Фінансовий аудит і консалтинг: цілі, завдання та особливості проведення аудиту фінансової діяльності організації

 1. Фінансовий аудит і ефективність бізнесу
 2. Перелік послуг в рамках фінансового аудиту та консалтингу
 3. Порядок і особливості проведення аудиту фінансової діяльності підприємств

Проведення професійного фінансового аудиту допоможе:

 • виявити помилки і недоліки в діяльності фірми;
 • оптимізувати витрати;
 • підвищити ефективність робочого процесу;
 • виявити відповідність поточної діяльності законодавству
Вибрати послуги фінансового аудиту ...

Обов'язковий аудит при системному підході дає очевидні переваги:

 • виявляються загрози та нереалізовані можливості;
 • враховуються особливості управління;
 • оцінюється ефективність бізнесу.
 • формуються рекомендації для керівництва;
Детальніше про послугу
і її вартості ...Фінансовий аудит - це вивчення, аналіз і експертиза фінансової звітності підприємства на предмет її достовірності та точності. Про те, як проводиться процедура і як її результати дозволять підвищити ефективність бізнесу, читайте в нашій статті.

Фінансовий аудит проводиться в самих різних організаціях, як комерційних, так і некомерційних, в тому числі і державних. Підсумки фінансового аудиту використовуються керівництвом компанії для аналізу роботи бухгалтерії, прийняття рішень і планування діяльності. Вони представляють особливий інтерес для інвесторів, які можуть з їх допомогою адекватно оцінювати перспективи і ризики вкладень.

Фінансовий аудит слід проводити не тільки напередодні податкової перевірки. Ця процедура необхідна в тих випадках, коли підприємство має борги і витрати, якщо бізнес планується продати, перед залученням сторонніх інвестицій.

Аудит проводиться за певними стандартами, прописаним в законі, - в нашій країні діяльність аудиторських фірм регулюється Федеральним законом від 30 грудня 2008 року № 307-ФЗ «Про аудиторську діяльність», а також «Федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності», затвердженими постановою Уряду Російської Федерації № 696 від 23 вересня 2002 року.

Це цікаво
Фінансовий аудит - явище не нове. Перші згадки про подібну процедуру зустрічаються в китайських хроніках, датованих приблизно 700 р. До н.е. е. Фінансовий аудит був поширеною процедурою і в середні віки - тоді ці перевірки влаштовували переважно для того, щоб упевнитися в кредитоспроможності партнерів.

Фінансовий аудит і ефективність бізнесу

Такого роду аудит дозволяє керівнику отримати незалежну експертну думку про платоспроможність і прибутковості компанії, оборотності її капіталу. За результатами перевірки керівництво фірми отримує повний звіт про всі цікавлять його факторах. Таким чином, аудит фінансового стану підприємства дозволяє об'єктивно оцінити загальну фінансову ефективність бізнесу, зрозуміти, куди саме йдуть гроші і в яких обсягах, оптимізувати фінансову діяльність, а крім того, оцінити компетентність власної фінансової служби, усунути недоробки.

Аудиторський висновок підтверджує імідж і покращує ділову репутацію організації, особливо при укладанні договорів з партнерами і з кредитними організаціями.

Але для деяких компаній регулярний фінансовий аудит обов'язковий. Він поширюється на:

 • Відкриті акціонерні товариства (ВАТ).
 • Страхові та кредитні компанії.
 • Товариства взаємного страхування.
 • Товарні або фондові біржі.
 • Інвестиційні державні позабюджетні фонди.
 • Фонди, джерелом формування фінансової бази яких є добровільні відрахування.
 • Унітарні державні та муніципальні підприємства, чия діяльність заснована на праві господарського відання.
 • Компанії, які здійснюють емісію цінних паперів.
 • Організації, приватизують комунальне або державне майно.

Перелік послуг в рамках фінансового аудиту та консалтингу

Фінансовий аудит включає в себе кілька дій:

 • повну оцінку фінансового стану компанії;
 • експертизу ефективності роботи компанії і фінансових результатів її діяльності;
 • вивчення та аналіз фінансово-економічних стратегій компанії;
 • дослідження стабільності, платоспроможності та ліквідності підприємства;
 • прогнозування перспектив та ефективності господарської діяльності;
 • розробку рекомендації щодо покращення фінансової стратегії.

Для цього проводиться дослідження активів і пасивів, доходів і витрат за всіма видами діяльності, вивчається вплив окремих факторів облікової політики та характер руху фінансових коштів, порівнюються прогнози керівництва і реальні перспективи, які обчислюються виходячи з рівня доходів і загальної фінансової ситуації на підприємстві.

Вирішальну роль при проведенні фінансового аудиту грають не тільки підрахунки чистих доходів і обсягів активів. Важливі також показники обороту, акуратність обліку витрат, обсяг матеріальних запасів, наявність дебіторської та кредиторської заборгованостей і фінансових інвестицій, невраховані зобов'язання, акуратність і правильність ведення балансу компанії, достовірність інвентаризації.

Порядок і особливості проведення аудиту фінансової діяльності підприємств

Проведення фінансового аудиту починається з попереднього планування - знайомства з компанією, яка буде проводити аудит, визначення обсягів і типів робіт, обчислення вартості послуг та, нарешті, підписання договору.

Потім аудиторами складається план робіт, що визначає їх характер і послідовність, починається власне перевірка.

Фінансовий аудит завжди включає в себе кілька елементів - аналіз бухгалтерської і фінансової звітності, її перевірку на відповідність законодавчим нормам і стандартам. За підсумками перевірки складається звіт - офіційний документ, який оцінює достовірність звітності компанії. Цей звіт містить вичерпні дані про всі порушення та недоліки, знайдених в результаті проведення фінансового аудиту. Вони класифікуються відповідно до вимог законодавства. Крім того, в цьому документі містяться і рекомендації фахівців-аудиторів по зменшенню фінансових ризиків.

Інший документ, який замовник отримує на руки після проведення фінансового аудиту, - аудиторський висновок. Воно містить офіційно підтверджені дані про правдивість інформації, яка була надана для аудиторського аналізу, експертизу майнового стану та результатів роботи кампанії за досліджуваний період.

Аудиторська компанія відповідає лише за формулювання висновку про достовірність фінансової звітності. Але вся відповідальність за підготовку та подання необхідної документації лягає на керівництво компанії, і факт проведення фінансового аудиту не звільняє керівництво від відповідальності.