Статьи

Законодавство України у сфері морських перевезень

Нормативно-правові акти українського законодавства, які регулюють сферу морських перевезень умовно можна розділити на три групи:   Конвенції та міжнародні договори, стороною або підписантом в яких є держава Україна і які ратифіковані Україною в установленому законом порядку   Такі конвенції та міжнародні договори відповідно до положень статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, якщо згоду на їх обов'язковість надана Верховною Радою України

Нормативно-правові акти українського законодавства, які регулюють сферу морських перевезень умовно можна розділити на три групи:

  1. Конвенції та міжнародні договори, стороною або підписантом в яких є держава Україна і які ратифіковані Україною в установленому законом порядку

Такі конвенції та міжнародні договори відповідно до положень статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, якщо згоду на їх обов'язковість надана Верховною Радою України.

Серед основних конвенцій та міжнародних договорів України у сфері морських перевезень слід виділити наступні:

1) Конвенція Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року (Гамбурзькі правила) (Гамбург, 31 березня 1978 року). Зазначена Конвенція підписана Україною як членом ООН.

Положеннями статті 2 «Гамбурзький правил» встановлено, що положення цієї Конвенції застосовуються до договорів морських перевезень між двома державами, якщо:

  • порт завантаження, передбачений договором морського перевезення, знаходиться в одному з договірних держав;
  • порт розвантаження, передбачені договором морського перевезення, є в одному з договірних держав;
  • один з опціонних портів розвантаження, передбачений договором морського перевезення, є фактичним портом розвантаження й такий порт знаходиться в одному з договірних держав;
  • коносамент чи інший документ, що підтверджує договір морського перевезення, виданий в одному з договірних держав;
  • коносамент чи інший документ, що підтверджує договір морського перевезення, передбачає, що цей договір повинен бути врегульований нормами зазначених Правил або законодавством будь-якої держави, яка запроваджує їх в дію.

Конвенція застосовується незалежно від національної приналежності судна, перевізника, фактичного перевізника, вантажовідправника, вантажоодержувача або іншої зацікавленої особи. Норми Конвенції не застосовуються до чартеру.

2) Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори повністю або частково морський міжнародного перевезення вантажів (Нью-Йорк, 11 грудня 2008 року). Зазначена Конвенція підписана Україною, як членом ООН.

Ця Конвенція застосовується до договорів перевезення морським транспортом, в яких місце отримання вантажу і місце здачі вантажу знаходяться в різних державах і порт завантаження, і порт розвантаження знаходяться в різних державах, якщо згідно договору перевезення місце отримання вантажу, порт завантаження, місце здачі вантажу або порт розвантаження знаходиться в державі - стороні Конвенції.

Конвенція застосовується без урахування національності судна, перевізника, сторін або інших зацікавлених осіб.

3) Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства 1956 року. Дата приєднання України: 21.09.1993 року, а вступ в законну силу для України: 24.12.1993 року.

Зазначена Конвенція підписана з метою полегшити морське судноплавство шляхом спрощення і зниження до мінімуму формальностей, необхідної документації та процедур прибуття, перебування і відбуття суден, які беруть участь в міжнародному судноплавстві.

4) Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль з питань мореплавства і морських перевезень. Угоду ратифіковано Законом № 2994-III від 17.01.2002 року.

Положення цієї Угоди гарантують судам держав - сторін щодо Угоди режим найбільшого сприяння у відношенні вільного доступу в порти, оплати портових зборів, оподаткування, виконання митних, карантинних, швартових, перешвартових процедур, завантаження / розвантаження вантажів, включаючи видачу необхідної відповідної документації, посадки / висадки пасажирів, а також поставку продуктів харчування судам, членам екіпажів і пасажирам.

Однак, слід зазначити, що положення цієї Угоди:

а) не стосуються портів, які не відкритих для заходу іноземних суден;

б) не стосуються діяльності, зарезервованої кожної Договірної Сторони для їх організацій та підприємств, включаючи, зокрема, національний каботаж і океанське рибальство;

в) не стосуються правил в'їзду і перебування іноземців.

