1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54 - ТОВ "Софія"

 1. 1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54 Зміна стосується організацій, що мають...
 2. 1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54
 3. 1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54
 4. 1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54

1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54

Зміна стосується організацій, що мають відокремлені підрозділи, що не виділені на окремий баланс (визначення міститься в п. 2 ст. 11 НК РФ). У програмі такі підрозділи описуються в довіднику «Підрозділи організації» із зазначенням відповідної ознаки і власних кодів Окатий і КПП (рисунок 1).

Малюнок 1 - Відокремлений підрозділ, описане в довіднику підрозділів

У п. 7 ст. 226 НК РФ міститься вимога про перерахування податку, обчисленого й утриманого із суми доходу, нарахованого і виплачуваного співробітникам відокремлених підрозділів, за місцем знаходження таких підрозділів. У зв'язку з цим в програмі ведеться облік податку в розрізі підрозділів (малюнок 2). При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій».

При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій»

Малюнок 2 - Віднесення податку до підрозділу при його обчисленні

У наказі ФНС РФ від 17.11.2010 N ММВ-7-3 / 611 @, затверджує форму довідки 2-ПДФО, міститься вимога про формування довідок окремо по доходах, отриманих у підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП, із зазначенням в кожній такій довідці відповідних різних кодів. У програмі підтримка такого вимоги реалізована, є можливість сформувати окремі довідки по доходах, зареєстрованим в підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП і відмінні від кодів самої організації (рисунок 3).

Малюнок 3 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» до версії 2.5.54.1, вибір ОКАТО / КПП для формування

Незважаючи на явне наявність в законодавстві вимог щодо роздільного обліку податку і роздільного формування звітності по відокремленим підрозділам, явного вимоги про те, куди (в які ИФНС) представляти таку звітність в законодавстві не міститься. На практиці все такі довідки видаються як за місцем реєстрації самої організації, так і окремо за місцем реєстрації відповідних відокремлених підрозділів. Однак для того, щоб представити довідки по каналах зв'язку в різні ИФНС, файли повинні в своєму імені містити код відповідної ИФНС, і в самому тексті файлу спеціальний тег «Кодня» повинен містити цей код. Код ИФНС вказується і в друкованій формі довідки.

Раніше в програмі підтримувалося автоматичне формування імені файлу і заповнення тега «Кодня» в файлі і друкованій формі тільки за даними самої організації, тобто передбачалося, що всі довідки відправляються в ИФНС за місцем реєстрації організації (рисунок 4)

Малюнок 4 - Файл і значення тега «Кодня» для довідки, сформованої по відокремленому підрозділу до версії 2.5.54.1

Для того щоб підготувати файли до відправки за місцем реєстрації відокремленого підрозділу, доводилося або вносити в них зміни вручну, або шукати «обхідні шляхи» для автоматичного формування (тимчасово міняти код ИФНС у організації і т.п.).

У версії 2.5.54.1 надана можливість змінити код ИФНС безпосередньо в формі документа (аналогічно і в робочому місці підготовки даних по ПДФО). У документі з'явилося поле «В ИФНС (код)», в якому вказується код податкового органу, куди передбачається подавати звітність, і цей код тепер використовується при формуванні імені файлу та заповненні тега «Кодня» в формованому програмою файлі (малюнок 5). За замовчуванням поле заповнюється кодом ИФНС, який визначається виходячи з КПП, зазначеного в полі «ОКАТО / КПП» документа (для організацій-фізичних осіб - кодом ИФНС з довідника організацій). При необхідності можна вказати довільний код ИФНС, куди передбачається відправляти звітність, при його зміні ім'я файлу оновлюється автоматично.

Малюнок 5 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» у версії 2.5.54.1

Звертаємо увагу, що принцип формування ідентифікатора відправника інформації в імені файлу (ІПН і КПП організації (відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс)) не змінився. Передбачається, що навіть при відправці довідок в ИФНС за місцем реєстрації відокремленого підрозділу (не виділення на окремий баланс) в імені файлу вказується КПП самої організації (або відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс).

Зміна пов'язані з листом Мінфіну РФ від 10.03.2010 N 03-04-08 / 3-50, в якому говориться:

«Відповідно до п. 7 ст. 226 Кодексу сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується за місцем обліку податкового агента в податковому органі.

У разі коли індивідуальний підприємець перебуває на обліку в різних податкових органах, в тому числі за місцем здійснення діяльності із застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності і за місцем проживання, податок на доходи фізичних осіб з доходів, що виплачуються працівникам , зайнятим в діяльності, щодо якої застосовується вказаний єдиний податок, слід перераховувати в бюджет за місцем обліку індивідуального підприємця в зв'язку із здійсненням такої діяльно ти.

У зазначений податковий орган індивідуальному підприємцеві, що є податковим агентом, слід також подавати відомості про доходи фізичних осіб відповідного податкового періоду та суми нарахованих і утриманих в цьому податковому періоді податків відповідно до п. 2 ст. 230 Кодексу. »

До версії 2.5.54.1 не було можливості вказати, що співробітники індивідуального підприємця працюють в різних «відокремлені підрозділи», наприклад, магазинах, зареєстрованих в ИФНС з ОКАТО, відмінним від ОКАТО реєстрації самого підприємця. Відповідно, не було можливості сформувати звітність 2-ПДФО окремо по різних місцях реєстрації.

У версії 2.5.54.1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

Малюнок 6 - Вказівка ​​ознаки «окремішності» для підрозділів організації-фізичної особи

Завдяки цьому з'являється можливість формувати звітність 2-ПДФО окремо по доходах співробітників організації-фізичної особи, отриманих за роботу в місцях, зареєстрованих в різних податкових органах.

Малюнок 7 - Формування довідки 2-ПДФО за різними ОКАТО індивідуального підприємця

До версії 2.5.54.1 визначення того, чи є дохід «оплатою праці» чи ні, тобто визначається дата його фактичного отримання останнім днем ​​місяця, за який він був нарахований або місяцем, в якому він був нарахований, вироблялося за кодом доходу, зазначеному в налаштуваннях відповідного виду розрахунку. Детально про це розповідалося в статті на сайті buh.ru .

З причини того, що створення нового елемента довідника «Коди доходів ПДФО» при необхідності змінити порядок обліку доходу у вигляді, наприклад, оплати відпустки, і вказівка ​​його в налаштуваннях відповідного виду розрахунку не є для користувача очевидним і тривіальним дією, в версії 2.5.54.1 це завдання полегшене. З'явилася можливість навіть для вже існуючих кодів доходу явно задати порядок обліку при обчисленні ПДФО - по місяцю, за який проводиться нарахування, або по місяцю, в якому здійснюється нарахування.

