Як знайти прибуток формула. Як розрахувати виручку від продажів? Аналіз отриманих результатів

 1. види прибутку
 2. Валова виручка: як розрахувати виручку від реалізації
 3. Як розрахувати прибуток підприємства
 4. Загальні формули розрахунку
 5. Як розрахувати виручку від реалізації: формула
 6. Формули розрахунку по балансу
 7. приклади розрахунків
 8. Прибуток підприємства як фінансовий результат його діяльності
 9. Яка формула застосовується для розрахунку чистого прибутку
 10. Вихідні дані для застосування у формулі розрахунку чистого прибутку і їх особливості
 11. Порядок розрахунку чистого прибутку за формулою і аналіз результатів на прикладі

Основним показником, що відображає фінансовий результат функціонування організації, є прибуток. Виділяють кілька базових видів прибутку, на підставі яких вибудовується стратегія розвитку підприємства.

як будь-який абсолютний показник , Прибуток відображає конкретне значення, яке неможливо порівнювати з результатами інших підприємств. Але прибуток зручно аналізувати в динаміці за кілька періодів.

Перерахуйте суму долара для кожного з ваших електронних таблиць. Загальна сума повинна дати вам гарне уявлення про валовий виручці, яку вам потрібно буде генерувати, щоб ви покрили всі ці витрати. Знайте свою мету доходу. У вас також повинен бути цільовий дохід для того, яку частину прибутку ви хочете отримати від свого бізнесу. Візьміть цю мету доходу, фактор ваших витрат на виробництво, маркетинг і продаж вашого продукту, і ви можете придумати ціну за продукт, який ви хочете стягувати.

Якщо у вас є тільки один продукт, це простий процес. Оцініть кількість одиниць цього продукту, який ви плануєте продати протягом наступного року. Потім розділіть свою цільову прибуток на кількість одиниць, які ви очікуєте продати, і у вас є ціна, за якою вам потрібно продати свій продукт, щоб досягти ваших цілей доходу і прибутку.

види прибутку

Російський бухгалтерський облік виділяє і приймає до цілей оподаткування такі види прибутку:

 • виручку;
 • валову;
 • від продажів;
 • до оподаткування;
 • чисту.

Європейська мікроекономіка привносить в російську практику ще два види прибутку - маржинальний і операційну.

Базовим показником є, тому що вона відображає первинний дохід підприємства. Далі по зменшенню йде (за вирахуванням змінних витрат), (за вирахуванням собівартості технологічної), від продажу (за вирахуванням собівартості повної), (за вирахуванням інших витрат з додатком інших доходів і відсотків до сплати), (за вирахуванням інших витрат з додатком інших доходів), (за вирахуванням податків).

Валова виручка: як розрахувати виручку від реалізації

Якщо у вас є кілька різних продуктів, вам необхідно виділити загальний дохід для кожного продукту. Потім зробіть той же розрахунок, щоб досягти ціни, по якій вам потрібно продати кожен продукт, щоб досягти ваших фінансових цілей. Знайте свій конкурс. Також корисно подивитися на конкурс - в кінці кінців, ваш клієнт, швидше за все, теж буде. Чи є пропоновані продукти порівнянними з вашими? Якщо це так, ви можете підтримувати більш високу ціну.

Будьте обережні щодо регіональних відмінностей і завжди враховуйте свої витрати. Може бути навіть корисно підготувати порівняння ціни вашого продукту з продуктом вашого конкурента «голова до голови». ключовим моментом тут є порівняння чистих цін, а не тільки ціни списку. Ця інформація може бути отримана за телефонних дзвінків , Секретні покупки, опубліковані дані і т.д. робіть нотатки під час цього процесу про те, як ваша компанія і продукти - і конкуренція - сприймаються ринком.

Як розрахувати прибуток підприємства

Всі види прибутку розраховуються на основі виручки, яка дорівнює добутку обсягу реалізації на ціну одиниці продукції. З первинного доходу віднімаються ті чи інші статті витрат і таким чином знаходиться кожен вид прибутку.

