Статьи

Міжнародні перевезення

Нерідко підприємствам-перевізникам доводиться перевозити вантажі за межі нашої держави. Але ось, щоб здійснювати таку діяльність, їм необхідно знати деяку важливу інформацію, що стосується як організаційних моментів міжнародних перевезень, так і їх ПДВ-обліку. А дізнатися її ви можете прямо зараз, ознайомившись зі змістом цього розділу тематичного номера.

ДОКУМЕНТИ НА ДОЗВІЛ

Щоб перетнути кордон іншої держави і здійснювати по її території перевезення вантажу, перевізник повинен запастися певними документами, а саме:

- дозволом зарубіжної країни, по території якої буде здійснюватися перевезення. Для кожної країни необхідно отримувати окремий дозвіл. Видають такі дозволи Укртрансінспекція та її територіальні органи. Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по території іноземних держав наведено у Порядку № 757;

- ліцензійною карткою в разі здійснення перевезення небезпечних вантажів. Зрозуміло, що її необхідно мати тільки в тому випадку, коли вантаж, що перевозиться відноситься до небезпечних. Небезпечним вантажем при цьому вважаються речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які в результаті притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки і шкоди навколишньому середовищу, а також привести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, або за результатами лабораторне в установленому порядку в залежності від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин (абз. 2 ст. 1 Закону № 1644). Ліцензійні картки видаються Укртрансінспекцією та її територіальними органами. Бланк заяви на отримання ліцензійної картки ви можете знайти в додатку 3 до Положення № 514. У цьому ж Положенні також міститься порядок отримання ліцензійної картки. Крім ліцензійної картки, перевізник, ясна річ, повинен мати і саму ліцензію на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, адже такий вид діяльності підлягає обов'язковому ліцензуванню відповідно до п. 25 ч. 3 ст. 9 Закону про ліцензування. Ліцензійна картка додається до такої ліцензії;

- дозволом щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень або документом про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення вагових (габаритних) обмежень над визначеними законодавством становить менше 7%. Дозвіл на рух великовантажного і / або великогабаритного транспортного засобу видає департамент Державтоінспекції МВС. Зазвичай такий дозвіл видається на одноразовий проїзд великогабаритного та великовагового транспортного засобу, але в разі здійснення постійних проїздів по одному маршруту одним і тим же ТС він може видаватися на кілька проїздів, але не більше ніж на 3 місяці. Порядок отримання дозволу ви можете знайти в пп. 31 - 38 Правил № 30. Ставки плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та / або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затверджені постановою № 879;

- свідоцтвом про реєстрацію ТЗ;

- сертифікатом відповідності ТЗ щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, по території яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

- документами на вантаж. Такими відповідно до абз. 33 ст. 1 Закону про автотранспорт є документи, визначені відповідно до ТК, Законом № 1955, Законом про транзит вантажів, іншими актами законодавства, в тому числі міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, які необхідні для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом. Про основні з них ви можете прочитати на с. 22.

Відзначимо, що до міжнародних перевезень пасажирів і небезпечних вантажів допускаються резиденти України, які мають досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше 3 років (ч. 2 ст. 53 Закону про автотранспорт).

ДОКУМЕНТИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Основним товарно-транспортним документом на вантаж при міжнародних перевезеннях є міжнародна товарно-транспортна накладна - CMR. Її використання регламентовано КДПВ. Такий накладної встановлюється договір перевезення вантажу. Вона є доказом умов договору та посвідченням прийняття вантажу перевізником. При цьому КДПВ застосовується до будь-якого договору автомобільного перевезення вантажів за винагороду за допомогою автомобілів, коли зазначені в договорі місце прийняття до перевезення вантажу і місце, передбачене для здачі вантажу, знаходяться на території двох різних країн, з яких принаймні одна є приймаючою участь в КДПВ (п. 1 ст. 1 КДПВ).

Накладна CMR складається в 3 оригінальних примірниках, підписаних відправником і перевізником. Можна надрукувати таких підписів або їх заміна штемпелями відправника і перевізника, якщо це дозволено законодавством країни, в якій складена накладна. Доля всіх примірників CMR така:

У тому випадку, коли вантаж, який підлягає перевезенню, повинен бути завантажений на різні автомобілі або ж коли справа стосується різного роду вантажів або різних партій вантажів, відправник або перевізник має право вимагати складання стількох накладних, скільки автомобілів він повинен використовувати або скільки різних вантажів або партій вантажів підлягає перевезенню.

КДПВ перераховує реквізити, які обов'язково повинні бути приведені в накладній CMR, і ті, які можуть там міститися. Їх перелік ви можете побачити в таблиці нижче.