Розглянемо сказане на прикладі. Припустимо, що в липні 2012 проведено нарахування оплати відпустки, що переходить на серпень 2012. Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Малюнок 8 - Нарахування переходить відпустки

При розрахунку ПДФО в липні 2012 податок буде зареєстрований з різними місяцями податкового періоду (малюнок 9)

Малюнок 9 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки

У звітності різні частини оплати відпустки будуть відображені як відносяться до різних місяцях податкового періоду.

Якщо користувачеві не підходила прийнята за замовчуванням налаштування, то до версії 2.5.54.1 йому необхідно було додати в довідник новий елемент з довільним кодом, але вказавши код для звітності «2012» і вибрати цей елемент в настройках виду розрахунку. Тепер немає необхідності додавати новий елемент, настройка задається для вже існуючого (рисунок 10).

Малюнок 10 - Налаштування коду доходу ПДФО, переобумовленої дату фактичного отримання доходу

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11).

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11)

Малюнок 11 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки після зміни налаштування

При оновленні існуючої інформаційної бази не версію 2.5.54.1 для визначених кодів 2000 і 2012 нова настройка виставляється в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування», для всіх інших - «по місяцю нарахування», тобто само по собі поведінку програми не змінюється. При необхідності його слід змінити самостійно.

При створенні нової інформаційної бази настройка буде виставлятися в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування» тільки для коду 2000.

Механізм обміну інформацією з банками (докладніше про механізм див. Статтю на сайті v8.1c.ru «Перерахування зарплати на особові рахунки працівників» ) Розширено новим форматом обміну версії 3.2. Новий формат передбачає зазначення в заявці на відкриття додаткових відомостей для банку, а саме:

 • Дата виплати заробітної плати;
 • Дані про міграційної карти іноземного співробітника: номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в карті;
 • Дані про міграційний документі іноземного співробітника: вид (код) документа (відповідно до класифікатора ИФНС), його номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в документі;
 • Прогнозований місячний дохід (для оцінки ліміту потенційного кредитного продукту);
 • Табельний номер співробітника;
 • Дата прийому на роботу;
 • Адреса інформування (для надсилання повідомлень електронної пошти).

Частина нових реквізитів доступна для заповнення в документі «Заявка на відкриття рахунків». Передбачуваний день виплати заробітної плати вказуються в шапці документа, дані про міграційній карті / документі і прогнозований дохід - в його табличній частині після натискання кнопки «Показувати всі поля» (рисунок 12).

Малюнок 12 - Форма документа «Заявка на відкриття особових рахунків», розширена новими реквізитами в версії 2.5.54.1

Реалізовано сервіс автоматичного заповнення для полів з групи «Міграційний документ». При виборі фізичної особи аналізуються дані про його документі, що посвідчує особу (якщо вони заповнені). Якщо зазначений вид документа «Вид на проживання», «Дозвіл на тимчасове мешкання в Російській Федерації» або «Посвідчення біженця в Російській Федерації», то підставляється його код (12, 15 або 13 відповідно) і номер (складається з серії і номера документа) .

Поле «Прогнозований місячний дохід» автоматично не заповнюється, тому що в загальному випадку визначити його за даними інформаційної бази очікуваним чином не представляється можливим.

В робочому місці «Операції по особових рахунках співробітників» з'явилася можливість вибрати формат файлу нової версії 3.2. При вивантаженні файлу з цього формату в нього потрапляють зазначені в заяві відомості, а також інші додаткові реквізити. Під час вивантаження визначається табельний номер співробітника і дата його прийому на роботу. В якості адреси інформування співробітника заповнюється його адресу проживання, якщо він не заповнений - адреса за пропискою.

До версії 2.5.54.1 в програмі були реалізовані нові редакції друкованих форм реєстрів відповідно до ще не пройшли реєстрацію наказом ФСС РФ від 27.04.2012 № 155, опублікованими на сайті ФСС.

В результаті реєстрації в Мін'юсті зміст наказу було незначно змінено, сам наказ був зареєстрований за новим номером № 223 від 15.06.2012. У версії 2.5.54.1 були враховані ці незначні зміни в друкованих формах.

Детальніше опис методики роботи в рамках пілотного проекту міститься в статті «Підтримка пілотного проекту ФСС 2011-2014 років» .

Джерело: its.1c.ru

1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54

Зміна стосується організацій, що мають відокремлені підрозділи, що не виділені на окремий баланс (визначення міститься в п. 2 ст. 11 НК РФ). У програмі такі підрозділи описуються в довіднику «Підрозділи організації» із зазначенням відповідної ознаки і власних кодів Окатий і КПП (рисунок 1).

Малюнок 1 - Відокремлений підрозділ, описане в довіднику підрозділів

У п. 7 ст. 226 НК РФ міститься вимога про перерахування податку, обчисленого й утриманого із суми доходу, нарахованого і виплачуваного співробітникам відокремлених підрозділів, за місцем знаходження таких підрозділів. У зв'язку з цим в програмі ведеться облік податку в розрізі підрозділів (малюнок 2). При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій».

При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій»

Малюнок 2 - Віднесення податку до підрозділу при його обчисленні

У наказі ФНС РФ від 17.11.2010 N ММВ-7-3 / 611 @, затверджує форму довідки 2-ПДФО, міститься вимога про формування довідок окремо по доходах, отриманих у підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП, із зазначенням в кожній такій довідці відповідних різних кодів. У програмі підтримка такого вимоги реалізована, є можливість сформувати окремі довідки по доходах, зареєстрованим в підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП і відмінні від кодів самої організації (рисунок 3).

Малюнок 3 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» до версії 2.5.54.1, вибір ОКАТО / КПП для формування

Незважаючи на явне наявність в законодавстві вимог щодо роздільного обліку податку і роздільного формування звітності по відокремленим підрозділам, явного вимоги про те, куди (в які ИФНС) представляти таку звітність в законодавстві не міститься. На практиці все такі довідки видаються як за місцем реєстрації самої організації, так і окремо за місцем реєстрації відповідних відокремлених підрозділів. Однак для того, щоб представити довідки по каналах зв'язку в різні ИФНС, файли повинні в своєму імені містити код відповідної ИФНС, і в самому тексті файлу спеціальний тег «Кодня» повинен містити цей код. Код ИФНС вказується і в друкованій формі довідки.

Раніше в програмі підтримувалося автоматичне формування імені файлу і заповнення тега «Кодня» в файлі і друкованій формі тільки за даними самої організації, тобто передбачалося, що всі довідки відправляються в ИФНС за місцем реєстрації організації (рисунок 4)

Малюнок 4 - Файл і значення тега «Кодня» для довідки, сформованої по відокремленому підрозділу до версії 2.5.54.1

Для того щоб підготувати файли до відправки за місцем реєстрації відокремленого підрозділу, доводилося або вносити в них зміни вручну, або шукати «обхідні шляхи» для автоматичного формування (тимчасово міняти код ИФНС у організації і т.п.).