Загальні формули розрахунку

Виручка знаходиться за наступною формулою: TR = P * Q, де

Будьте грубими чесними у своїй оцінці. Знайте, де знаходиться ринок. Ясно, що ви не можете бути віщуном, але ви можете відстежувати зовнішні фактори, які будуть впливати на попит на ваш продукт в майбутньому. Ці фактори можуть варіюватися від чогось настільки ж простого, як довгострокові погодні умови, до законів, які можуть вплинути на майбутні продажу ваших продуктів. Чи буде конкурент реагувати на введення нового продукту на ринок, залучаючи свій бізнес в цінову війну?

Як оцінювати ваші продукти: рішення підвищити або знизити ціни. Ви можете зайти так далеко, щоб оцінити всі ваші продукти на основі фіксованої розмітки за вартістю. Ціна вашого продукту повинна варіюватися в залежності від ряду факторів, у тому числі.

P (price) - ціна, руб .;

Q (quantity) - кількість продукції, руб.

Маржинальний прибуток дорівнює: MP = TR - VC, де

MP (marginal profit) - маржинальний прибуток, руб .;

TR (total revenue) - виручка, руб .;

VC - змінні витрати на обсяг продукції, руб.

Валовий прибуток можна знайти по це формулою: GP = TR - TC техн, де

GP (gross profit) - валовий прибуток, руб .;

Як розрахувати виручку від реалізації: формула

 • Що ринок готовий заплатити.
 • Як ваша компанія і продукт сприймаються на ринку.
 • Що ваші конкуренти стягують.
 • Чи є продукт «дуже помітним» і часто купується і порівнюється.
 • Орієнтовний обсяг продукту, який ви можете продати.

Щоб зробити цей виклик так чи інакше, ви повинні спочатку зрозуміти, що вже працює. Проаналізуйте рентабельність ваших існуючих продуктів, щоб ви могли робити більше того, що працює, і припинити робити те, що не працює. Ви хочете дізнатися, які з ваших існуючих продуктів заробляють гроші і які втрачають гроші.

TR (total revenue) - виручка, руб .;

TC техн (total cost) - собівартість технологічна, руб.

RP = TR - TC, де

RP (realization profit) - прибуток від реалізації, руб .;

TR (total revenue) - виручка, руб .;

TC (totalcost) - собівартість повна, руб.

Балансовий прибуток дорівнює: BP = RP - OE + OR, де Балансовий прибуток дорівнює: BP = RP - OE + OR, де

Ви також повинні постійно переоцінювати свої витрати. Щоб продати його правильно, ви повинні купити його правильно. Якщо вам важко продавати продукт з прийнятною прибутком, проблема може полягати в тому, що ви не купуєте товар правильно. Можливо, ваші витрати занадто високі, а ваша ціна занадто низька.

Коли підвищувати ціни - і як ви завжди повинні тестувати нові ціни, нові пропозиції і нові комбінації переваг і премій, щоб допомогти вам продати більше вашого продукту за найкращою ціною. Підніміть ціну і запропонуйте новий і унікальний бонус або спеціальну послугу для клієнта. Виміряйте збільшення або зменшення обсягу продаваного продукту і загальну суму валового прибутку, яку ви генеруєте.

RP (realization profit) - прибуток від продажів, руб .;

OR (other revenue) - інший дохід, руб .;

OE (other expenses) - інший витрата, руб.

OP = BP + PC, де

BP (balanced profit) - балансовий прибуток , Руб .;

NP = BP - T, де

NP (net profit) - чистий прибуток , Руб .;

BP (balanced profit) - балансовий прибуток, руб .;

T (taxes) - величина податкового навантаження , Руб.

Формули розрахунку по балансу

Дані для розрахунку наводяться в звіті про фінансові результати. Доступна інформація з бухгалтерської звітності дозволяє вважати два нижчезазначених виду прибутку по одній формулі.

Це факт життя в бізнесі, що вам доведеться час від часу піднімати ціни як частина управління вашим бізнесом розумно. Якщо ви ніколи не підвищуєте свої ціни, ви довго не будете в бізнесі. Ви повинні постійно контролювати свою ціну і свої витрати, щоб ви були конкурентноздатні на ринку, і робите такі гроші, які заслуговуєте.

