Склад прибутку до оподаткування. Балансовий прибуток - що це таке

 1. Види прибутку та особливості розрахунку даних показників оподаткування
 2. Що потрібно враховувати при розрахунку прибутку до оподаткування?
 3. Як платити податок на прибуток і за який період потрібно подавати звітність?
 4. Фактори, що впливають на прибуток
 5. Методи АНАЛІЗУ прибутку до оподаткування
 6. До основних способів аналізу відносяться:

Прибуток до оподаткування - це найважливіший показник економічної ефективності роботи індивідуального підприємця або юридичної особи . Такі показники розраховуються для кожного звітного періоду і відображаються в бухгалтерських документах.

Чим більше прибуток, тим ефективніше працює компанія, але в перші місяці початку діяльності цілком нормальним є перевищення витрат над доходами. Для того щоб запустити стартап і отримувати прибуток, вивчіть різні, проведіть конкурентний аналіз.

Види прибутку та особливості розрахунку даних показників оподаткування

Для того щоб правильно розраховувати розмір відрахувань, які потрібно сплачувати в бюджет, необхідно розібратися в понятті прибутку. Розрізняють бухгалтерську і чисту економічний прибуток (не плутати з доходом!).

Основні види прибутку, які використовуються в бухгалтерському обліку:

 • Валовий прибуток. Цей показник ще називають доходом від звичайного виду діяльності. Розраховується шляхом вирахування собівартості з виручки від реалізації. У собівартість (витрати від звичайної діяльності) включаються матеріали, заробітна плата та інші витрати на виробництво товарів або послуг.
 • Прибуток (збиток) від продажу. Для отримання цього показника з валового прибутку віднімаються всі комерційні та управлінські витрати.
 • Прибуток (збиток) до оподаткування. Цей показник включає в себе всі операційні та позаопераційні доходи. Операційні доходи йдуть від продажів, від надходжень за користування активами або інтелектуальною власністю компанії, від відсотків за використання грошових коштів підприємства (в банках або в якості позик іншим юридичним особам) і т.д. Позареалізаційні доходи - це активи, отримані безоплатно; прибуток минулих років, виявлена ​​у поточному році ; штрафи і неустойки, отримані за договорами; курсові різниці; суми кредиторської заборгованості і т.д.
 • Прибуток (збиток) від звичайної діяльності. Такий розрахунок здійснюється шляхом вирахування всіх податків, штрафів і пені з прибутку до оподаткування.
 • Чистий прибуток. Розраховується як різниця між прибутком і сумою надзвичайних доходів (або витрат). До надзвичайних доходів відносяться страхові виплати по відшкодуванню збитків від стихійних лих, пожеж, аварій та катастроф; вартість матеріальних цінностей , Які залишилися при списанні активів, непридатних для подальшого використання і відновлення.

Що потрібно враховувати при розрахунку прибутку до оподаткування?

Неправильний розрахунок прибутку до оподаткування призводить не тільки до збитків і санкцій від податкових органів за подану звітність з недостовірними даними. Розуміння того, яка діяльність або група товарів приносить прибуток, а яка ні, дає можливість прийняття ефективних управлінських рішень, скорочення нерентабельних (неприбуткових) позицій і перенаправлення звільнених доходів на перспективні види діяльності.

багато індивідуальні підприємці , Які працюють без кваліфікованого бухгалтера, не можуть правильно порахувати собівартість і, відповідно, оптимальну рентабельність (відсоток доходу) - при формуванні вартість продукту, яка повинна перекривати всі витрати і включати в себе плановий прибуток.

Основні статті собівартості виробництва товарів, комплектуючих, устаткування:

 • вартість сировини, матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів, що використовуються у виробництві даного продукту;
 • заробітна плата працівників, соціальні відрахування в Пенсійний Фонд, Фонд соціального страхування, інші обов'язкові соціальні збори;
 • амортизація (знос) обладнання, спеціальних транспортних засобів , Що беруть участь у виробництві товарів і закріплених на балансі підприємства;
 • загальновиробничі витрати;
 • загальногосподарські витрати;
 • інші виробничі витрати;
 • комерційні витрати;
 • комунальні платежі, оренда приміщень і складів;
 • інші витрати.

При розрахунку прибутку до оподаткування керуйтеся нормативно-правовою документацією Російської Федерації - ПБО (Положення про бухгалтерський облік, затвердженому Мінфіном РФ) №9 / 99 «Доходи організації», ПБО 10/99 «Витрати організації», гл. 25 НК РФ і т.д. При списанні збитків, розраховуючи суму податку на прибуток, бухгалтер має право списати отриманий збиток (відняти його з доходу) або ж розподілити його, переносячи частину на майбутнє. Відстрочений податковий актив також відбивається в бухгалтерських записах.

