Статьи

Безкоштовна юридична допомога адвоката за рахунок держави з 01.01.2013 Юридична консультація по закону України Про безоплатну правову допомогу

Наскільки ефективною буде робота центрів безоплатної правової допомоги, відбір адвокатів в які йшов протягом усього 2012 р   З 1 січня 2013 р кожен, хто знаходиться на території України людина, який піддався кримінальному чи адміністративному переслідуванню, отримає можливість скористатися допомогою   професійного захисника   вже в перші години після фактичного обмеження свободи пересування Наскільки ефективною буде робота центрів безоплатної правової допомоги, відбір адвокатів в які йшов протягом усього 2012 р

З 1 січня 2013 р кожен, хто знаходиться на території України людина, який піддався кримінальному чи адміністративному переслідуванню, отримає можливість скористатися допомогою професійного захисника вже в перші години після фактичного обмеження свободи пересування.

Так, на початку наступного року починають свою роботу центри з надання безоплатної правової допомоги. У випадках, коли, відповідно до закону, участь захисника в кримінальному провадженні обов'язково, або підозрюваний не може оплатити послуги адвоката, адвокат буде надано державою. Для реалізації цих функцій вже зараз створено 27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де більше 2 тис. Високопрофесійних адвокатів, відібраних на конкурсній основі, в режимі 7 днів на тиждень, 24 години на добу забезпечуватимуть надання такої допомоги.

Унікальність системи безоплатної допомоги визначається тим, що її існування неможливе без ефективного партнерства та злагодженої взаємодії двох складових: адміністративно-фінансової, яку забезпечує держава в особі Міністерства юстиції, і професійної, яку забезпечують адвокати.

Чи стане така система надійною опорою для реформованого і тепер повністю відокремленого від держави, самоврядного інституту української адвокатури, а найголовніше - реальним інструментом захисту прав людини, аналізувала «Судово-юридична газета».

Хоча право громадян на безоплатну правову допомогу вже досить довгий час закріплено в Конституції і декількох законах України, реалізувати його в повному обсязі до недавніх пір було неможливо через відсутність єдиної політики в сфері надання правової допомоги за рахунок держави і відповідних інституційних механізмів. закон «Про безоплатну правову допомогу »Надав не тільки механізм, але і набір інструментів для реалізації права кожного на правову допомогу у випадках, коли вона повинна надаватися безкоштовно. Цей Закон відповідає ряду міжнародних угод, учасником яких є наша держава, зокрема, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р, які зобов'язують держави-учасники надавати безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим особам , обвинуваченим у скоєнні кримінальних правопорушень.

Закладені в Законі «Про безоплатну правову допомогу» підходи підтримують і розвивають нові Кримінальний процесуальний кодекс і Закон   «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Закладені в Законі «Про безоплатну правову допомогу» підходи підтримують і розвивають нові Кримінальний процесуальний кодекс і Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Інституційний механізм надання безоплатної правової допомоги доповнений також змінами до Цивільного, Цивільного процесуального, Господарського процесуального кодексів України та Кодексу адміністративного судочинства, внесеними Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України« Про безоплатну правову допомогу »від 6.11. 2012. На сьогоднішній день повністю сформована база підзаконних актів, необхідних для надання як первинної, так і вторинної правової допомоги.

Одним з перших нормативно-правових актів, що стосуються безоплатної вторинної правової допомоги, стала постанова Кабінету міністрів №1362 від 28.12.2011 «Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги». Іншим, не менш важливим, стало прийняте в той же день урядова постанова №1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб», оскільки цим актом було закріплено обов'язок органів, уповноважених проводити адміністративне затримання чи затримання органами дізнання або досудового слідства, інформувати центри з надання безоплатної правової допомоги про будь-якому затриманні, зробленому на території України.

Постановою КМУ №8 від 11.01.2012 «Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі» затверджено примірні форми договору і контракту, які до кінця 2012 р будуть укладені з адвокатами, які пройшли конкурс і долучилися до системи безоплатної правової допомоги.

Хто заплатить за безкоштовну допомогу?

У процесі формування системи безоплатної правової допомоги стало очевидно, що той рівень оплати послуг адвокатів, який існує зараз, не відповідає реаліям часу і, більш того, масштабам завдань, які постануть перед адвокатами, починаючи з 1 січня 2013 р Саме тому було розроблено і прийнято нову постанову уряду -   №305 від 18 У процесі формування системи безоплатної правової допомоги стало очевидно, що той рівень оплати послуг адвокатів, який існує зараз, не відповідає реаліям часу і, більш того, масштабам завдань, які постануть перед адвокатами, починаючи з 1 січня 2013 р Саме тому було розроблено і прийнято нову постанову уряду - №305 від 18.04.2012 «Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах». Оплата послуг адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюватиметься, виходячи з розміру оплати за годину роботи:

· За фактичний час роботи адвоката з надання вторинної правової допомоги в разі її надання особі, затриманому в адміністративному або кримінальному процесуальному порядку;

· За кожну завершену стадію в кримінальному провадженні, в якій адвокат здійснює або здійснював захист - відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають вторинну правову допомогу в кримінальних виробництвах.