«Кращий спосіб визначити, чи правильно оцінюється продукт, - стежити за обсягами продажів відразу після внесення будь-яких змін», - каже Уіллетт. Це може бути зроблено шляхом перегляду грошових зборів або продажів по кредитах протягом наступних кількох тижнів. Якщо підвищення ціни занадто велике, клієнти будуть реагувати досить швидко. Також перегляд конкуренції може допомогти - якщо ви зробили позитивна зміна цін; конкуренти, швидше за все, послідують цьому прикладу.

Маржинальний і валовий прибуток можна знайти за цією формулою: стор. 2100 = ряд. 2110 - стор. 2120, де

стр. 2100 - валовий прибуток, руб .;

стр. 2110 - виручка, руб .;

стр. 2120 - собівартість технологічна, руб.

Прибуток від продажів знаходиться наступним чином: стр. 2200 = ряд. 2110 - (стор. 2120 + р. 2210 + р. 2220), де

стр. 2200 - прибуток від реалізації, руб .;

Але є правильний шлях і неправильний спосіб підвищення цін. Ви не хочете відчужувати свою існуючу клієнтську базу , Підвищуючи ціни занадто круто, особливо під час рецесії. З точки зору підвищення ціни - це легше прийняти в «хороші» економічні часи, - каже Уіллетт. Оскільки основна вартість виробництва продукту зростає, клієнт готовий погодитися з ростом ціни на них. Якщо клієнт бачить, що витрати фірми знижуються, поки їх ціна зростає. Це не буде отримано добре і, швидше за все, призведе до неприємних наслідків.

Коли знизити ціни - і як ви можете зрозуміти, що ви пропустили свою цільову аудиторію, оцінивши свої продукти занадто високими. Ви завжди можете вибрати знижку на свої продукти або надати клієнтам щось безкоштовно, щоб змусити їх спробувати ваш продукт або генерувати трафік на ваш магазин або веб-сайт. Ви повинні залучити людей, - каже Тофлой. Люди люблять отримувати щось безкоштовно або якусь знижку. Ви можете зробити середу літньої людини, коли люди похилого віку отримують знижку в 20 відсотків.

стр. 2110 - виручка, руб .;

(Стор. 2120 + р. 2210 + р. 2220) - собівартість повна, руб.

Балансовий прибуток дорівнює: стр. 2300 = ряд. 2200 - стор. 2350 + р. 2340, де

стр. 2200 - прибуток від продажів, руб .;

стр. 2340 - інший дохід, руб .;

стр. 2350 - інший витрата, руб.

Операційний прибуток розраховується за цією формулою: OP = BP + PC, де

BP (balanced profit) - балансовий прибуток, руб .;

Тоді, можливо, ви можете запропонувати студентський купон день. Тоді все, що ви робите ,, але тим людям, яких ви даєте їм, але це не так, як ви, ви знизили ціни. Як правило, зниження цін не є доброю практикою, якщо ви не використовуєте це стратегічно, щоб отримати частку на ринку і мати цінний продукт або якщо всі ваші конкуренти знижують свої ціни, каже Уіллетт. «Альтернативою зниження ціни є пропозиція меншого розміру за ту ж ціну, яка дозволить ефективно знизити витрати без зниження вартості для клієнта», - говорить вона. «Ресторани знайшли це особливо корисним з точки зору розмірів порцій, але ця ж стратегія може бути застосована і для галузей сфери послуг».

PC (percent) - відсотки до виплати, руб.

Чистий прибуток знаходять наступним чином: стр. 2400 = ряд. 2300 - стор. 2410, де

стр. 2400 - чистий прибуток, руб .;

стр. 2300 - балансовий прибуток, руб .;

стр. 2410 - величина податкового навантаження, руб.

приклади розрахунків

Підприємство ТОВ «Екран» займається виробництвом свердел для фрезерних верстатів. Фінансова звітність за останні 2 роки містить наступні дані:

Моніторинг вашої ціни Ще одним ключовим компонентом для оцінки вашого права продукту є постійний моніторинг ваших цін і вашої базової прибутковості на щомісячній основі. Недостатньо поглянути на загальну рентабельність вашої компанії кожен місяць. Ви повинні зосередитися на прибутковості кожного товару, що продається. Ви повинні бути абсолютно впевнені, що знаєте ступінь, в якій кожен продаваний вами продукт сприяє вашої мети заробляти гроші кожен місяць. Пам'ятайте: «Люди поважають те, що ви перевіряєте».

