Інтернет як сучасний засіб спілкування - реферат

  1. ПЕРЕВІРИТИ
  2. 3.1. Електронна пошта.
  3. 3.2. Форуми.
  4. 3.3. Чати.
  5. 3.4. Інтернет-пейджери, що працюють по протоколу ICQ (ISeekYou).
  6. 3.5. Блоги.
  7. 3.6. IP телефонія - сучасний засіб спілкування між абонентами.
  8. 3.7. Інші способи спілкування через Інтернет.

Федеральне агентство з освіти Російської Федерації   Державна освітня установа вищої професійної освіти   Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут ім

Федеральне агентство з освіти Російської Федерації

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут ім. Г. В. Плеханова

(технічний університет)

Кафедра: Історії та політології.

РЕФЕРАТ.

З дисципліни: Соціологія і політологія.

(Найменування навчальної дисципліни відповідно до навчального плану)

Тема: Інтернет як сучасний засіб спілкування

Виконала: студентка гр. З-06-1 ______________ / Муравйова В.А. /

(Підпис) (П.І.Б.)

Дата: __________________

ПЕРЕВІРИТИ

Керівник: доцент __________ / Завражін В. Н. /

(Посада) (підпис) (П.І.Б.)

Санкт-Петербург

2010


Зміст.

Введеніе.2

Спілкування в Інтернеті: основні закономерності.3

1. Історія Інтернету та становлення його ролі в житті людей.3

2. Особливості спілкування через Інтернет.4

3. Основні форми спілкування в Інтернеті і їх особенності.6

3.1. Електронна почта.6

3.2. Форуми.7

3.3. Чати.9

3.4. Інтернет-пейджери, що працюють по протоколу ICQ (ISeekYou) .10

3.5. Блогі.10

3.6. IP телефонія - сучасний засіб спілкування між абонентамі.10

3.7. Інші способи спілкування через Інтернет.11

4.Ідентічность в Інтернете.11

5.Влияние Інтернету на сучасне общество.13

Заключеніе.15

Список використаної літератури.16

Вступ.

В даний час в світі досить багато різних засобів і способів спілкування, і колосальну роль в цьому процесі відіграє Інтернет. Адже спілкування - це спосіб взаємодії людей один з одним, а з появою всесвітньої павутини це спілкування вийшло за рамки одного будинку, міста і навіть однієї країни.

Електронна пошта, всілякі форуми і журнали, організовані в мережевому просторі, численні Інтернет-журнали та Інтернет-газети і так далі для багатьох стали не менш важливим аспектом повсякденності, ніж телевізор або телефон.

Безперечно, багато років існували й інші засоби передачі інформації на відстані (наприклад пошта, телефон, телеграф), але ті незручності, з якими часто стикалися учасники такого спілкування змушують багатьох перейти в ряди тих, хто вже оцінив переваги нового світу цифрових технологій та Інтернету, як найбільш значимого явища в цьому світі.

Якщо звернутися до сучасного життя західноєвропейських країн і Америці, то можна побачити, що Інтернет вже настільки міцно ввійшов у побут цих людей, що ідеї про створення так званих «розумних будинків», управління якими здійснюється через Інтернет, вже не здаються чимось недосяжним, а стають не менш реальними, ніж похід у магазин, музей, бібліотеку, не виходячи з дому і навіть не встаючи з крісла.

Таким чином, величезна роль Інтернету в побуті, і зокрема, в спілкуванні стає з кожним днем ​​все більше і більше очевидна. Бути може, через кілька десятків років у кожної людини, не залежно від його віку і соціального статусу, буде свій комп'ютер з постійним підключенням до Інтернету, електронною поштовою скринькою або навіть особистої Інтернет-сторінкою.

Спілкування в Інтернеті: основні закономірності.

1. Історія Інтернету та становлення його ролі в житті людей.