Обов'язкова інформація в CMR

можлива інформація в CMR

- місце і дата її складання;

- ім'я та адреса відправника;

- ім'я та адреса перевізника;

- місце і дата прийому вантажу до перевезення і передбачене місце його складання;

- ім'я та адреса одержувача;

- прийняте позначення характеру вантажу і спосіб його упаковки і, в разі перевезення небезпечних вантажів, їх зазвичай визнане позначення;

- кількість вантажних місць, їх особлива розмітка і номери;

- вага вантажу брутто або виражена в інших одиницях виміру кількість вантажу;

- пов'язані з перевезенням витрати (провізна плата, додаткові витрати, мито та митні збори, а також інші витрати з моменту укладення договору до здачі вантажу);

- інструкції, необхідні для виконання митних формальностей, та ін .;

- вказівка, що перевезення здійснюється, незалежно від будь-якого застереження, з дотриманням порядку, встановленого КДПВ

- заборона перевантаження;

- витрати, які відправник приймає на свій рахунок;

- сума накладеного на вантаж платежу, що підлягає відшкодуванню при здачі вантажу;

- декларована вартість вантажу і додаткової цінності його для відправника;

- інструкції відправника перевізнику зі страхування вантажу;

- домовлений термін виконання перевезення;

- перелік документів, переданих перевізнику

Дозволено також вказувати в накладній CMR та іншу інформацію, яка буде визнана сторонами необхідною.

Відправник зобов'язаний до початку перевезення долучити до накладної або надати в розпорядження перевізника всі необхідні документи та необхідну інформацію для виконання митних та інших формальностей (п. 1 ст. 11 КДПВ).

Ще один транспортний документ, який може мати місце при здійсненні міжнародних перевезень вантажу, - книжка міжнародного дорожнього перевезення (далі - книжка МДП). Книжка МДП дає право перевозити вантажі через кордони держав в опломбованих митницею кузовах автомобілів або контейнерах зі спрощенням митних процедур. Наявність цієї книжки дозволяє не вносити забезпечення сплати митних зборів і платежів пріпересеченіі кордони країн - учасниць Конвенції МДП. Книжка МДП вже сама по собі гарантує доставку товару до митниці призначення та сплату митних зборів і платежів за товар у разі його недоставки. Держателем книжки МДП може бути юридична або фізична особа, яка допущена до виконання перевезень на умовах Конвенції МДП в порядку, передбаченому національним законодавством країни, де зареєстрований перевізник, і яке отримало право користування книжкою МДП в гарантійному об'єднанні, реквізити якого вказані в розділі 3 титульної сторінки книжки МДП. Організацією, відповідальною за видачу книжок МДП в Україні, є Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП). З умовами вступу в АсМАП можна ознайомитися на офіційному веб-сайті АсМАП ( http://www.asmap.org.ua ) В розділі «Про АсМАП / Інформація для вступу».

Майте на увазі, що АсМАП встановлює термін дії книжки МДП, зазначаючи дату його закінчення, після якої книжка не може бути подана на митницю місця відправлення, де починається перевезення, для митного оформлення.

На кожне дорожнє ТЗ або контейнер складається одна книжка МДП. Однак єдина книжка МДП може складатися на состав ТС або на декілька контейнерів, навантажених на один дорожній ТЗ або склад ТС. В цьому випадку у вантажному маніфесті книжки МДП має зазначатися окремо вміст кожного ТЗ, яке становить частину складу ТЗ або кожного контейнера. Книжка МДП дійсна для виконання тільки одного перевезення. У ній повинно бути не менше такої кількості відривних листків для прийому книжки до митного оформлення і для її оформлення, яке необхідно для здійснення даного перевезення. Правила заповнення граф (рубрик) книжки МДП ви можете знайти в Правилах заповнення книжки МДП.

Зауважте, що держатель книжки МДП, який здійснює МДП і виїжджає за кордон, повинен мати:

а) реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух (Відень, 1968);

б) на транспортному засобі - реєстраційний номерний знак, літери якого відповідають латинському алфавіту, прямокутні таблички з написом «TIR», що відповідають вимогам ст. 16 Конвенції МДП, а також розпізнавальний знак держави, в якому зареєстровано цей транспортний засіб;

в) Свідоцтво про допущення.