Ось деякі інші методи, які допоможуть вам правильно оцінити ціну. Намагайтеся робити це на регулярній основі, отримуючи відгуки від клієнтів про ціни вашим покупцям. Якщо у вас немає глибоких кишень і ви не можете найняти групу маркетингових досліджень, найняти деяких студентів, щоб регулярно виходити на вулицю і стежити за тим, що роблять ваші конкуренти. У вас є план дій по бюджету. Постарайтеся скласти план для вашої ціни, який продовжить три-шість місяців в майбутньому.

 • Слухайте своїх клієнтів.
 • Повідомте їм, що ви дбаєте про те, що вони думають.
 • Слідкуйте за своїми конкурентами.

Ви зобов'язані зробити це заради себе і свого бізнесу, щоб бути безжальним в управлінні ціною вашого продукту.

для даного прикладу , За 2013 рік:

Маржинальний прибуток: MP = TR - VC = 70 000 - 25 000 = 45 000 рублів

Валовий прибуток: GP = TR - TCтехн = 70 000 - 25 000 = 45 000 рублів

Прибуток від продажів: RP = TR - TC = 70 000 - (25 000 + 4 000 + 13 000) = 28 000 рублів

Балансовий прибуток: BP = RP - OE + OR = 28 000 - 3 000 + 800 = 25 800 рублів

Операційний прибуток: OP = BP + PC = 25 800 + 4 000 = 29 800 рублів

Чистий прибуток: NP = BP - T = 29 800 - 29 800 * 0,2 = 23 840 рублів

Пам'ятайте, як ви визначаєте ціну продуктів, може бути різниця між успіхом або невдачею вашого бізнесу. Посилання по темі: Химерні коледжі Люка Скурмана були великим хітом. Проблема полягала в тому, що читачі платили. Що, якщо він віддав контент?

Встановлення цін завжди було більше мистецтва, ніж науки. Нове програмне забезпечення прагне змінити це. Занадто багато нових підприємців завдають шкоди своїм власним перспективам, оцінюючи їх товари та послуги. Але якщо власники цих компаній просто не поспішають думати, вони можуть встановити свої ціни ближче до справедливої ​​ринкової вартості.

За 2014 рік:

Маржинальний прибуток: MP = TR - VC = 130 000 - 45 000 = 85 000 рублей

Валовий прибуток: GP = TR - TCтехн = 130 000 - 45 000 = 85 000 рублей

Прибуток від продажів: RP = TR - TC = 130 000 - (45 000 + 6 000 + 18 000) = 61 000 рублів

Балансовий прибуток: BP = RP - OE + OR = 61 000 - 2 000 + 1 000 = 60 000 рублів

Операційний прибуток: OP = BP + PC = 60 000 + 6 000 = 66 000 рублів

Чистий прибуток: NP = BP - T = 60 000 + 60 00 * 0,2 = 48 000 рублів

Збільште свій прибуток, приділивши здогади ціною. Незважаючи на роки майже без інфляції, у вас може бути більше цін, ніж ви думаєте. Ось як це здійснити, не б'ючи себе в цьому процесі. Рекомендовані ресурси: мистецтво ціноутворення: як знайти приховану прибуток для розвитку вашого бізнесу.

Як продати на маржу вище, ніж у ваших конкурентів: виграш кожного продажу за повною ціною. Ця торгова асоціація для малих і середніх підприємств підтримує розділ про те, як встановлювати ціни, коли давати знижки і коли підвищувати ставки, серед інших тем. Адміністрація малого бізнесу Державне агентство у справах малого бізнесу управляє веб-сайтом, присвяченим ринковим і ціновим рішенням, які повинні вживати підприємства.

Прибуток підприємства як фінансовий результат його діяльності

Кожен вид прибутку необхідний для вирішення певних завдань. Без їх урахування неможливий повноцінний аналіз діяльності. прибуток є фінансовим результатом і абсолютним показником.

Іншими словами, його можна використовувати тільки для внутрішніх потреб. Розробка стратегії ґрунтується саме на видах прибутку.