Історія Інтернету в деякому сенсі почалася з 1958 року, коли у відповідь на запуск першого супутника, США організували організацію під назвою ARPA (Advanced Research Projects Agency). Вона і зіграла величезну роль в створенні цієї нової системи зв'язку. Зазначена організація виникла всередині міністерства оборони США. У 1968 році була побудована перша Мережа, заснована на сучасних принципах Інтернету. Протягом наступних десяти років в Мережу ARPANET підключилися безліч організацій і університетів. До 1978 року були вироблені всі базові протоколи (тобто мови спілкування між комп'ютерами), які і зараз використовуються в Інтернеті. У 1989 році кількість підключених комп'ютерів досягла ста тисяч. До кінця 80-х років XX століття в Мережу було підключено більше десяти країн. У 1991 була розроблена технологія WWW (World Wide Web, тобто «Всесвітня павутина»). До цього моменту ARPANET вже перестала офіційно існувати. Прийшов час сучасного Інтернету. У 1991 році Росія приєдналася до мережі Інтернет. До 1992 року в Мережі було більше мільйона комп'ютерів. За 1993 рік Web виріс в три з половиною тисячі разів. З тих пір Мережа досягла глобального поширення, але принципово не змінилася. Були придумані безліч нових технологій, покращилися канали зв'язку, збільшилася до десятків мільйонів кількість комп'ютерів, а кількість користувачів - до сотень мільйонів. В результаті Інтернет знайшов загальновідомість, і він став комерційно вигідним не лише для тих, хто надає доступ в Мережу.

З технічної точки зору, Інтернет - це просто сукупність розкиданих по всьому світу хостів (комп'ютерів, кожен з яких має свою унікальну IP-адресу), з'єднаних між собою. З гуманітарної точки зору, Інтернет - це новий вимір культури, новий спосіб зберігання і поширення знань та інформації, навіть новий спосіб існування самого людства. Застосування Інтернету дає в руки людства небачені раніше можливості, але одночасно з цим породжує масу нових проблем.

З гуманітарної точки зору, застосування Інтернету в розвинених країнах (США, Західна Європа) орієнтований переважно на комерцію (просування товарів), в той час як в Росії і Україні Інтернет виконує переважно інформаційну функцію (політика і новини). Це пов'язано як з відзнакою кола реальних користувачів мережевих сервісів, так і з особливостями менталітету населення різних держав. Якщо говорити про віковому аспекті, то нове покоління використовує Інтернет переважно як засіб комунікацій і середу для розваги. Як нова «віртуальна реальність», Інтернет перетворився на величезний плацдарм свободи слова та породив масу так званих «віртуалів» - скромних і тихих в «звичайному» житті людей, які, опиняючись в мережі, відразу перетворюються завзятих поборників різних маргінальних течій. В цьому відношенні, Інтернет став новим засобом самовираження, способом відходу від сірої дійсності, надаючи можливість проявити себе багатьом людям, яким не вдалося знайти своє місце в реальному житті.

2. Особливості спілкування через Інтернет.

Як і у інших видів спілкування, у Інтернет-спілкування також є ряд деяких своєрідних особливостей. Для виявлення цих особливостей було проведено первинне дослідження, яке включало в себе спостереження, аналіз текстів листування, бесіди з користувачами різних Інтернет-додатків, які обслуговують спілкування. Крім того, було проведено опитування користувачів мережі у віці від 21 до 30 років з вищою та неповною вищою освітою різної статі і професійної приналежності.

На основі проведеного дослідження були зроблені наступні припущення про особливості спілкування через Інтернет:

1. Анонімність. Така особливість спілкування через Інтернет має ряд наслідків. По-перше, в комунікації втрачають своє значення невербальні засоби спілкування. Незважаючи на те, що в текстовій комунікації існує можливість висловлювати свої почуття за допомогою "смайликів", фізична відсутність учасників спілкування в акті комунікації призводить до того, що почуття можна не тільки висловлювати, але і приховувати, так само як і можна виражати почуття, які людина в даний момент не відчуває. В Інтернеті люди рідше ображаються, бо там це безглуздо - все одно не видно, як ти ображаєшся, в Інтернеті можна спілкуватися з непривабливими (зовні) людьми, в Інтернеті можна говорити на рівних з людиною значно старший за тебе, і це не заважає спілкуванню. Тобто, в Інтернеті в результаті фізичної непредставленности партнерів по комунікації один одному втрачає своє значення цілий ряд бар'єрів спілкування.