Для митного оформлення вантажу, що перевозиться через кордон, необхідно підтвердити його митну вартість. Основним документом, що визначає митну вартість такого вантажу, є рахунок-фактура (invoice) або рахунок-проформа (якщо товар не є об'єктом купівлі-продажу), який повинен супроводжувати вантаж. В таких документах вантажовідправником вказується його вартісна характеристика. Затвердженої форми рахунки-фактури або рахунки-проформи і вимог щодо їх заповнення законодавством України не передбачено. Але згідно загальносвітовій практиці, рахунок-фактура повинен містити такі реквізити:

- дату складання;

- найменування продавця і покупця;

- реквізити продавця і покупця;

- найменування товарів;

- ціну товарів;

- загальну вартість і валюту рахунку;

- ставки і розмір податку.

Також в рахунку-фактурі можуть зазначатися реквізити зовнішньоекономічної угоди, відповідно до якого здійснюється поставка, реквізити відвантажувального документа, платіжні реквізити та інші відомості в разі, якщо їх наявність в рахунку-фактурі передбачено умовами договору, такі як умови поставки, умови оплати, місце навантаження, розмір і підстави надання знижок. А ось підпис керівника підприємства - відправника не є обов'язковим реквізитом рахунку-фактури. Про це, зокрема, інформують міндоходовци в своєму роз'ясненні, наведеному в підкатегорії 202.07 ЗІР.

Залежно від вантажу, що перевозиться в міжнародному сполученні, перевізнику можуть знадобитися також сертифікати різних видів.

Особливості ПДВ-обліку

Міжнародні перевезення вантажів, пасажирів і багажу залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом оподатковуються ПДВ за ставкою 0% (п.п. 195.1.3 ПК). При цьому на відміну від інших послуг, послуги з міжнародного перевезення названі в якості об'єкта оподаткування ПДВ без прив'язки до місця поставки (п.п. «е» п. 185.1 ПК). А це означає, що нульова ставка ПДВ застосовується до всього маршруту міжнародного перевезення (як на території України, так і за її межами).

Такої ж думки дотримуються і податківці (відповідь на питання № 6 ОНК № 610, а також лист ДПСУ від 05.05.2012 р № 12804/7 / 15-3417-05):

«Ні Законом № 2344-III, ні іншими нормативно-правовими актами не передбачено оформлення міжнародного перевезення різними документами залежно від відрізка маршруту.

Отже, нульова ставка ПДВ, визначена підпунктом 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 Кодексу, застосовується до операцій з постачання послуг з міжнародного перевезення вантажів по всьому маршруту перевезення вантажів в цілому, без поділу його на відрізки в межах митної території України та за межами митної території Україна, за умови, що таке перевезення здійснюється в рамках одного договору ».

Важливо! Для цілей ПДВ перевезення вважається міжнародним, якщо вона здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом (п.п. «а» п.п. 195.1.3 ПК).

Згідно ст. 9 Закону № 1955 таким документом може бути:

- авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);

- міжнародна автомобільна накладна (CMR);

- накладна СМГС (накладна УМВС);

- коносамент (Bill of Lading);

- накладна ЦІМ (CIM);

- вантажна відомість (Cargo Manifest);

- інші документи, визначені законами України.

Докладний перелік міжнародних перевізних документів для кожного виду перевезень і кожного виду транспорту наведено в листі Міністерства інфраструктури України від 19.09.2011 р № 7885/11 / 10-11.

Якщо міжнародне перевезення здійснює нерезидент. За загальним правилом при отриманні послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, резидент - одержувач таких послуг повинен нарахувати ПДВ (ст. 208 НК). Однак, як ми вже згадували вище, послуги з міжнародного перевезення вантажів не прив'язані до місця поставки. Відповідно, не можна визначити яка територія є місцем їх поставки. А це означає, що вимоги ст. 208 НК на міжнародні перевезення не поширюються. До речі, податківці теж згодні з тим, що при отриманні послуг з міжнародного перевезення від нерезидента об'єкт оподаткування ПДВ не виникає. А тому податкова накладна по ним резидентом-одержувачем не виписується, і ні в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, ні в декларації з ПДВ їх відображати не потрібно (відповідь на питання № 9 ОНК № 610, консультація в розділі 101.29.06 ЗІР).