У версії 2.5.54.1 надана можливість змінити код ИФНС безпосередньо в формі документа (аналогічно і в робочому місці підготовки даних по ПДФО). У документі з'явилося поле «В ИФНС (код)», в якому вказується код податкового органу, куди передбачається подавати звітність, і цей код тепер використовується при формуванні імені файлу та заповненні тега «Кодня» в формованому програмою файлі (малюнок 5). За замовчуванням поле заповнюється кодом ИФНС, який визначається виходячи з КПП, зазначеного в полі «ОКАТО / КПП» документа (для організацій-фізичних осіб - кодом ИФНС з довідника організацій). При необхідності можна вказати довільний код ИФНС, куди передбачається відправляти звітність, при його зміні ім'я файлу оновлюється автоматично.

Малюнок 5 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» у версії 2.5.54.1

Звертаємо увагу, що принцип формування ідентифікатора відправника інформації в імені файлу (ІПН і КПП організації (відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс)) не змінився. Передбачається, що навіть при відправці довідок в ИФНС за місцем реєстрації відокремленого підрозділу (не виділення на окремий баланс) в імені файлу вказується КПП самої організації (або відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс).

Зміна пов'язані з листом Мінфіну РФ від 10.03.2010 N 03-04-08 / 3-50, в якому говориться:

«Відповідно до п. 7 ст. 226 Кодексу сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується за місцем обліку податкового агента в податковому органі.

У разі коли індивідуальний підприємець перебуває на обліку в різних податкових органах, в тому числі за місцем здійснення діяльності із застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності і за місцем проживання, податок на доходи фізичних осіб з доходів, що виплачуються працівникам , зайнятим в діяльності, щодо якої застосовується вказаний єдиний податок, слід перераховувати в бюджет за місцем обліку індивідуального підприємця в зв'язку із здійсненням такої діяльно ти.

У зазначений податковий орган індивідуальному підприємцеві, що є податковим агентом, слід також подавати відомості про доходи фізичних осіб відповідного податкового періоду та суми нарахованих і утриманих в цьому податковому періоді податків відповідно до п. 2 ст. 230 Кодексу. »

До версії 2.5.54.1 не було можливості вказати, що співробітники індивідуального підприємця працюють в різних «відокремлені підрозділи», наприклад, магазинах, зареєстрованих в ИФНС з ОКАТО, відмінним від ОКАТО реєстрації самого підприємця. Відповідно, не було можливості сформувати звітність 2-ПДФО окремо по різних місцях реєстрації.

У версії 2.5.54.1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

Малюнок 6 - Вказівка ​​ознаки «окремішності» для підрозділів організації-фізичної особи

Завдяки цьому з'являється можливість формувати звітність 2-ПДФО окремо по доходах співробітників організації-фізичної особи, отриманих за роботу в місцях, зареєстрованих в різних податкових органах.

Малюнок 7 - Формування довідки 2-ПДФО за різними ОКАТО індивідуального підприємця

До версії 2.5.54.1 визначення того, чи є дохід «оплатою праці» чи ні, тобто визначається дата його фактичного отримання останнім днем ​​місяця, за який він був нарахований або місяцем, в якому він був нарахований, вироблялося за кодом доходу, зазначеному в налаштуваннях відповідного виду розрахунку. Детально про це розповідалося в статті на сайті buh.ru .

З причини того, що створення нового елемента довідника «Коди доходів ПДФО» при необхідності змінити порядок обліку доходу у вигляді, наприклад, оплати відпустки, і вказівка ​​його в налаштуваннях відповідного виду розрахунку не є для користувача очевидним і тривіальним дією, в версії 2.5.54.1 це завдання полегшене. З'явилася можливість навіть для вже існуючих кодів доходу явно задати порядок обліку при обчисленні ПДФО - по місяцю, за який проводиться нарахування, або по місяцю, в якому здійснюється нарахування.

Розглянемо сказане на прикладі. Припустимо, що в липні 2012 проведено нарахування оплати відпустки, що переходить на серпень 2012. Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Малюнок 8 - Нарахування переходить відпустки

При розрахунку ПДФО в липні 2012 податок буде зареєстрований з різними місяцями податкового періоду (малюнок 9)

Малюнок 9 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки

У звітності різні частини оплати відпустки будуть відображені як відносяться до різних місяцях податкового періоду.

Якщо користувачеві не підходила прийнята за замовчуванням налаштування, то до версії 2.5.54.1 йому необхідно було додати в довідник новий елемент з довільним кодом, але вказавши код для звітності «2012» і вибрати цей елемент в настройках виду розрахунку. Тепер немає необхідності додавати новий елемент, настройка задається для вже існуючого (рисунок 10).

Малюнок 10 - Налаштування коду доходу ПДФО, переобумовленої дату фактичного отримання доходу

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11).

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11)

Малюнок 11 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки після зміни налаштування

При оновленні існуючої інформаційної бази не версію 2.5.54.1 для визначених кодів 2000 і 2012 нова настройка виставляється в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування», для всіх інших - «по місяцю нарахування», тобто само по собі поведінку програми не змінюється. При необхідності його слід змінити самостійно.

При створенні нової інформаційної бази настройка буде виставлятися в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування» тільки для коду 2000.

Механізм обміну інформацією з банками (докладніше про механізм див. Статтю на сайті v8.1c.ru «Перерахування зарплати на особові рахунки працівників» ) Розширено новим форматом обміну версії 3.2. Новий формат передбачає зазначення в заявці на відкриття додаткових відомостей для банку, а саме:

 • Дата виплати заробітної плати;
 • Дані про міграційної карти іноземного співробітника: номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в карті;
 • Дані про міграційний документі іноземного співробітника: вид (код) документа (відповідно до класифікатора ИФНС), його номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в документі;
 • Прогнозований місячний дохід (для оцінки ліміту потенційного кредитного продукту);
 • Табельний номер співробітника;
 • Дата прийому на роботу;
 • Адреса інформування (для надсилання повідомлень електронної пошти).

Частина нових реквізитів доступна для заповнення в документі «Заявка на відкриття рахунків». Передбачуваний день виплати заробітної плати вказуються в шапці документа, дані про міграційній карті / документі і прогнозований дохід - в його табличній частині після натискання кнопки «Показувати всі поля» (рисунок 12).

Малюнок 12 - Форма документа «Заявка на відкриття особових рахунків», розширена новими реквізитами в версії 2.5.54.1

Реалізовано сервіс автоматичного заповнення для полів з групи «Міграційний документ». При виборі фізичної особи аналізуються дані про його документі, що посвідчує особу (якщо вони заповнені). Якщо зазначений вид документа «Вид на проживання», «Дозвіл на тимчасове мешкання в Російській Федерації» або «Посвідчення біженця в Російській Федерації», то підставляється його код (12, 15 або 13 відповідно) і номер (складається з серії і номера документа) .

Поле «Прогнозований місячний дохід» автоматично не заповнюється, тому що в загальному випадку визначити його за даними інформаційної бази очікуваним чином не представляється можливим.