Інший важливий наслідок фізичної непредставленности людини в текстовій комунікації - можливість створювати про себе будь-яке враження за своїм вибором. У віртуальному середовищі можливо створити собі будь-який образ, виглядати як завгодно, бути істотою будь-якої статі за вибором, тому людина не має накакіх обмежень характерних для матеріального світу.

Анонімність спілкування в Інтернеті збагачує можливості самопрезентації людини, надаючи йому можливість не просто створювати про себе враження за своїм вибором, а й бути тим, ким він захоче. Тобто, особливості комунікації в Інтернеті дозволяють людині конструювати свою ідентичність за власним вибором.

Незважаючи на те, що іноді можливо отримати деякі відомості анкетного характеру і навіть фотографію співрозмовника, вони недостатні для реального і більш менш адекватного сприйняття особистості. Внаслідок такої анонімності та безкарності в мережі виявляється й інша особливість, пов'язана зі зниженням психологічного і соціального ризику в процесі спілкування - афективна розкутість, ненормативної і деяка безвідповідальність учасників спілкування. Людина в мережі може проявляти і проявляє велику свободу висловлювань і вчинків (аж до образ, нецензурних виразів, сексуальних домагань), так як ризик викриття і особистої негативної оцінки навколишніми мінімальний.

2. Своєрідність протікання процесів міжособистісного сприйняття в умовах відсутності невербальної інформації. Як правило, сильний вплив на уявлення про співрозмовника мають механізми стереотипізації та ідентифікації, а також установка як очікування бажаних якостей у партнері.

3. Добровільність і бажаність контактів. Користувач добровільно зав'язує контакти чи йде від них, а також може перервати їх у будь-який момент.

4. Утрудненість емоційного компонента спілкування і, в той же час, стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, яке виражається в створенні спеціальних значків для позначення емоцій або в описі емоцій словами (в дужках після основного тексту послання).

5. Прагнення до нетипового, ненормативному поведінки. Найчастіше користувачі уявляють себе з іншої сторони, ніж в умовах реальної соціальної норми, програють не можна реалізувати в діяльності поза мережею ролі, сценарії, ненормативного поведінки.

Причинами звернення до Інтернету як інструменту спілкування можуть бути:

1. Недостатнє насичення спілкуванням у реальних контактах. У подібних випадках користувачі швидко втрачають інтерес до Інтернет-спілкування, якщо з'являються можливості для задоволення відповідних потреб у реальному житті.

2. Можливість реалізації якостей особистості, програвання ролей, переживання емоцій, з тих чи інших причин не реалізуються в повсякденному житті.

Це далеко не всі причини звернення людей до Інтернету як засобу спілкування, адже у кожної людини є якийсь особистий привід звернутися до даного джерела зв'язку.

3. Основні форми спілкування в Інтернеті та їх особливості.

Можна виділити наступні форми спілкування в Інтернеті: телеконференція, чат, різні форуми і листування по e-mail. Дослідники Інтернет-спілкування зазвичай поділяють способи спілкування в Інтернеті за ступенем їх інтерактивності. Найбільш інтерактивними середовищами спілкування вважаються чати і форуми, найменш інтерактивними - e-mail і телеконференції. У телеконференції і при спілкуванні за допомогою e-mail спілкування відбувається в режимі off-line, на відміну від чату, де люди спілкуються on-line. У конференції спілкування відбувається навколо певного предмета, в той час як чат своєї теми не має. Проте в чатах здебільшого практикується спілкування заради самого спілкування, в той час як телеконференції найчастіше присвячені якогось певного предмету. В якості окремої форми спілкування в Інтернеті можна виділити спілкування в так званих MUDs (від "multi-user dimension" - рольова гра, в якій багато користувачів об'єднані в одному віртуальному просторі), яке близьке до спілкування в чаті тим, що відбувається on-line , але відрізняється від нього присутністю мети - прагненням виграти.

Тепер розглянемо кожні форми спілкування окремо і зробимо висновки про переваги і недоліки кожного з них.

3.1. Електронна пошта.