При визначенні вартості продажу компанія використовує вартість найстаріших одиниць в запасах. Це не обов'язково означає, що компанія продала найстаріші одиниці, але використовує вартість найстаріших. У більшості продуктових магазинів кулери побудовані так, що дозволяють персоналу закладати нове молоко зі спини, підштовхуючи старе молоко вперед і спонукаючи покупців купувати молоко старшого молока перед новим молоком.

Це створює більш низькі витрати на звіт про прибутки і збитки і більш високий прибуток. Вищі доходи також веде до більш високим прибутковим податках. Інвентаризація балансового звіту буде вище, ніж при використанні інших методів інвентаризації, припускаючи, що витрати зростають.

У разі необхідності порівняння з діяльністю інших організацій, то показники прибутку використовувати не можна, замість них експлуатуються показники ефективності, наприклад,.

Відео - як прибуток підприємства пов'язана з грошима:

Чистий прибуток є тим важливим показником, який доводить успішність і респектабельність компанії, прибуток впливає на майбутнє фірми, її розвиток і конкурентоспроможність, формула чистого прибутку відображає платоспроможність і фінансову надійність, що в першу чергу оцінюють інвестори.

Під чистим прибутком розуміють ту частину отриманого компанією прибутку, яка залишилася після вирахування всіх витрат (на закупівлі, зарплату, оренду, сплату податків, кредитних відрахувань та інших, необхідних для реалізації товару).

Цей показник бухгалтерської звітності дуже важливий для всіх компаній, незалежно від того, яким видом діяльності вони зайняті. Чистий прибуток дозволяє розрахувати, на скільки можливо підвищити товарообіг, в якому обсязі реально збільшення виробництва і прорахувати кількість вкладень оборотних коштів в випуск продукції або проаналізувати на основі чистої виручки результативність торговельної діяльності.

Яка формула застосовується для розрахунку чистого прибутку

По суті, бухгалтерська формула, яка застосовується для розрахунку чистого прибутку виробництва продукції або для визначення чистого прибутку від виконаних продажів, має однаковий економічний сенс, при цьому часто відбивається із застосуванням різних вихідних даних. Тому, вважати показник чистого прибутку (ПП) можливо декількома способами:

Вихідні дані для застосування у формулі розрахунку чистого прибутку і їх особливості

Щоб розрахувати чистий прибуток від скоєних продажів або прибуток виробництва за допомогою одного з варіантів формули, знадобиться такий показник, як виручка. Вона являє собою сумарний обсяг отриманих фірмою від реалізації товару грошових коштів за певний період часу. Для розрахунків застосовується загальна (або валовий) виручка, яка включає в себе три напрямки. До них відносять:

 • виручку від реалізації (продукту, товару, послуги);
 • від інвестицій (наприклад, від реалізації цінних паперів);
 • від фінансової діяльності компанії.

Наступний показник, який зустрічається у формулі, і грає важливу роль в отриманні чистого прибутку або від продажу, або від виробництва, це податки, тобто грошові кошти, які отримує прибуток підприємство має віддати в фонд держави.

сегодня існують Різні системи оподаткування (загальна, спрощена, з єдиним податком на поставлений дохід, покупка патенту), у кожній з яких свої особливості і норми ( процентні ставки , ПДВ і так далі). Вид податків і обсяг відрахувань по ним - це обов'язкова бухгалтерська складова обліку, яку необхідно вважати для визначення прибутку та рентабельності підприємства.


Також знадобиться визначити валовий прибуток Також знадобиться визначити валовий прибуток. Її вважають як різниця між величиною виручки (без ПДВ, акцизних зборів та інших обов'язкових відрахувань) і собівартістю проданих товарів, продукції. У собівартість продукції включаються всі витрати в грошовій формі, які були вкладені в його виробництво (матеріали, транспортні витрати). Собівартість продажів включає кошти, витрачені на закупівлю товару, його доставку.

Прибуток до оподаткування визначається як різниця між валовим прибутком і витратами, які мають невиробничий призначення. До таких слід віднести адміністративні, управлінські, всілякі витрати на збут.

Суму пені, розміри штрафів, неустойку за невиконання умов договору, відшкодування завданих підприємством збитків - все це теж підлягає обліку, коли розраховується прибуток до оподаткування.