В робочому місці «Операції по особових рахунках співробітників» з'явилася можливість вибрати формат файлу нової версії 3.2. При вивантаженні файлу з цього формату в нього потрапляють зазначені в заяві відомості, а також інші додаткові реквізити. Під час вивантаження визначається табельний номер співробітника і дата його прийому на роботу. В якості адреси інформування співробітника заповнюється його адресу проживання, якщо він не заповнений - адреса за пропискою.

До версії 2.5.54.1 в програмі були реалізовані нові редакції друкованих форм реєстрів відповідно до ще не пройшли реєстрацію наказом ФСС РФ від 27.04.2012 № 155, опублікованими на сайті ФСС.

В результаті реєстрації в Мін'юсті зміст наказу було незначно змінено, сам наказ був зареєстрований за новим номером № 223 від 15.06.2012. У версії 2.5.54.1 були враховані ці незначні зміни в друкованих формах.

Детальніше опис методики роботи в рамках пілотного проекту міститься в статті «Підтримка пілотного проекту ФСС 2011-2014 років» .

Джерело: its.1c.ru

1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54

Зміна стосується організацій, що мають відокремлені підрозділи, що не виділені на окремий баланс (визначення міститься в п. 2 ст. 11 НК РФ). У програмі такі підрозділи описуються в довіднику «Підрозділи організації» із зазначенням відповідної ознаки і власних кодів Окатий і КПП (рисунок 1).

Малюнок 1 - Відокремлений підрозділ, описане в довіднику підрозділів

У п. 7 ст. 226 НК РФ міститься вимога про перерахування податку, обчисленого й утриманого із суми доходу, нарахованого і виплачуваного співробітникам відокремлених підрозділів, за місцем знаходження таких підрозділів. У зв'язку з цим в програмі ведеться облік податку в розрізі підрозділів (малюнок 2). При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій».

При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій»

Малюнок 2 - Віднесення податку до підрозділу при його обчисленні

У наказі ФНС РФ від 17.11.2010 N ММВ-7-3 / 611 @, затверджує форму довідки 2-ПДФО, міститься вимога про формування довідок окремо по доходах, отриманих у підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП, із зазначенням в кожній такій довідці відповідних різних кодів. У програмі підтримка такого вимоги реалізована, є можливість сформувати окремі довідки по доходах, зареєстрованим в підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП і відмінні від кодів самої організації (рисунок 3).

Малюнок 3 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» до версії 2.5.54.1, вибір ОКАТО / КПП для формування

Незважаючи на явне наявність в законодавстві вимог щодо роздільного обліку податку і роздільного формування звітності по відокремленим підрозділам, явного вимоги про те, куди (в які ИФНС) представляти таку звітність в законодавстві не міститься. На практиці все такі довідки видаються як за місцем реєстрації самої організації, так і окремо за місцем реєстрації відповідних відокремлених підрозділів. Однак для того, щоб представити довідки по каналах зв'язку в різні ИФНС, файли повинні в своєму імені містити код відповідної ИФНС, і в самому тексті файлу спеціальний тег «Кодня» повинен містити цей код. Код ИФНС вказується і в друкованій формі довідки.

Раніше в програмі підтримувалося автоматичне формування імені файлу і заповнення тега «Кодня» в файлі і друкованій формі тільки за даними самої організації, тобто передбачалося, що всі довідки відправляються в ИФНС за місцем реєстрації організації (рисунок 4)

Малюнок 4 - Файл і значення тега «Кодня» для довідки, сформованої по відокремленому підрозділу до версії 2.5.54.1

Для того щоб підготувати файли до відправки за місцем реєстрації відокремленого підрозділу, доводилося або вносити в них зміни вручну, або шукати «обхідні шляхи» для автоматичного формування (тимчасово міняти код ИФНС у організації і т.п.).

У версії 2.5.54.1 надана можливість змінити код ИФНС безпосередньо в формі документа (аналогічно і в робочому місці підготовки даних по ПДФО). У документі з'явилося поле «В ИФНС (код)», в якому вказується код податкового органу, куди передбачається подавати звітність, і цей код тепер використовується при формуванні імені файлу та заповненні тега «Кодня» в формованому програмою файлі (малюнок 5). За замовчуванням поле заповнюється кодом ИФНС, який визначається виходячи з КПП, зазначеного в полі «ОКАТО / КПП» документа (для організацій-фізичних осіб - кодом ИФНС з довідника організацій). При необхідності можна вказати довільний код ИФНС, куди передбачається відправляти звітність, при його зміні ім'я файлу оновлюється автоматично.

Малюнок 5 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» у версії 2.5.54.1

Звертаємо увагу, що принцип формування ідентифікатора відправника інформації в імені файлу (ІПН і КПП організації (відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс)) не змінився. Передбачається, що навіть при відправці довідок в ИФНС за місцем реєстрації відокремленого підрозділу (не виділення на окремий баланс) в імені файлу вказується КПП самої організації (або відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс).

Зміна пов'язані з листом Мінфіну РФ від 10.03.2010 N 03-04-08 / 3-50, в якому говориться:

«Відповідно до п. 7 ст. 226 Кодексу сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується за місцем обліку податкового агента в податковому органі.

У разі коли індивідуальний підприємець перебуває на обліку в різних податкових органах, в тому числі за місцем здійснення діяльності із застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності і за місцем проживання, податок на доходи фізичних осіб з доходів, що виплачуються працівникам , зайнятим в діяльності, щодо якої застосовується вказаний єдиний податок, слід перераховувати в бюджет за місцем обліку індивідуального підприємця в зв'язку із здійсненням такої діяльно ти.

У зазначений податковий орган індивідуальному підприємцеві, що є податковим агентом, слід також подавати відомості про доходи фізичних осіб відповідного податкового періоду та суми нарахованих і утриманих в цьому податковому періоді податків відповідно до п. 2 ст. 230 Кодексу. »

До версії 2.5.54.1 не було можливості вказати, що співробітники індивідуального підприємця працюють в різних «відокремлені підрозділи», наприклад, магазинах, зареєстрованих в ИФНС з ОКАТО, відмінним від ОКАТО реєстрації самого підприємця. Відповідно, не було можливості сформувати звітність 2-ПДФО окремо по різних місцях реєстрації.

У версії 2.5.54.1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

Малюнок 6 - Вказівка ​​ознаки «окремішності» для підрозділів організації-фізичної особи

Завдяки цьому з'являється можливість формувати звітність 2-ПДФО окремо по доходах співробітників організації-фізичної особи, отриманих за роботу в місцях, зареєстрованих в різних податкових органах.

Малюнок 7 - Формування довідки 2-ПДФО за різними ОКАТО індивідуального підприємця

До версії 2.5.54.1 визначення того, чи є дохід «оплатою праці» чи ні, тобто визначається дата його фактичного отримання останнім днем ​​місяця, за який він був нарахований або місяцем, в якому він був нарахований, вироблялося за кодом доходу, зазначеному в налаштуваннях відповідного виду розрахунку. Детально про це розповідалося в статті на сайті buh.ru .