Порада: при формуванні ціни на товар необхідно враховувати не тільки собівартість, але і плановий прибуток в розмірі середньоринкової націнки (в залежності від новизни товарів і рівня конкуренції цей показник може становити 5-50%). Якщо ви для стартапу залучили позикові коштів під відсоток, потрібно, щоб відсоток прибутковості був вище цього показника.

Як платити податок на прибуток і за який період потрібно подавати звітність?

Податок на прибуток сплачується у вигляді авансових платежів. При формуванні суми цього платежу бухгалтер орієнтується на показники виручки від реалізації в попередньому періоді. Порядок оплати авансових платежів визначається розміром загальної виручки - якщо виручка не перевищує 60 млн.рублів, підприємство зобов'язане сплачувати 1 раз в квартал, якщо перевищує 60 млн.рублів - потрібно платити 1 раз в квартал або 1 раз на місяць (при оплаті авансового платежу, розрахованого з фактичного прибутку, необхідно подавати декларацію щомісяця).

Для подачі різних звітів визначено різний. До таких періодів відноситься проміжок часу, в якому відображаються відбувалися в цей час факти операційної діяльності підприємства і фіксуються в бухгалтерських звітах.

Для різних типів звітів передбачені різні проміжки часу:

 • Основний звітний період дорівнює календарному року (триває з 1 січня, закінчується 31 грудня), проміжний - квартал, місяць. підприємство подає бухгалтерську звітність за період з 1 січня по 31 грудня, крім випадків реорганізації або ліквідації юридичної особи або індивідуального підприємця.
 • Фінансовий рік також дорівнює тривалості календарного року, але може бути розпочато в будь-який момент.
 • Звітність з податку на прибуток здається кожен квартал (3 місяці). Для платників податків, які виробляють розрахунок щомісячного платежу з урахуванням фактично одержуваного прибутку, звітний період дорівнює місяцю.
 • Звітність з ПДФО здається 1 раз в квартал і потім за 1 рік. розраховуються для кожного працівника підприємства з урахуванням його особистих обставин і прав на пільги. Щоб дізнатися, і подати звітність, враховуйте нормативні показники податкових відрахувань , Зазначених в Податковому Кодексі Російської Федерації.

Економічну діяльність будь-якого підприємства необхідно оцінювати для того, щоб скласти собі точне уявлення про те, наскільки ефективно здійснюється управління компанією, які ризики існують перед нею на сьогоднішній день і яка перспектива її подальшого розвитку в майбутньому. Для цього проводиться аналіз багатьох важливе місце серед яких відводиться такому, як прибуток до оподаткування.

Для того щоб зрозуміти, який економічний сенс даного показника, необхідно, перш за все, усвідомити з чого він складається. Прибуток до оподаткування складається з прибутку від продажів, скоригованої на наступні показники, які виступають в ролі свого роду поправок:

Доходи або витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Дана категорія включає в себе доходи і витрати, що мали місце на підприємстві, однак, безпосередньо не пов'язані з продажами товарів і послуг, тобто його основною діяльністю. Дані доходи і витрати можуть виникати при наданні деяких активів в оренду, відрахувань за використання дивідендів, принесених в разі володіння компанією різними цінними паперами і так далі.

Доходи або витрати, іменовані як позареалізаційні. Дані доходи і витрати виникають в разі насчітиванія штрафів або пені через невиконання умов контрактів, сплати неустойок, отримання будь-яких засобів безоплатно (згідно а також прибутки або збитки минулих років, виявлені бухгалтерією лише в поточному році.

Таким чином, прибуток до оподаткування визначається за формулою:
ПДО = ПП +/- ОД / Р +/- ВД / Р.

У цій формулі ПДС - це і є що розраховується нами показник, ОД / Р - це або ж витрати, а ВД / Р - доходи або витрати, що класифікуються як позареалізаційні.

Як бачимо, прибуток до оподаткування являє собою проміжний показник між прибутком від реалізації і Потрібно розуміти, що для економічного аналізу важливо не просто значення даного показника за принципом «більше - значить, обов'язково краще», а більшу роль відіграє структура даного показника. Оскільки прибуток до оподаткування включає в себе три основних компоненти, важливо також визначити співвідношення між ними. Чим вище частка прибутку від продажів і чим нижче частка інших складових, тим краще і ефективніше побудована система управління підприємством, і навпаки - чим вище частка випадкових доходів і витрат, тим гірше налагоджений механізм роботи фірми. Значення прибутку до оподаткування може бути дуже високим, проте, якщо частка прибутку від продажів в ній відносно мала, це означає, що фірма існує лише за рахунок випадкових доходів, потік яких може припинитися в будь-який момент. Таким чином, аналізуючи структуру даного показника, можна зробити висновки про якість функціонування системи управління фірмою.