Являє собою аналог добре відомої системи спілкування через листи, що відправляються в конвертах із зазначенням місця призначення і даних адресата, що відрізняється при цьому тим, що лист існує у вигляді електронного повідомлення, яке відправляється з комп'ютера адресанта на поштовий сервер, а потім доставляється адресатові на його поштову ящик. Вся процедура при хороших умовах займає не більше 3-5 хвилин.

Адреса поштової скриньки представляє собою наступне: ім'я @ поштовий сервер.код країни (наприклад: muravyeva@mail.ru). Лист, як і звичайне в конверті, може містити різні вкладення в вигляді графічних (фотографії, малюнки), аудіо (музика, мова) та інших видів файлів.

Як і паперової, електронне листування властиві деякі особливості. Таке спілкування, як правило, носить частіше міжособистісний або груповий характер, але іноді може бути і масовим (в разі відправки одного листа великій кількості споживачів). Воно завжди опосередковано (в ролі посередників виступає комп'ютер і поштова служба) і дістантно. За способом взаємодії може бути монологом або діалогом (якщо кожне наступне лист відповідає на питання попереднього). Форма, як і на папері, письмова, але якщо спілкування йде за допомогою звукових мовних файлів, прикріплених до листів, то таку форму можна назвати усній. Немає ніяких обмежень на стиль мови: це може бути як офіційно-діловий, так і будь-який інший, аж до розмовної мови і використання ненормативної лексики. Тут багато що залежить від рівня розвитку співрозмовників, їх взаємин і цілей, які ними переслідуються /

Переваги електронної пошти в порівнянні з паперовою:

- мізерні витрати часу (як адресантом для відправки, так і адресатом для отримання і відповіді);

- мінімальні грошові витрати на пересилку;

- менша кількість необхідних даних для успішної доставки;

- можливість відправки разом з листом звукових матеріалів;

- існування можливості одночасного надсилання одного листа декільком адресатам;

- можливість переадресації листів.

недоліки:

- необхідна наявність комп'ютера, виходу в Інтернет, електронної поштової скриньки, а також елементарних знань з управління програмним забезпеченням ПЕОМ;

- при відправці великого числа прикріплених файлів, або файлів великого розміру (від 25 MB) буває доцільніше скористатися послугами звичайної пошти.

3.2. Форуми.

По суті, даний спосіб спілкування є симулятором даного заходу в звичному розумінні цього поняття, тобто організацією обміну інформацією та спілкування між великою кількістю співрозмовників, яким цікава тема того чи іншого обговорення, яка, власне, і є причиною концентрації цих людей в одному місці для винесення її на загальне обговорення. Відмінність полягає в тому, що при організації Інтернет форумів не існує строгих обмежень на контингент учасників - ними можуть стати практично будь-які користувачі, зареєстровані на тому чи іншому форумі. Не існує також і тимчасових рамок обговорення теми - процес триває до тих пір, поки тема цікава для співрозмовників. Існують різні за тематикою, контингенту учасників і переслідуваним цілям форуми: одні є дійсними Інтернет аналогами раніше проводилися зборів з яких-небудь темам, які вимагають подальшого обговорення, але більше не здатним проводитися через можливі транспортних і іншого роду труднощів, що перешкоджають проведенню їх в звичному вигляді, інші ж частіше існують для організації спілкування людей (як правило, мають дружні стосунки поза Інтернетом, тобто в звичайному житті), з різних причин не здатних зібратися в про дном місці для живого неопосредованний спілкування. Форуми першого типу зазвичай мають наукову або соціально-політичну тематику і переслідують відповідні цілі в якості яких може виступати рішення будь-яких проблем, пов'язаних з цією тематикою. Таким формами притаманні деяка офіційність і офіційно-діловий, науковий або науково-публіцистичний стиль мовлення. Як правило, спілкування проходить в рамках російського національного літературної мови. Форуми другого типу відрізняються насамперед тематикою - обговорюватися можуть різні побутові сфери життя, суспільні події або ж роботи творців в області мистецтва (в тому числі музики, живопису, поезії та прози і так далі), а також неофициальностью спілкування. Крім того, в залежності від контингенту учасників, без обмежень використовуються всі засоби мови. Спілкування йде переважно в розмовному стилі мови, але жорстких рамок тут немає. Цілями можна вважати отримання учасниками різних знань, досвіду спілкування, а також отримання якоїсь істини в суперечках щодо того чи іншого явища або індивідуальних переваг.