Цією методикою передбачено, що обчислення розміру винагороди адвокатів здійснюватиметься, виходячи з встановленого розміру оплати за годину роботи; розрахункового часу, який потрібен для надання правової допомоги в одному кримінальному провадженні; тяжкості злочину; особливостей стадій виробництва, в яких адвокат здійснює захист; повноти участі адвоката у процесуальних діях, а також ступеня складності кримінального провадження.

Методика базується на тому, що кожен коефіцієнт, який використовується для обчислення розміру винагороди, відображає вагу конкретного критерію чи групи критеріїв, які визначають загальну складність виробництва, а значить, і час, який потрібен адвокату для підготовчої роботи та безпосередньої участі в процесуальних діях.

Найбільш важливим при визначенні розміру оплати послуг адвоката є ступінь тяжкості злочину, що розраховується за допомогою сумарного коефіцієнта складності справи за ступенем тяжкості злочину, який враховує ступінь тяжкості кожного з епізодів справи і є основним елементом коефіцієнта складності справи. Цей коефіцієнт враховує той факт, що чим вище ступінь тяжкості злочину, тим більше обсяг матеріалів справи, а отже, і час, необхідний для ознайомлення з ними, визначення стратегії і складання плану захисту.

Створювана система безоплатної правової допомоги передбачає наповнення і ведення головними управліннями юстиції в АРК, областях, Києві та Севастополі локальних реєстрів адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Концепція програми схвалена

4 липня 2012 р розпорядженням Кабінету міністрів №435-р схвалено   Концепція Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 рр 4 липня 2012 р розпорядженням Кабінету міністрів №435-р схвалено Концепція Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 рр. Нею передбачено фінансування відповідних заходів на найближчі 5 років. Таких, зокрема, як створення мережі центрів з надання безоплатної правової допомоги, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед адвокатів, суддів, прокурорів, слідчих, осіб, які провадять дізнання, посадових осіб органів, уповноважених проводити адміністративні затримання, створення системи управління якістю, проведення інформаційно -раз'яснітельной кампанії серед населення, співпраця з органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами.

Очікується, що сама державна цільова програма, розроблена Міністерством юстиції і представлена ​​КМУ, буде затверджена урядом до кінця нинішнього року.

Попередні орієнтовні розрахунки показують потребу в 1,5-1,8 млн. Людино-годин для забезпечення виконання адвокатами відповідних положень Кримінального процесуального кодексу України (в частині залучення захисника за призначенням) і Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в 2013 р У час проведення співбесід на конкурсі адвокатів з'ясувалося, що вони, як правило, готові приділяти роботі в системі надання безоплатної правової допомоги від 30% до 50% свого робочого часу. Зважаючи на це оптимальна чисельність адвокатів, необхідних для включення до реєстрів до кінця 2012 р, орієнтовно повинна була складати 1,8-2,4 тис. Чоловік.

6 червня 2012 року Кабінет міністрів прийняв постанову №504 «Про утворення Координаційного центру надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи при Міністерстві юстиції «, Метою якого є створення центрального координуючого установи, яке буде здійснювати організацію правової допомоги. Модель управління її системою передбачає створення мережі територіальних відділень Координаційного центру надання правової допомоги - центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. 2 липня 2012 році Міністерством юстиції України затверджено відповідне положення і створені перші 27 центрів в регіонах. На даний момент всі центри пройшли процедуру державної реєстрації як юридичних осіб публічного права і включені до мережі розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України.

Планується, що в подальшому організаційною основою для доступного, якісного і своєчасного надання безоплатної правової допомоги має стати розгалужена мережа, що складається мінімум з 105 міжрайонних та міських центрів надання такої допомоги, яка дозволить забезпечити належний доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. У такому випадку кожен центр буде обслуговувати приблизно від 250 до 600 тис. Населення. Центри будуть мати статус міжрайонних, міських (у містах з населенням понад 250 тис.), А також міжрайонних у містах (ці будуть створюватися в містах з населенням понад 1 млн). Щільність розміщення центрів буде визначатися, виходячи з необхідності забезпечити прибуття адвоката до клієнта, затриманому в кримінально-процесуальному або адміністративному порядку, протягом години з моменту повідомлення про таке затримання.

