Статьи

Закон «Про бухгалтерський облік» прийнятий в новій редакції

законом №ЗРУ- 404 від 13.04.2016 р внесені зміни і доповнення до Закону «Про бухгалтерський облік» (від 30.08.1996 р № 279-I), затверджена його Нова редакція .

Нововведення направлені на вдосконалення правового регулювання бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних принципів і стандартів, підвищення відповідальності керівників суб'єктів господарювання, їх бухгалтерських служб шляхом чіткого розмежування їх прав і обов'язків.

Суб'єктами бухобліку є органи державної влади та управління, юридичні особи, зареєстровані в Узбекистані, їх дочірні підприємства, представництва, філії та інші структурні підрозділи, розташовані як на території республіки, так і за її межами.

Чи не є суб'єктами бухобліку особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юрособи, органи самоврядування громадян, представництва, філії та інші структурні підрозділи іноземних юросіб, які перебувають на території Узбекистану. Вони ведуть облік і подають звітність в порядку, встановленому в законодавстві (стаття 6 Закону). Роз'яснювального листа Міністерства фінансів можна подивитися тут .

Визначено поняття синтетичного і аналітичного обліку. При цьому уточнено, що синтетичний облік ведеться в порядку, визначеному законодавством про бухоблік, а порядок аналітичного обліку суб'єкт визначає самостійно (стаття 8 Закону).

Перелік суб'єктів, бухоблік і звітність яких регулюються Центральним банком, уточнено: крім банків, до них тепер належать і інші кредитні організації (стаття 9 Закону).

Суб'єктам бухобліку надано право застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) (стаття 10 Закону).

У новій редакції Закону закріплено зобов'язання всіх працівників суб'єкта дотримуватися вимог керівника бухгалтерської служби щодо документального оформлення господарських операцій та подання їх до бухгалтерії. Законом також передбачено, що в разі виникнення розбіжностей між керівником суб'єкта і керівником бухгалтерської служби з яких-небудь госпопераціями документи з ним може бути прийнятий до виконання з письмового розпорядження керівника суб'єкта, який одноосібно несе відповідальність за наслідки здійснення таких операцій.

Також визначені вимоги, що висуваються до керівника служби бухобліку: їм може бути головний бухгалтер або інша посадова особа, яка здійснює бухгалтерський облік та фінуправління. Не може бути керівником служби бухобліку особа, визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатним, а також має непогашену чи не зняту судимість за умисний злочин.

Особливі вимоги тепер будуть пред'являтися до керівника служби бухобліку суб'єкта, що підлягає обов'язковій аудиторській перевірці (крім банків та інших кредитних організацій). Такими вимогами є:

  • наявність вищої освіти;

  • наявність стажу роботи, пов'язаного з веденням бухобліку або складанням фінзвітності або з аудиторською діяльністю: при наявності вищої економічної освіти - не менше 3 років з останніх 5 календарних років, а при наявності вищого неекономічного освіти - не менше 7 років з останніх 10 календарних років.

Ці ж вимоги поширюються і на працівника спеціалізованої організації (аудиторської, податкових консультантів та інших, в статуті яких передбачено надання послуг з ведення бухобліку), якій керівник вищевказаних суб'єктів делегував на договірній основі ведення бухобліку.

Керівники цих суб'єктів тепер зобов'язані забезпечити керівнику своєї бухгалтерської служби щорічне проходження курсу підвищення кваліфікації.

Вимоги до керівників бухгалтерської служби банків та інших кредитних організацій встановлюються Центробанком (стаття 12 Закону).

Уточнено положення про право підпису на документах. Як відомо, керівник зобов'язаний затвердити два переліки осіб, які мають право підпису: перший - це особи, які здійснюють керівні функції, і другий - особи, які здійснюють функції бухобліку та фінуправління. Якщо керівник самостійно веде бухгалтерський облік, то в обох переліках вказує себе (стаття 13 Закону).

Зміни торкнулися і порядку обліку і оформлення первинних документів (стаття 14 Закону). Так, Законом тепер передбачена ситуація, коли госпоперація здійснена в звітному періоді, але які підтверджують її документи з якихось причин ще не отримані бухгалтерією. В цьому випадку госпоперація відбивається в бухобліку, але з оформленням відповідного первинного документа.

У числі обов'язкових реквізитів первинних документів тепер повинні бути, крім підписів, найменування посад, прізвища та ініціали осіб, які вчинили госпоперацій, або інші реквізити, необхідні для ідентифікації цих осіб.

Первинні облікові документи можуть складатися і подаватися у вигляді електронного документа.

Підписи, посади, прізвища та ініціали відповідальних осіб або інші реквізити, необхідні для ідентифікації цих осіб, обов'язкові і при оформленні регістрів бухобліку (стаття 15 Закону). Вони можуть бути і у вигляді електронного документа, який створюється, обробляється і зберігається з використанням технічних засобів, інформаційних систем та інформаційних технологій.

Закон зобов'язав суб'єктів бухобліку організувати і здійснювати внутрішній контроль, тобто встановити певні правила і порядки з метою забезпечення законності, економічної доцільності здійснення госпоперацій, збереження активів, запобігання та виявлення випадків розкрадання і помилок при веденні бухобліку, складанні фінансової та іншої звітності (стаття 21 Закону ).

У Законі знайшла відображення і діюча в даний час привілей суб'єктів малого бізнесу представляти тільки річну фінансову звітність, що складається з бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати (стаття 25 Закону).

Внесено зміни до порядку обов'язкової публікації щорічної фінансової звітності акціонерними товариствами, страховими організаціями, банками, громадськими фондами та іншими організаціями відповідно до законодавства. Публікувати звітність передбачено разом з аудиторським висновком не пізніше ніж за 2 тижні до дати проведення річних загальних зборів акціонерів чи іншого вищого органу управління (стаття 26 Закону).

Встановлено єдиний мінімальний термін зберігання первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, інших бухгалтерських документів, фінансової звітності - не менше 5 років після звітного року (стаття 29 Закону).

Законодавчо закріплено право бухгалтерів створювати свої громадські об'єднання (стаття 30 Закону), які забезпечать необхідні умови для представлення та захисту їхніх спільних інтересів.


Ірина АХМЕТОВА, наш експерт.

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,