Взагалі, багатьом форумам притаманні одні й ті ж неписані правила: обговорення будь-якої теми починається, перш за все, з монологу автора у вигляді статті (відкликання, рецензії, думки з будь-якої з цікавить багатьох позиції), що містить суть проблеми і аргументовані доводи автора в користь тієї чи іншої точки зору. Далі до обговорення теми з автором підключаються всі зацікавлені особи (або одна особа). Таким чином, спосіб взаємодії можна назвати вже або діалогом, або полілогом, якщо спілкування йде між кількома учасниками, які можуть звертатися до автора або один до одного. Цілі обговорень на форумах можуть носити інформативний, прескрептівний, емотивний або ж змішаний характер. Тривалість обговорення однієї теми може становити як від кількох годин, так до декількох місяців або навіть років.

На багатьох форумах встановлюються правила поведінки, за дотриманням яких стежить модератор. Це адміністратор форуму або його авторитетний учасник, який може направляти хід дискусії, видаляти або змінювати некоректні з його точки зору повідомлення.

Переваги Інтернет форумів перед живими:

- відсутність необхідності здійснювати тривалі переїзди до місця проведення - досить лише включити свій комп'ютер і набрати потрібний електронну адресу;

- колосальна економія часу, сил і грошей за участю в форумі;

- можливість брати участь одночасно в декількох форумах;

- відсутність фізичного контакту з опонентами виключає можливість застосування фізичної сили в спірних ситуаціях для досягнення необхідних результатів;

- період проведення форуму не має жорстких часових рамок.

недоліки:

- необхідна наявність комп'ютера, виходу в Інтернет, електронної поштової скриньки, реєстрації на форумі, а також елементарних знань з використання програмного забезпеченням ПЕОМ;

- часта відсутність візуального представлення про співрозмовників, оскільки вони мають небажання виставляти свої фото на загальний огляд.

3.3. Чати.

Чат (chat - базікання) - це місце для швидкого обміну короткими повідомленнями, в якому одночасно бере участь кілька людей. Для участі в чаті необхідна реєстрація під певним прізвиськом - «ніком». Після цього на екран комп'ютера починають надходити повідомлення учасників, які виділяються різними кольорами для кожного з них. Написане повідомлення миттєво відображається на екрані, але при жвавому розмові так само швидко зникає, змінюючись новими рядками. Участь у розмові вимагає певної вправності і уваги. При бажанні два учасники йдуть в «приват» - їх повідомлення відображаються в окремому вікні і не доступні іншим.

Можна сказати, що чат - це різновид форумів, що відрізняється від них відсутністю будь-якої певної наукової або соціальної тематики. Створюються вони безпосередньо для симуляції живого групового спілкування в основному молодих людей. Спілкування проходить у вигляді полілогу часто незнайомих людей, які на меті - заклад знайомств.

Подібно живому знайомству, для реалізації зазначеної мети, як правило, існує кілька етапів: учасники, читаючи різні висловлювання, знаходять близького або цікавого їм людини з яким, спочатку, обмінюються загальною інформацією про себе, або відкрито пропонують йому познайомитися. Далі відбувається діалог, який існує для більш глибокого вивчення співрозмовника, і, в кінцевому підсумку, якщо співрозмовники зацікавлені один в одному, вони домовляються про зустріч у реальному житті. При цьому всі учасники, що знаходяться в чаті мають можливість спостерігати за їхнім спілкуванням або приєднуватися до них. Відмінною особливістю є відносна короткочасність (у порівнянні з форумами) будь-яких дебатів між опонентами.

Переваги та недоліки чатів ті ж, що і у спілкування на форумах.

3.4. Інтернет-пейджери, що працюють по протоколу ICQ (ISeekYou).