З причини того, що створення нового елемента довідника «Коди доходів ПДФО» при необхідності змінити порядок обліку доходу у вигляді, наприклад, оплати відпустки, і вказівка ​​його в налаштуваннях відповідного виду розрахунку не є для користувача очевидним і тривіальним дією, в версії 2.5.54.1 це завдання полегшене. З'явилася можливість навіть для вже існуючих кодів доходу явно задати порядок обліку при обчисленні ПДФО - по місяцю, за який проводиться нарахування, або по місяцю, в якому здійснюється нарахування.

Розглянемо сказане на прикладі. Припустимо, що в липні 2012 проведено нарахування оплати відпустки, що переходить на серпень 2012. Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Малюнок 8 - Нарахування переходить відпустки

При розрахунку ПДФО в липні 2012 податок буде зареєстрований з різними місяцями податкового періоду (малюнок 9)

Малюнок 9 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки

У звітності різні частини оплати відпустки будуть відображені як відносяться до різних місяцях податкового періоду.

Якщо користувачеві не підходила прийнята за замовчуванням налаштування, то до версії 2.5.54.1 йому необхідно було додати в довідник новий елемент з довільним кодом, але вказавши код для звітності «2012» і вибрати цей елемент в настройках виду розрахунку. Тепер немає необхідності додавати новий елемент, настройка задається для вже існуючого (рисунок 10).

Малюнок 10 - Налаштування коду доходу ПДФО, переобумовленої дату фактичного отримання доходу

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11).

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11)

Малюнок 11 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки після зміни налаштування

При оновленні існуючої інформаційної бази не версію 2.5.54.1 для визначених кодів 2000 і 2012 нова настройка виставляється в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування», для всіх інших - «по місяцю нарахування», тобто само по собі поведінку програми не змінюється. При необхідності його слід змінити самостійно.

При створенні нової інформаційної бази настройка буде виставлятися в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування» тільки для коду 2000.

Механізм обміну інформацією з банками (докладніше про механізм див. Статтю на сайті v8.1c.ru «Перерахування зарплати на особові рахунки працівників» ) Розширено новим форматом обміну версії 3.2. Новий формат передбачає зазначення в заявці на відкриття додаткових відомостей для банку, а саме:

 • Дата виплати заробітної плати;
 • Дані про міграційної карти іноземного співробітника: номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в карті;
 • Дані про міграційний документі іноземного співробітника: вид (код) документа (відповідно до класифікатора ИФНС), його номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в документі;
 • Прогнозований місячний дохід (для оцінки ліміту потенційного кредитного продукту);
 • Табельний номер співробітника;
 • Дата прийому на роботу;
 • Адреса інформування (для надсилання повідомлень електронної пошти).

Частина нових реквізитів доступна для заповнення в документі «Заявка на відкриття рахунків». Передбачуваний день виплати заробітної плати вказуються в шапці документа, дані про міграційній карті / документі і прогнозований дохід - в його табличній частині після натискання кнопки «Показувати всі поля» (рисунок 12).

Малюнок 12 - Форма документа «Заявка на відкриття особових рахунків», розширена новими реквізитами в версії 2.5.54.1

Реалізовано сервіс автоматичного заповнення для полів з групи «Міграційний документ». При виборі фізичної особи аналізуються дані про його документі, що посвідчує особу (якщо вони заповнені). Якщо зазначений вид документа «Вид на проживання», «Дозвіл на тимчасове мешкання в Російській Федерації» або «Посвідчення біженця в Російській Федерації», то підставляється його код (12, 15 або 13 відповідно) і номер (складається з серії і номера документа) .

Поле «Прогнозований місячний дохід» автоматично не заповнюється, тому що в загальному випадку визначити його за даними інформаційної бази очікуваним чином не представляється можливим.

В робочому місці «Операції по особових рахунках співробітників» з'явилася можливість вибрати формат файлу нової версії 3.2. При вивантаженні файлу з цього формату в нього потрапляють зазначені в заяві відомості, а також інші додаткові реквізити. Під час вивантаження визначається табельний номер співробітника і дата його прийому на роботу. В якості адреси інформування співробітника заповнюється його адресу проживання, якщо він не заповнений - адреса за пропискою.

До версії 2.5.54.1 в програмі були реалізовані нові редакції друкованих форм реєстрів відповідно до ще не пройшли реєстрацію наказом ФСС РФ від 27.04.2012 № 155, опублікованими на сайті ФСС.

В результаті реєстрації в Мін'юсті зміст наказу було незначно змінено, сам наказ був зареєстрований за новим номером № 223 від 15.06.2012. У версії 2.5.54.1 були враховані ці незначні зміни в друкованих формах.

Детальніше опис методики роботи в рамках пілотного проекту міститься в статті «Підтримка пілотного проекту ФСС 2011-2014 років» .

Джерело: its.1c.ru

1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54

Зміна стосується організацій, що мають відокремлені підрозділи, що не виділені на окремий баланс (визначення міститься в п. 2 ст. 11 НК РФ). У програмі такі підрозділи описуються в довіднику «Підрозділи організації» із зазначенням відповідної ознаки і власних кодів Окатий і КПП (рисунок 1).

Малюнок 1 - Відокремлений підрозділ, описане в довіднику підрозділів

У п. 7 ст. 226 НК РФ міститься вимога про перерахування податку, обчисленого й утриманого із суми доходу, нарахованого і виплачуваного співробітникам відокремлених підрозділів, за місцем знаходження таких підрозділів. У зв'язку з цим в програмі ведеться облік податку в розрізі підрозділів (малюнок 2). При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій».

При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій»

Малюнок 2 - Віднесення податку до підрозділу при його обчисленні

У наказі ФНС РФ від 17.11.2010 N ММВ-7-3 / 611 @, затверджує форму довідки 2-ПДФО, міститься вимога про формування довідок окремо по доходах, отриманих у підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП, із зазначенням в кожній такій довідці відповідних різних кодів. У програмі підтримка такого вимоги реалізована, є можливість сформувати окремі довідки по доходах, зареєстрованим в підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП і відмінні від кодів самої організації (рисунок 3).

Малюнок 3 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» до версії 2.5.54.1, вибір ОКАТО / КПП для формування

Незважаючи на явне наявність в законодавстві вимог щодо роздільного обліку податку і роздільного формування звітності по відокремленим підрозділам, явного вимоги про те, куди (в які ИФНС) представляти таку звітність в законодавстві не міститься. На практиці все такі довідки видаються як за місцем реєстрації самої організації, так і окремо за місцем реєстрації відповідних відокремлених підрозділів. Однак для того, щоб представити довідки по каналах зв'язку в різні ИФНС, файли повинні в своєму імені містити код відповідної ИФНС, і в самому тексті файлу спеціальний тег «Кодня» повинен містити цей код. Код ИФНС вказується і в друкованій формі довідки.