Як бачимо, прибуток до оподаткування є важливим показником економічного стану компанії. Його аналіз може багато сказати про те, як розвивається компанія, наскільки ефективно вона управляється, і які подальші перспективи її розвитку. Даний показник обов'язково включається в фінансову звітність підприємства і показується в звіті про фінансові результати , А також в звіті про збитки і прибутки компанії. Правильний розрахунок даної цифри допоможе правильно проінформувати контрагентів і потенційних інвесторів про те, наскільки ефективними будуть їх вкладення, наскільки надійним є цей об'єкт інвестицій і який прибуток вони зможуть отримати в майбутньому. Після того, як розрахована прибуток до оподаткування, з неї починають відраховуватися суми всіх податків, які має заплатити підприємство, і, таким чином, обчислюється показник чистого прибутку підприємства - його основний

Основною метою функціонування будь-якого комерційного суб'єкта є отримання гранично можливого прибутку. Але як дізнатися про успішність підприємства і перспективи його подальшого розвитку? На ці важливі питання допоможе наочно відповісти такий показник, як отримана підприємством до її оподаткування.

Фактори, що впливають на прибуток

Будь-яка фінансова показник, може відчувати на собі тиск ряду факторів, і прибуток не виняток. Ключовим з найважливіших факторів є ризик, який властивий практично будь-якого ведення бізнесу. Економісти давно виявили залежність: чим серйозніше ризики, тим більший дохід може отримати компанія в результаті.

Досить значний вплив на величину отриманого прибутку можуть надавати і ринкові критерії. Якщо компанія займає на ринку позицію монополіста, вона може диктувати покупцям ціни. У такій ситуації її прибуток завжди буде вище, ніж у конкурентів.

Прибуток досліджується на підставі інформації, що міститься в регістрах бухгалтерського обліку . Важливим є грамотне визначення складу прибутку до моменту оподаткування. Отримати його можна методом коригування величини сукупних доходів компанії від продажів товарів на відповідний розмір деяких позитивних або негативних показників, а саме:

 • операційні доходи і витрати, які безпосередньо не залежать від випуску і реалізації продукції і можуть бути отримані від передачі у тимчасове користування виробничих активів , Продажу об'єктів інтелектуальної власності, а також від отримання дивідендів по цінних паперах інших юридичних осіб;
 • позареалізаційні доходи і витрати. Ці показники можуть виникнути у вигляді різноманітних штрафів і пенею, в тому числі і за невиконання умов договорів з постачальниками або підрядниками, а також сплати підприємством будь-яких неустойок або отримання матеріальних цінностей за актами дарування. Крім того, до них можна зарахувати прибутки і збитки минулих років, виявлені в цьому періоді, а також так звані курсові різниці та суми кредиторських або дебіторських претензій.

Прибуток до оподаткування (ПДС) обчислюється за формулою:

ПДО = ПП +/- Сод / р +/- СВД / р, де

ПП - виручка від реалізації товарів і послуг;
З од / р - операційні доходи і витрати;
З вд / р - позареалізаційні доходи і витрати.


Прибуток до оподаткування є однією із ступенів на шляху між валовий і чистої прибутками компанії Прибуток до оподаткування є однією із ступенів на шляху між валовий і чистої прибутками компанії.

Під валовим прибутком з метою бухобліку є різницею між сукупними доходами підприємства і собівартістю виробництва.

Являє собою підсумковий наочний функціонування компанії з урахуванням всіх його доходів і витрат, в тому числі і сплачених податків.

Аналізуючи прибуток, потрібно пам'ятати, що розмір її можна вважати не найбільш наочним параметром для виведення про успішність організації. Набагато більш глибокий сенс несе її внутрішня структура. З формули розрахунку прибутку до оподаткування видно, що вона складається з трьох доданків. Дуже важливо грамотно оцінити їх першорядної важливості по відношенню один до одного.

Якщо структура містить велику частку доходів від продажів товарів і послуг, а величина надходжень невиробничого характеру є несуттєвою, значить, функціонує ефективно і може розраховувати на оптимістичні перспективи для розвитку.

Якщо в структурі прибутку простежується висока складова побічних доходів, значить, управління здійснюється не зовсім професійно. В цьому випадку оптимістичність прибутку заснована не на успішної реалізації товарів, а внаслідок отримання доходів невиробничого характеру, приплив яких зазвичай має не довгостроковий характер. Як тільки джерело таких доходів вичерпається, розмір прибутку різко скоротиться.

