звітності і її аналізу використовуються різні методи - їх вибір залежить від конкретних цілей і завдань.

 • Суцільна перевірка передбачає аналіз всієї сукупності документів, регістрів обліку та бухгалтерської звітності.
 • Вибіркова перевірка базується на законах теорії ймовірностей, в відповідно до яких дані частини цілого можуть дати достовірну інформацію про все. Кожен елемент вибіркової перевірки повинен мати однакові шанси бути відібраними у вибірку.
 • Комбінована перевірка використовує методи суцільної і вибіркової перевірки.
 • Документальна перевірка базується на експертизі всієї документації, але не передбачає проведення інвентаризації та опитувань персоналу і керівництва. Нерідко цей тип перевірки проводиться навіть без виїзду на об'єкт.
 • Фактична перевірка включає в себе перевірку документів, опитування співробітників бухгалтерії і керівництва, іноді - проведення інвентаризації. Аудитори в цьому випадку виїжджають на об'єкт і працюють разом зі співробітниками підприємства.

Порядок проведення аудиту

Під час проведення бухгалтерського аудиту співробітники аудиторської компанії ретельно перевіряють всю бухгалтерську документацію і організацію робочих процесів - принципи організації бухобліку та документообігу, проведення фінансових операцій, звітності та інших операцій. Для цього аудитори протягом певного часу працюють спільно з бухгалтерією підприємства. Після завершення експертизи аудитор складає детальний звіт про проведену роботу. У звіті, крім іншого, фіксуються всі помилки. Висновок за результатами аудиторської перевірки - офіційний документ, призначений для бухгалтерської звітності.

Вартість ініціативної аудиторської перевірки залежить від розмірів компанії та типу перевірки, але ці витрати завжди виправдані - в кінцевому підсумку аудиторська перевірка вигідна самому підприємству. Регулярне проведення внутрішнього аудиту і виконання всіх отриманих від експерта рекомендацій допомагають компанії і заощадити кошти, збільшити прибуток і, звичайно, уникнути штрафів.