Раніше в програмі підтримувалося автоматичне формування імені файлу і заповнення тега «Кодня» в файлі і друкованій формі тільки за даними самої організації, тобто передбачалося, що всі довідки відправляються в ИФНС за місцем реєстрації організації (рисунок 4)

Малюнок 4 - Файл і значення тега «Кодня» для довідки, сформованої по відокремленому підрозділу до версії 2.5.54.1

Для того щоб підготувати файли до відправки за місцем реєстрації відокремленого підрозділу, доводилося або вносити в них зміни вручну, або шукати «обхідні шляхи» для автоматичного формування (тимчасово міняти код ИФНС у організації і т.п.).

У версії 2.5.54.1 надана можливість змінити код ИФНС безпосередньо в формі документа (аналогічно і в робочому місці підготовки даних по ПДФО). У документі з'явилося поле «В ИФНС (код)», в якому вказується код податкового органу, куди передбачається подавати звітність, і цей код тепер використовується при формуванні імені файлу та заповненні тега «Кодня» в формованому програмою файлі (малюнок 5). За замовчуванням поле заповнюється кодом ИФНС, який визначається виходячи з КПП, зазначеного в полі «ОКАТО / КПП» документа (для організацій-фізичних осіб - кодом ИФНС з довідника організацій). При необхідності можна вказати довільний код ИФНС, куди передбачається відправляти звітність, при його зміні ім'я файлу оновлюється автоматично.

Малюнок 5 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» у версії 2.5.54.1

Звертаємо увагу, що принцип формування ідентифікатора відправника інформації в імені файлу (ІПН і КПП організації (відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс)) не змінився. Передбачається, що навіть при відправці довідок в ИФНС за місцем реєстрації відокремленого підрозділу (не виділення на окремий баланс) в імені файлу вказується КПП самої організації (або відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс).

Зміна пов'язані з листом Мінфіну РФ від 10.03.2010 N 03-04-08 / 3-50, в якому говориться:

«Відповідно до п. 7 ст. 226 Кодексу сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується за місцем обліку податкового агента в податковому органі.

У разі коли індивідуальний підприємець перебуває на обліку в різних податкових органах, в тому числі за місцем здійснення діяльності із застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності і за місцем проживання, податок на доходи фізичних осіб з доходів, що виплачуються працівникам , зайнятим в діяльності, щодо якої застосовується вказаний єдиний податок, слід перераховувати в бюджет за місцем обліку індивідуального підприємця в зв'язку із здійсненням такої діяльно ти.

У зазначений податковий орган індивідуальному підприємцеві, що є податковим агентом, слід також подавати відомості про доходи фізичних осіб відповідного податкового періоду та суми нарахованих і утриманих в цьому податковому періоді податків відповідно до п. 2 ст. 230 Кодексу. »

До версії 2.5.54.1 не було можливості вказати, що співробітники індивідуального підприємця працюють в різних «відокремлені підрозділи», наприклад, магазинах, зареєстрованих в ИФНС з ОКАТО, відмінним від ОКАТО реєстрації самого підприємця. Відповідно, не було можливості сформувати звітність 2-ПДФО окремо по різних місцях реєстрації.

У версії 2.5.54.1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

Малюнок 6 - Вказівка ​​ознаки «окремішності» для підрозділів організації-фізичної особи

Завдяки цьому з'являється можливість формувати звітність 2-ПДФО окремо по доходах співробітників організації-фізичної особи, отриманих за роботу в місцях, зареєстрованих в різних податкових органах.

Малюнок 7 - Формування довідки 2-ПДФО за різними ОКАТО індивідуального підприємця

До версії 2.5.54.1 визначення того, чи є дохід «оплатою праці» чи ні, тобто визначається дата його фактичного отримання останнім днем ​​місяця, за який він був нарахований або місяцем, в якому він був нарахований, вироблялося за кодом доходу, зазначеному в налаштуваннях відповідного виду розрахунку. Детально про це розповідалося в статті на сайті buh.ru .

З причини того, що створення нового елемента довідника «Коди доходів ПДФО» при необхідності змінити порядок обліку доходу у вигляді, наприклад, оплати відпустки, і вказівка ​​його в налаштуваннях відповідного виду розрахунку не є для користувача очевидним і тривіальним дією, в версії 2.5.54.1 це завдання полегшене. З'явилася можливість навіть для вже існуючих кодів доходу явно задати порядок обліку при обчисленні ПДФО - по місяцю, за який проводиться нарахування, або по місяцю, в якому здійснюється нарахування.

Розглянемо сказане на прикладі. Припустимо, що в липні 2012 проведено нарахування оплати відпустки, що переходить на серпень 2012. Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Малюнок 8 - Нарахування переходить відпустки

При розрахунку ПДФО в липні 2012 податок буде зареєстрований з різними місяцями податкового періоду (малюнок 9)

Малюнок 9 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки

У звітності різні частини оплати відпустки будуть відображені як відносяться до різних місяцях податкового періоду.

Якщо користувачеві не підходила прийнята за замовчуванням налаштування, то до версії 2.5.54.1 йому необхідно було додати в довідник новий елемент з довільним кодом, але вказавши код для звітності «2012» і вибрати цей елемент в настройках виду розрахунку. Тепер немає необхідності додавати новий елемент, настройка задається для вже існуючого (рисунок 10).

Малюнок 10 - Налаштування коду доходу ПДФО, переобумовленої дату фактичного отримання доходу

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11).

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11)

Малюнок 11 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки після зміни налаштування

При оновленні існуючої інформаційної бази не версію 2.5.54.1 для визначених кодів 2000 і 2012 нова настройка виставляється в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування», для всіх інших - «по місяцю нарахування», тобто само по собі поведінку програми не змінюється. При необхідності його слід змінити самостійно.

При створенні нової інформаційної бази настройка буде виставлятися в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування» тільки для коду 2000.

Механізм обміну інформацією з банками (докладніше про механізм див. Статтю на сайті v8.1c.ru «Перерахування зарплати на особові рахунки працівників» ) Розширено новим форматом обміну версії 3.2. Новий формат передбачає зазначення в заявці на відкриття додаткових відомостей для банку, а саме:

 • Дата виплати заробітної плати;
 • Дані про міграційної карти іноземного співробітника: номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в карті;
 • Дані про міграційний документі іноземного співробітника: вид (код) документа (відповідно до класифікатора ИФНС), його номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в документі;
 • Прогнозований місячний дохід (для оцінки ліміту потенційного кредитного продукту);
 • Табельний номер співробітника;
 • Дата прийому на роботу;
 • Адреса інформування (для надсилання повідомлень електронної пошти).

