Статьи

Договір перевезення вантажу

За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (п. 1 ст. 785 ЦК PФ).

За юридичною природою договір перевезення вантажів є:

  • реальним;
  • оплатним;
  • двостороннім.

Разом з тим в окремих випадках цей договір може бути консенсусним. Договір перевезення вважається консенсуальним, коли перевізник зобов'язується надати транспортні засоби раніше вручення вантажу для перевезення. Наприклад, на морському транспорті договір перевезення, іменований договором фрахтування, або чартером, є консенсусним. Разом з тим в окремих випадках цей договір може бути консенсусним

договір перевезення вантажу є строковим договором, оскільки термін його дії визначається терміном виконання зобов'язання з перевезення (ст. 792 ЦК, ст. 31 ТУЖД, ст. 109 ВК).

У регулюванні відносин з перевезення велике значення відводиться галузевими нормативними актами. Загальні умови перевезення вантажів і відповідальність сторін визначаються в договорі, якщо інше не передбачено статутами і кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами (п. 2 ст. 784 ЦК України).

Як правило, для договору перевезення не обов'язково складання єдиного письмового документа. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складанням і видачею відправнику вантажу транспортної накладної (коносамента або іншого документа на вантаж, передбаченого відповідним транспортним статутом чи кодексом) (п. 2 ст. 785 ЦК України).

Якщо в законі або іншому нормативному акті не встановлений розмір провізної плати, то сторони мають право самостійно в договорі визначити вартість послуг з перевезення (п. 1 ст. 790 ЦК України).

Договір буде вважатися укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди з усіх істотних умов договору (ст. 432 ЦК України).

Істотні умови для конкретних видів перевезення визначаються статутами і кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами (п. 2 ст. 784 ЦК України).

Залежно від того, яким транспортом перевозяться вантажі, перевезення поділяються на залізничні, морські, річкові, повітряні та автомобільні. Така класифікація обумовлена ​​тим, що відносини, пов'язані з перевезенням вантажів, регулюються законодавством, яке застосовується до відповідного виду перевезення.

Розрізняють перевезення, здійснювані в місцевому, прямому і прямому змішаному сполученні.

Місцевими називаються перевезення в межах одного транспортного підприємства (залізниці, пароплавства і т.д.).

Прямими визнаються перевезення, у виконанні яких по одному документу беруть участь кілька підприємств одного виду транспорту. Так, прямий буде перевезення залізницею по одному документу (накладної) з Москви до Іркутська, оскільки вантаж в цьому випадку перевозиться кількома підприємствами залізничного транспорту (Московської, Свердловській, Іркутської і іншими шляхами).

Прямий змішаної перевезенням вважається перевезення, коли на основі одного документа вантаж перевозиться різними підприємствами декількох видів транспорту. Прикладом такого перевезення може служити доставка вантажу від Москви до Астрахані по залізниці, а від Астрахані до одного з портів на Каспійському морі (на території Росії) морським транспортом.

На морському транспорті розрізняють перевезення в малому каботажі, у великому каботажі і в закордонному сполученні. Під малим каботажем розуміють перевезення вантажів між російськими портами одного і того ж моря. До великого каботажу відносяться перевезення вантажу, що здійснюються між російськими портами різних морів, навіть якщо судно при цьому проходить через іноземні води. Перевезення з російських портів в іноземні порти або назад визнається перевезенням в закордонному сполученні.

Повітряний кодекс не поділяє перевезення на окремі види, проте містить деякі особливі правила для міжнародних перевезень (гл. XI ВК).

Міжнародні польоти повітряних суден виконуються на основі міжнародних договорів Російської Федерації або дозволів, які видаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Правила міжнародних польотів повітряних суден та інша інформація, необхідна для здійснення міжнародних повітряних сполучень, публікуються в збірнику аеронавігаційної інформації Російської Федерації.

На автомобільному транспорті перевезення поділяються на міські, приміські, міжміські та міжнародні.

Договір перевезення вантажів носить публічний характер (п. 2 ст. 789 ЦК України).

Зміст договору перевезення вантажу складають права і обов'язки сторін.

Завантаження та вивантаження вантажу здійснюються транспортною організацією або відправником (одержувачем) у порядку, передбаченому договором, з дотриманням правил транспортного законодавства (п. 2 ст. 791 ЦК України).

Обов'язки з навантаження і вивантаження розподіляються між учасниками зобов'язання перевезення в залежності від місця навантаження.

Перевізник зобов'язаний подати відправнику вантажу під навантаження у строк, встановлений прийнятої від нього заявкою (замовленням), договором перевезення або договором про організацію перевезень, справні транспортні засоби в стані, придатному для перевезення відповідного вантажу.

Відправник вантажу має право відмовитися від наданого транспортного засобу, непридатних для перевезення відповідного вантажу.

Навантаження (вивантаження) вантажу здійснюється транспортною організацією або відправником (одержувачем) у порядку, передбаченому договором, з дотриманням положень, встановлених транспортними статутами та кодексами, що видаються відповідно до них правилами. Навантаження (вивантаження) вантажу здійснюється транспортною організацією або відправником (одержувачем) у порядку, передбаченому договором, з дотриманням положень, встановлених транспортними статутами та кодексами, що видаються відповідно до них правилами

Доставка вантажу - основний обов'язок перевізника.

Перевізник зобов'язаний доставити вантаж до пункту призначення в терміни, визначені в порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами, а за відсутності таких строків - у розумний строк.

Внесення провізної плати (фрахти на морському транспорті) та інших платежів є найважливішим обов'язком вантажовідправника. Її розмір встановлюється угодою сторін, якщо інше не встановлено транспортним законодавством (ст. 790 ЦК України). Виняток зроблено щодо транспорту загального користування, де провізна плата приймає форму твердого тарифу, що затверджується в порядку, встановленому транспортними статутами та кодексами. Розмір цього тарифу визначають федеральні виконавчі органи управління суб'єктів Російської Федерації.

Провізна плата зазвичай повинна бути внесена відправником вантажу при укладанні договору перевезення. Допускається також переведення платіжної обов'язки на одержувача (наприклад, ст. 163 КТМ РФ).

Перевізник має право утримання вантажу (ст. 359, 360 ЦК України, ст. 160 КТМ РФ і ін.).

Перевізник відповідає за збереження вантажу з моменту прийняття його до перевезення і до видачі одержувачу (див. Постанову Президії ВАС РФ від 28.11.2000 N 2687/00).

Здійснення операцій з видачі та приймання вантажів завершує виконання договору перевезення.

Отримання вантажу має бути належним чином оформлено, що охоплюється поняттям раскредітованіе документів або викупу вантажу, і має посвідчення чином на накладної (коносаменті). Для виконання цього обов'язку одержувач повинен бути повідомлений про прибуття вантажу в порядку і в терміни, які встановлені на відповідному виді транспорту. Лише при автомобільних перевезеннях, які забезпечують доставку вантажу прямо на склад одержувача, не завжди виникає необхідність в повідомленні останнього про прибуття вантажу.

Вантажоодержувач зобов'язаний прийняти (вивезти) вантаж у встановлені терміни. При порушенні цієї умови він повинен внести плату за зберігання вантажу, яка може бути збільшена в декілька разів за наявності її вини.

Після закінчення встановлених строків зберігання вантаж як незатребуваний підлягає реалізації в установленому порядку. Реалізації підлягають і бездокументарні вантажі, тобто вантажі, що прибули без супровідних документів.

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,