Темперамент і характер

 1. Темперамент і характер: основні відмінності
 2. Взаємозв'язок характеру і темпераменту: основні положення
 3. Властивості характеру і темперамент

Темпераментом фахівці називають сукупність індивідуальних динамічних особливостей поведінки, яка виступає основою розвитку і становлення характеру Темпераментом фахівці називають сукупність індивідуальних динамічних особливостей поведінки, яка виступає основою розвитку і становлення характеру. Таким чином, в психології темперамент і характер розглядаються як взаємодоповнюючі явища, які також роблять сильний вплив один на одного. Звичайно, помилково вважати, що дані поняття є синонімами, але разом з цим їх тісний взаємозв'язок очевидна.

Темперамент і характер: основні відмінності

Якщо виражатися доступною мовою, то характером прийнято називати особливості поведінки людини, які впливають на спілкування з ним, а темпераментом - особливості прояву цього поведінки, сила і яскравість емоційного реагування. Разом з цим слід сказати, що темперамент - це скоріше індивідуальні властивості людської психіки, якими визначається психічна діяльність особистості.

Так, під темпераментом мається на увазі сукупність вроджених властивостей людини, а під характером - узагальнення набутих протягом життя якостей. Темперамент і характер в психології поділяються також за визначенням: темперамент обумовлений різними біологічними особливостями людини, тоді як характер визначається, в першу чергу, соціальним середовищем, в якій він існує і розвивається.

Таким чином, можна узагальнити, що в різних соціальних умовах у людей виявляються різні риси характеру, чого не можна сказати про темперамент: він, як правило, залишається незмінним у будь-яких умовах. Також характер не в останню чергу зумовлена ​​вихованням і культурою, тоді як на темперамент величезний вплив надають індивідуальні особливості нервової системи.

Крім того, риси характеру піддаються оцінці, а властивості певного типу темпераменту не оцінюються. Тобто сказати, що у людини хороший або поганий характер, цілком можливо, проте до темпераменту подібна характеристика незастосовна. Саме тому в психології темперамент і характер хоча і виступають зазвичай разом, все ж іноді можуть розглядатися відокремлено одна від одної.

Взаємозв'язок характеру і темпераменту: основні положення

Щоб виявити взаємозв'язок характеру і темпераменту, необхідно розглянути типи останнього:

 • сангвінік;
 • флегматик;
 • холерик;
 • Меланхолік.

Сангвінік - це тип темпераменту, що відрізняється рухливістю і товариськістю. Він жваво реагує на будь-які події і відносно легко переносить різні неприємності і невдачі. У людей такого типу дуже жива міміка, вони є досить емоційними, проте їх емоції надто швидко змінюють один одного. Саме тому сангвінікам часто приписують мінливість і поверховість.

Властивості темпераменту і характеру людини, що відноситься до типу холерика, можна нерідко охарактеризувати як постійну поривчастість і пристрасність. Він схильний до різких і частих перепадів настрою і бурхливих емоційних спалахів. Додатковими властивостями можна назвати неврівноваженість, емоційність, підвищену збудливість, а нерідко дратівливість і агресію.

Флегматики відрізняються відносною сталістю як в своїх переконаннях і прагненнях, так і в настрої. Таку людину дуже важко вивести з себе або дізнатися, що відбувається у нього всередині: зовнішні вираження душевних переживань у них практично відсутні. Основними властивостями цього типу можна назвати спокій, витримку, іноді лінь і байдужість до навколишніх подій і людям.

Темперамент і характер меланхоліка відрізняються надчутливістю, ранимою і вразливістю. Люди такого типу дуже довго і болісно переживають будь-які незначні невдачі, у них нерідко спостерігаються проблеми з самооцінкою і комплекс неповноцінності. Даний тип, як правило, схильний до тривожності і замкнутості.

Як видно, темперамент і характер людини знаходяться в тісному взаємозв'язку, однак, як було зазначено вище, саме темпераментом визначаються динамічні особливості прояву характеру. Це означає, що така його риса як, наприклад, товариськість у флегматика і сангвініка матиме різний прояв.

Крім того, темперамент може як сильно впливати на розвиток окремих рис характеру, так і перешкоджати йому в конкретних випадках. Також деякі особливості характеру людини можуть стримувати прояв властивостей темпераменту в різних ситуаціях.

Властивості характеру і темперамент

Помилково вважати, що властивості характеру і темперамент становлять єдине ціле і по конкретним рис можна судити про тип темпераменту. Швидше за останній просто впливає на форму прояву деяких особливостей першого.

Так, все 4 типу можуть володіти такою рисою характеру, як працьовитість, але вона у всіх них буде виражатися по-різному: Так, все 4 типу можуть володіти такою рисою характеру, як працьовитість, але вона у всіх них буде виражатися по-різному:

 • Сангвінік буде проявляти ініціативу, братися за нові проекти, легко переживати неприємності, швидко забувати про них і знову захоплюватися новою справою;
 • Холерик присвятить себе роботі з властивою його типу пристрасністю, але буде те дратуватися по дрібницях, то знову надихатися і знову злитися, доходячи до справжньої агресії;
 • Флегматик віддасть перевагу спокійно зосередитися на ділі, добре вникнути в його суть, обміркувати і розрахувати всі нюанси. Причому зовні може здатися, що він аж ніяк не зацікавлений у своїй роботі. Але насправді він просто не любить поспішати: так проявляються його зосередженість і врівноваженість;
 • Властивості характеру і темперамент меланхоліка в даному випадку приведуть до того, що він буде днями і ночами думати про своє завдання, старанно працювати, але одночасно картати себе за найменші помилки. Цей тип схильний в будь-якій справі бачити можливі промахи і невдачі, яких він шалено боїться, що обумовлено його природного підозрілістю.

Таким чином, взаємозв'язок характеру і темпераменту не є даністю. Тим більше що фахівці відзначають: чіткий тип сангвініка, холерика, флегматика чи меланхоліка з його характерними властивостями можна рідко зустріти в реальному житті. Найчастіше люди мають змішаним типом темпераменту, тобто їм притаманні властивості, якими наділені різні типи. Звичайно, не виключено перевага одного типу над іншими, за рахунок чого і людина, як правило, відноситься до конкретного з них.