Частина нових реквізитів доступна для заповнення в документі «Заявка на відкриття рахунків». Передбачуваний день виплати заробітної плати вказуються в шапці документа, дані про міграційній карті / документі і прогнозований дохід - в його табличній частині після натискання кнопки «Показувати всі поля» (рисунок 12).

Малюнок 12 - Форма документа «Заявка на відкриття особових рахунків», розширена новими реквізитами в версії 2.5.54.1

Реалізовано сервіс автоматичного заповнення для полів з групи «Міграційний документ». При виборі фізичної особи аналізуються дані про його документі, що посвідчує особу (якщо вони заповнені). Якщо зазначений вид документа «Вид на проживання», «Дозвіл на тимчасове мешкання в Російській Федерації» або «Посвідчення біженця в Російській Федерації», то підставляється його код (12, 15 або 13 відповідно) і номер (складається з серії і номера документа) .

Поле «Прогнозований місячний дохід» автоматично не заповнюється, тому що в загальному випадку визначити його за даними інформаційної бази очікуваним чином не представляється можливим.

В робочому місці «Операції по особових рахунках співробітників» з'явилася можливість вибрати формат файлу нової версії 3.2. При вивантаженні файлу з цього формату в нього потрапляють зазначені в заяві відомості, а також інші додаткові реквізити. Під час вивантаження визначається табельний номер співробітника і дата його прийому на роботу. В якості адреси інформування співробітника заповнюється його адресу проживання, якщо він не заповнений - адреса за пропискою.

До версії 2.5.54.1 в програмі були реалізовані нові редакції друкованих форм реєстрів відповідно до ще не пройшли реєстрацію наказом ФСС РФ від 27.04.2012 № 155, опублікованими на сайті ФСС.

В результаті реєстрації в Мін'юсті зміст наказу було незначно змінено, сам наказ був зареєстрований за новим номером № 223 від 15.06.2012. У версії 2.5.54.1 були враховані ці незначні зміни в друкованих формах.

Детальніше опис методики роботи в рамках пілотного проекту міститься в статті «Підтримка пілотного проекту ФСС 2011-2014 років» .

Джерело: its.1c.ru

1С: Зарплата і Управління Персоналом. Нове у версії 2.5.54

Зміна стосується організацій, що мають відокремлені підрозділи, що не виділені на окремий баланс (визначення міститься в п. 2 ст. 11 НК РФ). У програмі такі підрозділи описуються в довіднику «Підрозділи організації» із зазначенням відповідної ознаки і власних кодів Окатий і КПП (рисунок 1).

Малюнок 1 - Відокремлений підрозділ, описане в довіднику підрозділів

У п. 7 ст. 226 НК РФ міститься вимога про перерахування податку, обчисленого й утриманого із суми доходу, нарахованого і виплачуваного співробітникам відокремлених підрозділів, за місцем знаходження таких підрозділів. У зв'язку з цим в програмі ведеться облік податку в розрізі підрозділів (малюнок 2). При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій».

При розрахунку аналізується підрозділ з кадрових даних співробітника, тобто підрозділ, куди співробітник прийнятий документом «Прийом на роботу в організацію» або переведений документом «Кадрове переміщення організацій»

Малюнок 2 - Віднесення податку до підрозділу при його обчисленні

У наказі ФНС РФ від 17.11.2010 N ММВ-7-3 / 611 @, затверджує форму довідки 2-ПДФО, міститься вимога про формування довідок окремо по доходах, отриманих у підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП, із зазначенням в кожній такій довідці відповідних різних кодів. У програмі підтримка такого вимоги реалізована, є можливість сформувати окремі довідки по доходах, зареєстрованим в підрозділах, що мають різні коди Окатий / КПП і відмінні від кодів самої організації (рисунок 3).

Малюнок 3 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» до версії 2.5.54.1, вибір ОКАТО / КПП для формування

Незважаючи на явне наявність в законодавстві вимог щодо роздільного обліку податку і роздільного формування звітності по відокремленим підрозділам, явного вимоги про те, куди (в які ИФНС) представляти таку звітність в законодавстві не міститься. На практиці все такі довідки видаються як за місцем реєстрації самої організації, так і окремо за місцем реєстрації відповідних відокремлених підрозділів. Однак для того, щоб представити довідки по каналах зв'язку в різні ИФНС, файли повинні в своєму імені містити код відповідної ИФНС, і в самому тексті файлу спеціальний тег «Кодня» повинен містити цей код. Код ИФНС вказується і в друкованій формі довідки.

Раніше в програмі підтримувалося автоматичне формування імені файлу і заповнення тега «Кодня» в файлі і друкованій формі тільки за даними самої організації, тобто передбачалося, що всі довідки відправляються в ИФНС за місцем реєстрації організації (рисунок 4)

Малюнок 4 - Файл і значення тега «Кодня» для довідки, сформованої по відокремленому підрозділу до версії 2.5.54.1

Для того щоб підготувати файли до відправки за місцем реєстрації відокремленого підрозділу, доводилося або вносити в них зміни вручну, або шукати «обхідні шляхи» для автоматичного формування (тимчасово міняти код ИФНС у організації і т.п.).

У версії 2.5.54.1 надана можливість змінити код ИФНС безпосередньо в формі документа (аналогічно і в робочому місці підготовки даних по ПДФО). У документі з'явилося поле «В ИФНС (код)», в якому вказується код податкового органу, куди передбачається подавати звітність, і цей код тепер використовується при формуванні імені файлу та заповненні тега «Кодня» в формованому програмою файлі (малюнок 5). За замовчуванням поле заповнюється кодом ИФНС, який визначається виходячи з КПП, зазначеного в полі «ОКАТО / КПП» документа (для організацій-фізичних осіб - кодом ИФНС з довідника організацій). При необхідності можна вказати довільний код ИФНС, куди передбачається відправляти звітність, при його зміні ім'я файлу оновлюється автоматично.

Малюнок 5 - Форма документа «Довідка 2-ПДФО для передачі в ИФНС» у версії 2.5.54.1

Звертаємо увагу, що принцип формування ідентифікатора відправника інформації в імені файлу (ІПН і КПП організації (відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс)) не змінився. Передбачається, що навіть при відправці довідок в ИФНС за місцем реєстрації відокремленого підрозділу (не виділення на окремий баланс) в імені файлу вказується КПП самої організації (або відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс).

Зміна пов'язані з листом Мінфіну РФ від 10.03.2010 N 03-04-08 / 3-50, в якому говориться:

«Відповідно до п. 7 ст. 226 Кодексу сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується за місцем обліку податкового агента в податковому органі.

У разі коли індивідуальний підприємець перебуває на обліку в різних податкових органах, в тому числі за місцем здійснення діяльності із застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності і за місцем проживання, податок на доходи фізичних осіб з доходів, що виплачуються працівникам , зайнятим в діяльності, щодо якої застосовується вказаний єдиний податок, слід перераховувати в бюджет за місцем обліку індивідуального підприємця в зв'язку із здійсненням такої діяльно ти.