До появи ICQ спілкування в мережі саме з тими, з ким вам потрібно, було справою скрутним: потрібно було заздалегідь обговорити місце і час «зустрічі», або довго сидіти в якомусь чаті, чекаючи одного, або чекати, коли той прочитає e- mail і відповість. ICQ, власне, всі ці проблеми успішно вирішило, несучи в віртуальне спілкування інтерактивність і миттєву доступність співрозмовника. При реєстрації кожен користувач отримує свій власний номер - UIN (User Identification Number), яким він може обмінюватися зі своїми знайомими, як номером телефону. Сервіс ICQ надає можливості обміну повідомленнями як в реальному часі, так і в режимі електронної пошти. Користувач може шукати однодумців, складати контакт-листи своїх знайомих, які будуть автоматично сповіщена при його підключенні до мережі, вести архіви листування.

Робота ICQ нічим не відрізняється від роботи звичайного пейджера.

3.5. Блоги.

На сьогоднішній день є популярним засобом спілкування (від англійського blog, web log - мережевий журнал). Це мережеві щоденники, які ведуться на спеціальних сайтах, що надають можливості швидкого додавання записів, коментування, складання списку друзів і так далі. Блоги використовуються не тільки для самовираження, а й в ділових цілях. Багато компаній ведуть корпоративні блоги, які представляють собою мережеві дошки оголошень.

3.6. IP телефонія - сучасний засіб спілкування між абонентами.

IP телефонія зв'язує два найважливіших атрибута сучасного життя - телефон і інтернет. Зовсім недавно телефонні мережі і мережі з комутацією пакетів (IP-мережі) існували практично незалежно один від одного і використовувалися для різних цілей. Телефонні мережі функціонували тільки для передачі голосової інформації, а IP-мережі - для передачі даних. Сучасний засіб зв'язку - IP телефонія об'єднала обидві мережі за допомогою пристрою, званого шлюзу. Шлюз являє собою пристрій, в яке з одного боку включаються телефонні лінії, а з іншого боку - IP-мережу (наприклад, Інтернет).

IP-телефонія стала одним з найбільш швидко і надійних способів зв'язку останнім часом. У порівнянні з звичайним телефонним зв'язком IP телефонія має радий істотних переваг. Будь-які дзвінки можна здійснювати дуже швидко і дешево, при міжміських дзвінках IP телефонія надає клієнту значні переваги спілкування, роблячи його набагато більш доступним, а значить тривалим.

Завдяки IP-телефонії з'явилася можливість поговорити з дорогим, коханим і близьким людиною, який знаходиться за сотні і тисячі кілометрів, при цьому, не думаючи, що витікають дорогоцінні хвилини розмови, за який доведеться заплатити багато грошей. Звичайна телефонний зв'язок при міжміських дзвінках обійдеться набагато дорожче.

Технологія передачі голосу за допомогою IP - мережі цікава багатьом. Забезпечуватися IP-телефонія може за допомогою схем: комп'ютер - телефон або комп'ютер - комп'ютер, а також телефон - телефон. Основне і незамінний в IP телефонії - це інтернет, так як за допомогою нього здійснюються голосові переговори. З будь-якого куточка світу за допомогою IP-телефонії може здійснити дзвінок з комп'ютера або телефону, якщо там встановлено необхідне програмне забезпечення. Сьогодні багато інтернет-провайдери надають дану послугу на дуже вигідних умовах.

3.7. Інші способи спілкування через Інтернет.

Крім текстового спілкування в Інтернеті, яке в даний час в переважній більшості, існують і різні засоби для аудіо та відео спілкування через Інтернет. Для цього потрібні додаткове технічне - мікрофон і веб-камера - і програмне забезпечення. Однак використання даного засобу спілкування в реаліях російського Інтернету майже неможливо.

4. Ідентичність в Інтернеті.

У текстовій комунікації в Інтернеті люди часто створюють собі так звані "віртуальні особистості", описуючи себе певним чином. Віртуальна особистість наділяється ім'ям, часто псевдонімом. Ім'я користувача називається "nick" (від "nickname" - псевдонім) або "label" - "лейбл", "ярлик".