Правила оподаткування ПДВ послуг з міжнародного перевезення

перевізник

порядок оподаткування

резидент

Перевезення обкладається ПДВ за ставкою 0% на всій протяжності маршруту (як на відрізку на митній території України, так і на відрізку за межами митної території України) (п.п. «е» п. 185.1 НК, п.п. «а» п.п. 195.1.3 ПК)

нерезидент

Чи не підпадає під об'єкт оподаткування (відповідь на питання № 9 ОНК № 610). Відповідно, нараховувати ПДВ, орієнтуючись на правила ст. 208 НК, замовнику не потрібно

ПДВ-облік

У перевізника. На дату першої події (отримання оплати від замовника або оформлення документа, що підтверджує факт здійснення міжнародного перевезення) перевізник нараховує податкові зобов'язання за ставкою 0%. На підтвердження виникнення податкових зобов'язань він виписує на ім'я замовника податкову накладну (ПН) з нарахуванням ПДВ за ставкою 0%. Заповнюється така ПН наступним чином:

- в гр. 2 вказується дата виникнення податкових зобов'язань;

- в графі 3 - номенклатура поставлених послуг (наприклад, «послуги з МІЖНАРОДНОГО перевезення вантажу Харків - Мінськ);

- графа 4 не заповнюється;

- графи 5 і 6 заповнюються таким чином:

1) якщо послуги перевезення вимірюються як в вартісному, так і в кількісному вираженні (наприклад, вартість перевезення прив'язана до відстані перевезення в кілометрах), тоді в гр. 5 вказується одиниця виміру «км», в гр. 6 - поставлене кількість послуги (кількість км);

2) якщо послуги перевезення мають тільки вартісне вираження, то в гр. 5 вказується «послуга», а в гр. 6 - «1» (в разі складання ПН на повну поставку послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок в якості авансу в повному обсязі) або відповідна частина наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу (у разі, коли ПН складається на часткову поставку послуги або на суму попередньої оплати частини вартості послуги);

- в гр. 7 вказується ціна одиниці поставки послуги без урахування ПДВ. Якщо послуга має тільки вартісне вимір, вказується договірна вартість перевезення без урахування ПДВ;

- графи 8, 10 і 11 не заповнюються;

- в графах 9 і 12 (по рядку III) проставляється «0» (нуль);

- в графах 9 і 12 (по рядку IV) - загальна сума до сплати.

В розділ I Реєстру виданих та отриманих податкових накладних дані податкової накладної заносяться в звичайному порядку. При цьому заповнюються графи 1 - 7 і графа 10 (графи 8, 9, 11, 12 і 13 розділу I Реєстру не заповнюються).

У декларації з ПДВ поставка послуг міжнародного перевезення відображається по рядку 2.2 «інші операции, что оподатковуються за Нульовий ставкою».

Облік у замовника. Якщо міжнародне перевезення здійснював перевізник-резидент - платник ПДВ, замовник на підставі отриманої від нього НН відображає податковий кредит за ставкою 0% (за умови використання послуг в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності). У декларації з ПДВ придбання послуг відображається по рядку:

- 11.1 - якщо вони придбані для використання в оподатковуваних операціях;

- 11.2 - якщо вони придбані для використання в необ'єктних або звільнених операціях;

- 14.2 - якщо послуги не призначені для використання в господарській діяльності.

Якщо перевізник є:

1) резидентом - неплатником ПДВ. У цьому випадку замовник все одно повинен показати придбання таких послуг в розділі II Реєстру податкових накладних (заповнюється на підставі документів, що засвідчують факт перевезення). Розділ II Реєстру заповнюється наступним чином:

- в графі 1 проставляється номер запису документа, що засвідчує факт перевезення;

- в графі 2 указується дата отримання документа;

- до граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити документа (дата складання і порядковий номер документа);

- в графі 5 робиться відмітка «НП» (п. 2 розділу IV Порядку № 708);

- в графі 6 вказується найменування (П. І. Б. - для фізособи-підприємця) постачальника;

- в графі 7 відображається умовний ІПН «400000000000» (п. 2 розд. IV Порядку № 708);

- в графі 8 вказується загальна сума покупки;

- в графах 9, 11, 13 і 15 вказується вартість придбаних послуг;

- в графах 10, 12, 14 і 16 проставляється нуль (п. 2 розд. IV Порядку № 708).

Відображати операції з неплатниками ПДВ в розділі II Реєстру потрібно за правилом першої події, т. Е. Або за датою списання коштів з рахунку, або за датою отримання послуг. При цьому, якщо першою подією є передоплата послуг неплатнику ПДВ, то документом для відображення такої операції в Реєстрі служить рахунок або платіжне доручення на перерахування коштів.

У декларації з ПДВ придбання послуг міжнародного перевезення у неплатника ПДВ відбивається по ряд. 11.1 або 11.2, або 14.2;

2) нерезидентом - в ПДВ обліку замовника ця операція не відображається (питання № 9 ОНК № 610, консультація в розділі 101.29.06 «ЗІР»).

Про особливості ПДВ-обліку транспортного експедирування міжнародних перевезень см. На с. 33.

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,