2. Нормативно-правові акти України щодо морських перевезень вантажів - кодекси, закони та підзаконні акти, які є частиною внутрішнього законодавства України та безпосередньо регулюють правовідносини у зазначеній сфері

1) Кодексу торговельного мореплавства УКРАЇНИ (Зі змінами та доповненнями). Зазначений Кодекс був введений в дію Постановою Верховної Ради № 277/94-ВР від 09.12.1994 року.

Це основний кодифікований (систематизований) нормативно-правовий акт українського законодавства, що регулює сферу торговельного мореплавства. Під торговельним мореплавством у цьому Кодексі розуміється діяльність, пов'язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, рибних та інших промислів, розвідки та видобутку корисних копалин, використання буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, а також для інших господарських , наукових і культурних цілей.

Правила цього Кодексу поширюються:

  • на морські судна - під час їх прямування морськими шляхами, а також річками, озерами, водосховищами та іншими водними шляхами, якщо спеціальним законодавством чи міжнародними договорами України не встановлено інше;
  • на судна внутрішнього плавання - під час їх прямування морськими шляхами, а також річками, озерами, водосховищами та іншими водними шляхами під час здійснення перевезень із заходом в іноземний морський порт і у випадках відшкодування збитків від зіткнення суден і порятунку.

2) Постанова Кабінету Міністрів України № 320 від 02 квітня 2009 року «Про затвердження Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, які розміщуються на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні» (зі змінами та доповненнями).

3) Наказ Міністерств зв'язку і транспорту України № 1098 від 13.12.2004 року «Про затвердження Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом» (зі змінами та доповненнями).

4) Наказ Міністерств зв'язку і транспорту України № 497 від 14.12.1998 року «Про затвердження Положення про порядок підготовки та подачі інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення» (зі змінами та доповненнями).

5) Наказ Міністерства фінансів України № 308 від 10.03.2015 року «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті» (зі змінами та доповненнями).

Цей Порядок регулює виконання митних формальностей, тобто порядок дій і процедури при переміщенні водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України.

3. Нормативно-правові акти українського законодавства, які регулюють правовідносини пов'язані з організацією, оформленням і виконанням морських перевезень

1) Постанова Кабінету Міністрів України № 460 від 30.06.2015 року «Про затвердження Положення про Міністерство Інфраструктури України» (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до положень цієї Постанови, Міністерство інфраструктури України або Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського і річкового транспорту , дорожнього господарства, забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському і річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському і річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства ).

2) Водний кодекс України (Зі змінами та доповненнями). Цей Кодекс введено в дію Постановою Верховної Ради України № 214/95-ВР від 06.06.1995 року.

Цей Кодекс спрямований на формування водно-екологічного правопорядку і забезпечення екологічної безпеки населення України, а також більш ефективного, науково-обґрунтованого використання вод та їх охорони від забруднень, засмічення і вичерпання.

3) Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII вiд 02 березня 2015 року (зі змінами та доповненнями).

Пункт 24 частини 1 статті 7 цього Закону передбачає, що ліцензуванню підлягає перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним і повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

4) Постанова Кабінету Міністрів України № 1186 від 23.12.2015 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів річковим, морським транспортом».

Це Постанова регламентує, яким вимогам повинен відповідати суб'єкт господарської діяльності, для отримання відповідної ліцензії.

5) Закон України «Про морські порти» № 4709-VI від 17.05.2012 року (зі змінами та доповненнями).

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах України, тому в частині стосується і вантажних морських перевезень.

6) Наказ Міністерства інфраструктури України № 430 від 27.06.2013 року «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту» (зі змінами та доповненнями).

7) Постанова Кабінету Міністрів України № 269 від 29.02.1996 року «Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення» (зі змінами та доповненнями).

Ці Правила встановлюють вимоги щодо попередження забруднення та засмічення внутрішніх морських вод і територіального моря України підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, а також іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства, українськими та іноземними судами, які перебувають в цих водах.

Зазначений вище перелік нормативно-правових актів не є вичерпним, оскільки правовідносини в сфері вантажних морських перевезень регулюються і нормами права інших нормативних актів, проте ми в цій статті постаралися вказати основні з них.

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,