У числі вихідних даних до формули можна побачити показник «операційний прибуток». У це поняття входять ті витрати, які були отримані від продажу франшизи, тимчасової передачі прав на інтелектуальну власність (патенти на винаходи, промислові зразки), від видачі позик або за рахунок кредитних коштів.

На суму чистого прибутку від здійснених продажів впливають кілька факторів, це: виручка, обсяг товарообігу, ціна реалізації (продукції або товару), обсяг виконуваних продажів, тобто все, що становить собівартість продажів і пов'язані з цим витрати.

Товарообіг - один з найважливіших показників діяльності організації торгівлі. Він показує обсяг продажів у грошовому вираженні за аналізований період часу. Аналіз обсягу товарообігу дозволяє визначити перспективи та динаміку розвитку або своєчасно змінити структуру реалізації товарів.

При визначенні чистого прибутку від виконаних продажів, крім товарообігу та інших показників (таких, як собівартість продажів), слід вважати і так звані «надзвичайні» доходи і витрати. До них відносять надходження або обсяги витрат, пов'язані з настанням надзвичайних ситуацій (пожежі, повені), для яких передбачено страхове відшкодування вартості непридатних до подальшого товарообігу матеріальних цінностей.

При розрахунку чистого прибутку від виконаних продажів слід врахувати ще два моменти:

 • дотримання відповідності. Виручка відноситься до того тимчасовому проміжку, коли проводилася реалізація, а витрати - коли вони були витрачені з метою отримання доходу;
 • безперервність роботи підприємства.

Порядок розрахунку чистого прибутку за формулою і аналіз результатів на прикладі

В першу чергу, розрахунок показників прибутку починається з визначення величини валового доходу. Як уже відзначено, він являє собою величину загальної виручки, отриманої в певний період часу від реалізації продукції або за надані послуги. Але, в розрахунку потрібно буде вважати чистий валовий дохід, а для цього необхідно знайти суму всіх отриманих доходів і відняти ту кількість коштів, яке було повернуто клієнтам у вигляді бонусів або компенсації за шлюб.

Далі, скласти всі витрати на реалізацію (комерційні та управлінські). Сюди входять маркетингові, транспортні витрати, оплата праці персоналу, страхові внески, оренда торгового залу, комунальні послуги, амортизація обладнання. Врахувати собівартість продажів.

Тепер можна розглянути невеликий приклад.


Фірма з пошиття домашнього одягу в минулому місяці реалізувала через торговельну точку фірмових плащів на суму 10 млн.руб. і отримала за продані франшизи 1 млн.руб., при цьому провела святкову акцію для клієнтів з метою збільшити обсяг продажів, зробивши подарунки постійним покупцям у вигляді бонусів, загальною сумою 500 тис.руб. Відомо, що собівартість виробленого товару за місяць склала 4 млн.руб. Бажання керівника - розрахувати чистий прибуток з метою збільшити обсяг товарообігу.

Як формули, щоб визначити чистий прибуток, можна використовувати таку:

ПП = виручка - податки - витрати (управлінські, комерційні та інші) - собівартість продукції.

В даному випадку:

Загальна виручка = 10 млн.руб. + 1 млн.руб. - 500 тис.руб. = 10,5 млн.руб.

Припустимо, всі витрати (включаючи податки) фірми за минулий місяць склали 4,5 млн.руб.

Всі дані підставляються в формулу:

ПП = 10,5 млн. - 4,5 млн. - 4 млн. = 2 млн.руб.

В даному випадку фірма отримала прибуток, яку можна пустити на збільшення товарообігу. Крім того, прибуток доцільно витратити на модернізацію, відкриття другої торгової точки для підвищення обсягу продажів, нові маркетингові ходи (для збільшення прибутку, одержуваної від продажу) або збільшення зарплати персоналу.

Можна відразу визначити, що для інвесторів, таке підприємство буде досить цікавим, тому що його чистий прибуток перевищує 14% (цей мінімум прийнято вважати показовим, як доводять економісти, перевищення цього порога робить підприємство рентабельним).


Чи є пропоновані продукти порівнянними з вашими?
Чи буде конкурент реагувати на введення нового продукту на ринок, залучаючи свій бізнес в цінову війну?
Що, якщо він віддав контент?