Той факт, що в Інтернет люди створюють собі якісь "віртуальні особистості", створює додаткові можливості для вивчення ідентичності. Питання про те, як співвідноситься реальне "Я" з віртуальної особистістю і де межі між самопрезентації, симуляцією і самоактуалізації - основне питання, яке виникає при розгляді ігор з ідентичністю.

Більш конкретно, можна виділити наступні проблеми. По-перше, співвідношення "віртуального Я" (тобто "Я", яке людина використовує в телекомунікації) з реальним і ідеальним "Я" цього ж людини. За даними, отриманим за допомогою особистісного семантичного диференціала, віртуальна особистість підлітка (вона ж - самопрезентація в Інтернеті) більш розкута, є більш епатуючій і менш соціально бажаної в порівнянні з реальним, і тим більше, в порівнянні з ідеальним "Я".

Гіпотетичним поясненням того, чому одні люди конструюють віртуальні особистості, а інші - ні, може бути ступінь соціальної ригідності особистості (нездатність або ускладненість особистості змінювати раніше намічену програму дій в зв'язку в новими обставинами, які вимагають її перебудови). Виділяється два основних типи соціальної ригідності. Перший - це рольова ригідність (або ригідність "Я" - концепції), яка проявляється в тому, що людина сприймає себе як виконавця строго певного набору ролей і, відповідно, "упирається в певних видах рольової поведінки". Другий - це діспозіціонального ригідність (наявність жорстких установок, що визначають сприйняття світу в чорно-білих тонах).

У дослідженні А. С. Волович (1990) говориться про те, що "для нерігідного засвоєння групових норм необхідно, щоб соціальне" Ми "людини було достатньо широким, а не обмежувалося ідентифікацією з окремою групою. Це забезпечується за рахунок наявності великої кількості референтних груп і свободи виходу з них ".

Виходячи з цього, можна припустити, що люди, які конструюють віртуальні особистості, мають низьку соціальної ригідністю, а люди, які ніколи не конструюють віртуальні особистості - високої соціальної ригідністю. Щодо ідентичності цих двох груп людей можна зробити наступні припущення. Люди, що конструюють віртуальні особистості, або мають велику кількість референтних груп, з яких вони можуть вільно вийти (тобто, мають широкої соціальної ідентичністю), або ж в їх ідентичності соціальна ідентичність взагалі не є переважаючим аспектом, і позитивна ідентичність в цілому підтримується за рахунок позитивної особистої ідентичності. Для людей, які не схильні конструювати віртуальні особистості, може бути характерна висока ступінь соціальної ригідності і переважання в ідентичності в цілому соціальної ідентичності.

Конструювання віртуальних особистостей може носити віковий характер і бути пов'язана з самовизначенням. Багато авторів відзначають існування кризи ідентичності в підлітковому віці, коли власне "Я" представляється підлітку розмитим. При цьому віртуальні особистості можуть виконувати функцію самоверіфікаціі. Існує також точка зору, згідно з якою конструювання віртуальних особистостей в Інтернеті - відображення змін структури ідентичності людини (тенденція до множинності ідентичності в реальному житті), яке є відображенням соціальних змін

Очевидно, що для того, що б конструювати віртуальні особистості, потрібно не тільки бути в принципі здатним бачити себе як потенційного виконавця різних ролей, але і хотіти виконувати ці ролі. Можна припустити, що бажання конструювати віртуальні особистості може бути пов'язано з тим, що реальність не надає можливостей для реалізації різних аспектів "Я", або ж, що дійсність може бути занадто "рольової", занадто нормативної. Це породжує у людини бажання подолати нормативність, що веде до конструювання ненормативних віртуальних особистостей. Зокрема, це може проявлятися в конструюванні віртуальних особистостей протилежної статі, ніж їх володар, або взагалі безстатевих. У реальному суспільстві існують певні норми, які наказують людині певної статі відповідне цьому підлозі поведінка. У віртуальному суспільстві людина може бути позбавлений того, щоб демонструвати соціально бажане для своєї статі поведінку, представившись в мережі як особа протилежної статі. Тобто, якщо реальне суспільство обмежує можливості самореалізації людини, у нього з'являється мотивація виходу в мережу і конструювання віртуальних особистостей. Якщо ж людина повністю реалізує всі аспекти свого «Я» в реальному спілкуванні, мотивація конструювання віртуальних особистостей у нього, швидше за все, відсутня. В описаному випадку спілкування в Інтернет більшою мірою кримінальна доповнення до основного спілкуванню. Але воно може мати і компенсаторний, замісник характер. Це відбувається в разі формування Інтернет-залежності (Internet-addiction).