Фінансове питання вирішене

Побудова повноцінної і ефективної системи надання безоплатної правової допомоги неможливо без належного державного фінансування Побудова повноцінної і ефективної системи надання безоплатної правової допомоги неможливо без належного державного фінансування. Першим і основним завданням фінансової складової формування системи безоплатної правової допомоги є створення механізму належної оплати послуг адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу.

Зараз оплата праці адвокатів, які залучаються до надання допомоги громадянам у кримінальних справах, регулюється постановою Кабінету міністрів України №821 від 14.05.1999 «Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави», яка втрачає силу з 1.01.2013. У державному бюджеті на 2012 р на оплату праці адвокатів передбачено 1,85 млн грн.

У той же час, орієнтовна сума, необхідна для оплати послуг і відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до постанови КМУ №305 від 18.04.2012, за розрахунками координаційного центру надання безоплатної правової допомоги, в 2013 р становить 94,6 млн грн, в 2014 - 157 млн ​​грн, в 2015, - 164,6 млн грн.

Іншою важливою складовою фінансування є витрати на розвиток мережі центрів надання безоплатної правової допомоги. У державному бюджеті на 2012 р на ці цілі передбачено 7,6 млн грн. Але існує потреба в додатковому фінансуванні в розмірі 5,6 млн грн, з яких за клопотанням міністра юстиції рішенням Кабінету міністрів додатково виділено 3 млн грн.

Для забезпечення створення в 2013 р 45 міжрайонних центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також для забезпечення функціонування створених в 2012 р центрів необхідні витрати в орієнтовному обсязі 185,7 млн ​​грн, в т. Ч. 34,5 млн грн - на оплату праці штатних працівників центрів, 51,36 млн грн - на обладнання центрів меблями і технікою, ремонт приміщень, підключення до каналів зв'язку, організацію IP-телефонії та електронного документообігу.

Для забезпечення функціонування центрів, створених в 2012-2013 рр., І створення нових центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги в 2014 р необхідні витрати в орієнтовному обсязі 220,5 млн грн, в т. Ч. 58,6 млн грн - на оплату праці працівників центрів, 29,01 млн - на обладнання центрів меблями і технікою, ремонт приміщень, підключення до каналів зв'язку, організацію IP-телефонії та електронного документообігу.

Загальний запланований обсяг Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги в Україні на 2013-2017 рр. становить 402 млн грн.

У Державному бюджеті на 2013 р витрати на формування і функціонування системи безоплатної правової допомоги затверджені в сумі 51 млн грн, в т. Ч. На оплату послуг адвокатів - 29 млн грн, на оплату праці адміністративного персоналу центрів - 9 млн грн, на розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи та проведення капітального ремонту приміщень - 5 млн грн. Виділених коштів достатньо для забезпечення повноцінної роботи системи безоплатної правової допомоги з 1 січня 2013 г. При внесенні змін до Держбюджету на 2013 р за результатами його виконання в 1 кварталі 2013 р очікується збільшення витрат до необхідного рівня.

На закінчення хотілося б відзначити, що Закон «Про безоплатну правову допомогу» покликаний сприяти забезпеченню конституційного права громадян і всіх інших осіб на правову допомогу (ст. 29 Конституції). Однак його реалізація багато в чому буде залежати від створення дієвих механізмів правозастосування.

КОМЕНТАРІ

Наталія Марчук, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

- Система надання безоплатної правової допомоги на законодавчому рівні врегульовано в достатній мірі. У всякому разі, більш конкретно і детально, якщо порівнювати з тим, як було раніше. Але результат того чи іншого заходу залежить від старань виконавця, в даному випадку від того, як адвокати будуть виконувати свої обов'язки. Тому навіть при недосконалому законодавстві відповідальний підхід до роботи може багато компенсувати, і навпаки, при скоєному правовому полі, якщо не буде старанності, і не буде результату.

На сьогодні складно сказати, як все буде на практиці, для цього потрібен час, щоб сформувалася загальна картина. У будь-якому випадку адвокат зобов'язаний виконувати свою роботу якісно, ​​незалежно від кого, кому він надає послуги. З іншого боку, я розумію і адвокатів, яким за свою роботу хочеться отримувати гідну оплату. Раніше адвокати не проявляли особливого бажання працювати за призначенням органів слідства, суду, необхідно було докласти багато зусиль, щоб забезпечити їх присутність в судовому засіданні, і якість таких послуг в більшості випадків практично зводилося до нуля.

Петро Бойко, віце-президент Спілки адвокатів України:

- Я думаю, що при належному фінансуванні система надання безоплатної правової допомоги запрацює. Багато моїх колег вже готові в цьому брати участь. Але не факт, що це буде правова допомога на дуже високому професійному рівні, оскільки за хорошу якість необхідно відповідно платити. Разом з тим, для багатьох, особливо молодих адвокатів це буде хорошим стимулом, оскільки вони зможуть і досвіду набратися, і зарекомендувати себе. Та й досвідчені адвокати, які спеціалізуються нема на кримінальному праві, при бажанні зможуть таким чином перекваліфікуватися і набратися відповідного досвіду. Крім того, у багатьох адвокатів немає клієнтів, і для них це буде шанс отримати хоч якісь замовлення і заробити хоч якісь гроші.