Аналіз структури прибутку допомагає керівництву компанії прийняти грамотні організаційні рішення, пов'язані з підвищенням ефективності управління.

Прибуток до оподаткування є однією з головних складових частин фінансової звітності підприємства. Вона дозволяє інформувати партнерів компанії про збереження вкладень і розмір доходу, на який інвестори можуть розраховувати в майбутньому. Клієнти ж на підставі цього показника можуть судити про надійність і взаємовигідності співробітництва.

Прибуток до моменту оподаткування є платформою для визначення чистого прибутку компанії. Для цього оподатковуваний прибуток потрібно зменшити на суму податків, що підлягають перерахуванню до бюджету. Отриманий показник є кінцевим економічним підсумком діяльності компанії.

Прибуток до оподаткування показує фінансовий результат від роботи підприємства (з урахуванням наявних другорядних доходів / витрат з різних операцій) до розрахунків поточного податку та відображення змін по відкладеним зобов'язаннями / активам. Відповідні значення вносяться до форми 2 «Звіт про фінансові результати» (затверджена Наказом № 66н від 02.07.10 р). Фінансовий аналіз прибутку до оподаткування проводиться горизонтальних і вертикальних способом, допомагаючи оцінити вплив економічних факторів, а також динаміку показників.

Формула обчислення використовує сукупні дані виручки, собівартості реалізованої продукції / послуг, управлінських, комерційних витрат, інших доходів / витрат, відсотків. При розрахунках застосовуються норми законодавчих актів - ПБО 10/99, 9/99, глава 25 НК та ін. Документи. У формі 2 відображається кілька фінансових показників діяльності. Негативні величини виділяються круглими дужками і означають збиток.

Прибутковість бізнесу за даними бухобліку характеризується наступними термінами:

 • Валовий прибуток / збиток - вноситься в стр. 2100 і показує різницю між собівартістю і виручкою.
 • Прибуток / збиток від продажу - вноситься в стр. 2200 і показує різницю між прибутком валовий і управлінськими, комерційними витратами при їх наявності.
 • Прибуток / збиток до оподаткування - заповнюється за стр. 2300 і показує різницю між прибутком / збитком від продажів і іншими витратами / доходами, включаючи процентні зобов'язання.
 • Чистий прибуток / збиток - вноситься в стр. 2400 і відображає підсумковий результат роботи.

Таким чином прибуток до обчислення податку, тобто оподаткування, являє собою проміжну величину між чистою і валовим прибутком. При аналізі показників важливу роль відіграє не просто арифметичне визначення значень, а вплив кожного фактора на структуру. Чим вище% прибутку від реалізації і нижче% інших доходів / витрат, тим надійніше становище організації, ефективніше вкладення і якісніше застосовується управлінська політика. Навпаки, чим нижче рівень реалізаційної прибутку і вище частка інших випадкових доходів, тим менш стабільна діяльність. Розуміючи взаємозв'язок, можна переходити безпосередньо до способів аналізу.

Методи АНАЛІЗУ прибутку до оподаткування

система факторного АНАЛІЗУ складається з розгляду впливу прибутку від реалізації / продажу за основними видами діяльності фірми і аналізу структури складу інших витрат / доходів. При цьому до інших відносяться всі операції, що мають нестабільний (разовий) характер. Виявлення істотної частки таких показників вимагає поглибленого вивчення першопричин їх виникнення за статтями / елементам, зовнішніми даними.

До основних способів аналізу відносяться:

 1. Горизонтальний метод - проводиться шляхом порівняння інформації за звітний і попередній періоди за показниками. Дозволяє оцінити поточну картину в динаміці.
 2. Вертикальний метод - проводиться шляхом математичного зіставлення показників по рядках: з виручкою від продажів, собівартістю, видами витрат або доходів. Дозволяє виявити «слабкі місця», оцінити за рахунок яких доходів отримано прибуток і через яких витрат утворився збиток. Для підвищення ефективності рекомендується розширити структуру показників звіту форми 2 шляхом додавання рядків за видами реалізованої продукції, робіт або послуг.

Висновок - методологія аналізу фінансових показників прибутку не обмежена певними рамками. Навпаки, керівник підприємства може легко самостійно розробити оптимальні формули і способи розрахунків, орієнтуючись на специфіку бізнесу.


Як платити податок на прибуток і за який період потрібно подавати звітність?
Що потрібно враховувати при розрахунку прибутку до оподаткування?
Як платити податок на прибуток і за який період потрібно подавати звітність?
Але як дізнатися про успішність підприємства і перспективи його подальшого розвитку?