Інтернет-залежність визначається як "нав'язливе (компульсивний) бажання вийти в Інтернет, перебуваючи off-line, і нездатність вийти з Інтернет, будучи on-line".

5. Вплив Інтернету на сучасне суспільство.

Швидкий розвиток інтернет технологій і збільшення числа користувачів Всесвітньої павутини привели до того, що інтернет сьогодні став невід'ємною частиною життя значної кількості людей по всьому світу. Інтернет зробив комунікаційні процеси швидкими і багатоплановими - і не тільки завдяки тому, що з'явилося багато пристосувань для виходу в інтернет, а й завдяки тому, що тепер спілкування може мати різні види - від листування до спілкування за допомогою веб-камери.

Сьогодні підключення до мережі інтернет можливе через комп'ютер і через мобільний телефон та інші засоби комунікації, процеси обміну інформацією постійно удосконалюються і стають більш універсальними.

Інтернет значно підвищив темпи і збільшив можливості для обміну інформацією, що в умовах ринкової економіки не могло не позначитися і на розвитку такої сторони використання мережі інтернет, як інтернет реклама. Ставши однією з традиційних майданчиків для реклами і довівши свою ефективність, інтернет значно ускладнив тим самим конкурентну боротьбу, так як тепер при невеликому бюджеті компанії могли домогтися значного підвищення продажів своєї продукції і зростання прибутку, що підштовхнуло не тільки розвиток рекламних інтернет технологій, але і ринку різних товарів і послуг.

Крім обміну інформацією і розміщення на сайтах реклами у людей з'явилася можливість досить-таки просто і швидко завантажувати музику, фільми або прослуховувати і переглядати їх в режимі on-lain, що виключає необхідність покупки дорогих DVD-дисків.

Висновок.

Сьогоднішня життя абсолютно не можлива без Інтернету і, відповідно, без притаманного йому Інтернет-спілкування, як невід'ємного і дуже важливого компонента цього технічного явища, яке з кожним днем ​​все міцніше входить в усі сфери нашого життя, і, в тому числі, в процес обміну і передачі інформації різного характеру між людьми - тобто - спілкування.

Кожен день через мережу Інтернет передаються гігабайти розмов, інформації, програм, даних, відкриваються сотні сайтів, і немає нічого простішого, ніж спробувати знайти свою нішу на цьому поки що мало вивченому просторі віртуального світу.

Але від себе хочеться сказати, що як би цікаво, плідно, легкодоступною не було спілкування в різних чатах, форумах, інтернет-пейджерах, воно не помітить нам спілкування з реальними людьми в реальному житті. Адже, спілкуючись з людьми вживу, ми можемо краще дізнатися ту чи іншу людину з різних його сторін, набагато краще проводити свій вільний час і, нарешті, з'являється можливість саморозвитку.

Список використаної літератури.

1. Спілкування в Інтернет http://olimpiada-school116.narod.ru/internet.htm

2. Соціально-психологічні аспекти спілкування в Інтернеті http://flogiston.ru/articles/netpsy/refinf

3. Сучасні засоби спілкування http://galleo.ru/articles/sw203

4. Особливості спілкування в Інтернеті http://www.5ballov.ru/referats/preview/78858/

5. IP телефонія - сучасний засіб спілкування між абонентами

http://www.atributo.ru/statii/2009-07-27/147/

6. Інтернет як засіб спілкування і самореалізації

http://www.kurchatovez.ru/old/Russian/Students/TenderPapers/Irzun.htm

7. Наука і техніка: технологія і промисловість

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/INTERNET.html

8. Вплив Інтернету на сучасне суспільство

http://www.everonit.ru/articles/vlijanije_intjernjet_na_sovrjemjennoje_obshhjestvo.html