Лідія Ізовітова, голова Національної асоціації адвокатів та Ради адвокатів України:

- Мені здається, поки складно давати оцінку якості Надання правової допомоги, оскількі відповідні КОМІСІЇ Ще не створені. Але думаю, що всі проблеми, які є і які виникнуть в подальшому, будуть вирішені. В нашій державі існує політична воля для ефективної реалізації законодавства, пов'язаного з наданням правової допомоги. Зазначу, що наші адвокати, які очолили регіональні центри правової допомоги, розбираються в тому, як зробити рівним доступ до такої допомоги. Вони розбираються у багатьох нюансах, а значить, зможуть забезпечити ефективний захист на ранніх стадіях. Адвокатське співтовариство зробить все можливе, щоб малозабезпеченим і незахищеним громадянам надавалася якісна правова допомога, адже адвокати завжди несли на собі цей тягар.

Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання правової допомоги при Міністерстві юстиції України:

- Не погоджуся з тим, що держава пропонує умови для роботи адвокатів гірше, ніж ті, які вони мають, працюючи з приватними клієнтами. Можливо, це в якійсь мірі вірно по відношенню до великих міст, але що стосується сільських районів, то однозначно немає. Центри правової допомоги будуть створені на території всієї України, і кожен адвокат зможе надавати допомогу в тому районі, де знаходиться його робоче місце, наприклад, виїжджати на затримання або відвідувати судове засідання і т. Д. А оскільки в таких районах у адвокатів трохи багатих клієнтів , а часом взагалі ніяких немає, можливість таким чином заробити, думаю, багатьох стимулюватиме до надання якісної правової допомоги. На сьогоднішній день вже відібрано і внесено до реєстру більше 2,5 тис. Адвокатів, а це навіть більше, ніж необхідно. У свою чергу, це вже породжує конкуренцію, оскільки в Держбюджеті передбачено суму в розмірі 29 млн грн, і зрозуміло, що заробіток залежить від того, на скільки адвокатів це число розділити.

Міжнародний досвід надання безоплатної правової допомоги

Болгарія

У 2005 р створено спеціальний державний заклад - Національне бюро правової допомоги. У 2010 р загальні витрати на безоплатну правову допомогу в кримінальних і цивільних справах склали 4,1 млн євро, з яких 3,3 млн були витрачені на допомогу в кримінальних справах, т. Е. 0,54 євро на душу населення. На етапі слідства у кримінальних справах, які слухалися в райсудах, адвокатів не було у 44% підсудних, а 38% підсудних не мали адвоката в залі суду. В окружних судах, яким підвідомчі більш тяжкі злочини, не мали адвокатів 20% підслідних і 11% підсудних.

Грузія

Служба безоплатної правової допомоги є державною юридичною особою при Міністерстві виправлення правопорушників та правову допомогу, керівник якого призначає її директора. У 2010 р бюджет служби склав 1,1 млн євро, і вона забезпечила представництво громадян в 9596 справах. Адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, отримують фіксовану заробітну плату, яка становить 420 євро на місяць в Тбілісі і 350 євро в регіонах. Запрошені адвокати, внесені до держреєстру, винагороджуються за послуги відповідно до наданого ними переліком проведених дій і підготовлених документів.

Молдова

Наданням безкоштовної правової допомоги займаються Міністерство юстиції та Національна рада з питань гарантованої державної правової допомоги. Остання являє собою колегіальний орган, до складу якого входять 7 осіб. Серед них 2 представники Мін'юсту, 2 - колегії адвокатів, 1 - Вищої ради магістратури, 2 - Міністерства фінансів. Закон не передбачає оплату праці її членів або постійних співробітників, однак зобов'язує Міністерство юстиції забезпечуватиме Національна рада технічною допомогою, зокрема, секретарськими послугами. У 2010 р бюджетні асигнування на безоплатну правову допомогу склали 400 тис. Євро, або 0,11 євро на душу населення, її отримали 23 тис. Осіб.

Литва

У республіці існує 5 регіональних Служб надання гарантованої державою правової допомоги, які представляють собою державні бюджетні установи, засновані Міністерством юстиції. Станом на 1.01.2012 в реєстрі адвокатів, які постійно або епізодично надають такі послуги, налічувалося 376 чоловік. У 2010 р сума, виділена з держбюджету на безоплатну правову допомогу, склала 3,9 млн євро.

джерело

Хто заплатить за безкоштовну допомогу?

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,