У зазначений податковий орган індивідуальному підприємцеві, що є податковим агентом, слід також подавати відомості про доходи фізичних осіб відповідного податкового періоду та суми нарахованих і утриманих в цьому податковому періоді податків відповідно до п. 2 ст. 230 Кодексу. »

До версії 2.5.54.1 не було можливості вказати, що співробітники індивідуального підприємця працюють в різних «відокремлені підрозділи», наприклад, магазинах, зареєстрованих в ИФНС з ОКАТО, відмінним від ОКАТО реєстрації самого підприємця. Відповідно, не було можливості сформувати звітність 2-ПДФО окремо по різних місцях реєстрації.

У версії 2.5.54.1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

1 з'явилася можливість в довіднику підрозділів відзначити, що підрозділ є «відокремленим» і вказати його код Окатий (рисунок 6)

Малюнок 6 - Вказівка ​​ознаки «окремішності» для підрозділів організації-фізичної особи

Завдяки цьому з'являється можливість формувати звітність 2-ПДФО окремо по доходах співробітників організації-фізичної особи, отриманих за роботу в місцях, зареєстрованих в різних податкових органах.

Малюнок 7 - Формування довідки 2-ПДФО за різними ОКАТО індивідуального підприємця

До версії 2.5.54.1 визначення того, чи є дохід «оплатою праці» чи ні, тобто визначається дата його фактичного отримання останнім днем ​​місяця, за який він був нарахований або місяцем, в якому він був нарахований, вироблялося за кодом доходу, зазначеному в налаштуваннях відповідного виду розрахунку. Детально про це розповідалося в статті на сайті buh.ru .

З причини того, що створення нового елемента довідника «Коди доходів ПДФО» при необхідності змінити порядок обліку доходу у вигляді, наприклад, оплати відпустки, і вказівка ​​його в налаштуваннях відповідного виду розрахунку не є для користувача очевидним і тривіальним дією, в версії 2.5.54.1 це завдання полегшене. З'явилася можливість навіть для вже існуючих кодів доходу явно задати порядок обліку при обчисленні ПДФО - по місяцю, за який проводиться нарахування, або по місяцю, в якому здійснюється нарахування.

Розглянемо сказане на прикладі. Припустимо, що в липні 2012 проведено нарахування оплати відпустки, що переходить на серпень 2012. Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Про людське око розрахунку «Оплата відпустки за календарними днями» використовується зумовлений код доходу 2012 (рисунок 8)

Малюнок 8 - Нарахування переходить відпустки

При розрахунку ПДФО в липні 2012 податок буде зареєстрований з різними місяцями податкового періоду (малюнок 9)

Малюнок 9 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки

У звітності різні частини оплати відпустки будуть відображені як відносяться до різних місяцях податкового періоду.

Якщо користувачеві не підходила прийнята за замовчуванням налаштування, то до версії 2.5.54.1 йому необхідно було додати в довідник новий елемент з довільним кодом, але вказавши код для звітності «2012» і вибрати цей елемент в настройках виду розрахунку. Тепер немає необхідності додавати новий елемент, настройка задається для вже існуючого (рисунок 10).

Малюнок 10 - Налаштування коду доходу ПДФО, переобумовленої дату фактичного отримання доходу

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11).

Після зміни настройки (і повторного розрахунку ПДФО) весь податок з оплати відпускних буде віднесений до одного місяць податкового періоду - місяця нарахування відпустки (рисунок 11)

Малюнок 11 - Розрахунок ПДФО з «перехідного» відпустки після зміни налаштування

При оновленні існуючої інформаційної бази не версію 2.5.54.1 для визначених кодів 2000 і 2012 нова настройка виставляється в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування», для всіх інших - «по місяцю нарахування», тобто само по собі поведінку програми не змінюється. При необхідності його слід змінити самостійно.

При створенні нової інформаційної бази настройка буде виставлятися в значення «по місяцю, за який проводиться нарахування» тільки для коду 2000.

Механізм обміну інформацією з банками (докладніше про механізм див. Статтю на сайті v8.1c.ru «Перерахування зарплати на особові рахунки працівників» ) Розширено новим форматом обміну версії 3.2. Новий формат передбачає зазначення в заявці на відкриття додаткових відомостей для банку, а саме:

 • Дата виплати заробітної плати;
 • Дані про міграційної карти іноземного співробітника: номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в карті;
 • Дані про міграційний документі іноземного співробітника: вид (код) документа (відповідно до класифікатора ИФНС), його номер, дату початку і закінчення перебування, зазначена в документі;
 • Прогнозований місячний дохід (для оцінки ліміту потенційного кредитного продукту);
 • Табельний номер співробітника;
 • Дата прийому на роботу;
 • Адреса інформування (для надсилання повідомлень електронної пошти).

Частина нових реквізитів доступна для заповнення в документі «Заявка на відкриття рахунків». Передбачуваний день виплати заробітної плати вказуються в шапці документа, дані про міграційній карті / документі і прогнозований дохід - в його табличній частині після натискання кнопки «Показувати всі поля» (рисунок 12).

Малюнок 12 - Форма документа «Заявка на відкриття особових рахунків», розширена новими реквізитами в версії 2.5.54.1

Реалізовано сервіс автоматичного заповнення для полів з групи «Міграційний документ». При виборі фізичної особи аналізуються дані про його документі, що посвідчує особу (якщо вони заповнені). Якщо зазначений вид документа «Вид на проживання», «Дозвіл на тимчасове мешкання в Російській Федерації» або «Посвідчення біженця в Російській Федерації», то підставляється його код (12, 15 або 13 відповідно) і номер (складається з серії і номера документа) .

Поле «Прогнозований місячний дохід» автоматично не заповнюється, тому що в загальному випадку визначити його за даними інформаційної бази очікуваним чином не представляється можливим.

В робочому місці «Операції по особових рахунках співробітників» з'явилася можливість вибрати формат файлу нової версії 3.2. При вивантаженні файлу з цього формату в нього потрапляють зазначені в заяві відомості, а також інші додаткові реквізити. Під час вивантаження визначається табельний номер співробітника і дата його прийому на роботу. В якості адреси інформування співробітника заповнюється його адресу проживання, якщо він не заповнений - адреса за пропискою.

До версії 2.5.54.1 в програмі були реалізовані нові редакції друкованих форм реєстрів відповідно до ще не пройшли реєстрацію наказом ФСС РФ від 27.04.2012 № 155, опублікованими на сайті ФСС.

В результаті реєстрації в Мін'юсті зміст наказу було незначно змінено, сам наказ був зареєстрований за новим номером № 223 від 15.06.2012. У версії 2.5.54.1 були враховані ці незначні зміни в друкованих формах.

Детальніше опис методики роботи в рамках пілотного проекту міститься в статті «Підтримка пілотного проекту ФСС 2011-2014 років» .

Джерело: its.1c.ru