Статьи

Звітність банків за МСФЗ - нові вимоги

При складанні звітності за 2008 р банки керувалися Методичними рекомендаціями «Про порядок складання та подання кредитними організаціями фінансової звітності», викладеними в Листі Банку Росії 16 лютого 2009 р № 24-Т, які містять вимоги МСФЗ за станом на 1 січня 2008 р .
Щорічно Банк Россі готує нові Методичні рекомендації, проте вони не містять пояснень щодо можливого дострокового застосування нових стандартів та інтерпретацій, а також змін, внесених до діючих стандартів.

Статутний капітал банків, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю

У лютому 2008 року Рада з МСФЗ (далі - СМСФО) опублікував поправки до стандартів, які дозволяють банкам, створеним у формі товариств з обмеженою відповідальністю, показувати в звітності капітал, т. Е. Істотно поліпшити фінансові показники і коефіцієнтний аналіз. Дані поправки жоден банк не застосував достроково.
З огляду на вимоги КІМФО (IFRIC) 2 «Пайова участь в кооперативах і подібні фінансові інструменти» (Members 'Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments), статутні та додаткові капітали, накопичена нереалізований прибуток і інші статті капіталу ТОВ, зареєстрованих за російським законодавством, раніше зазвичай класифікувалися в звітності по МСФО як боргові зобов'язання. Такі банки не мали розділу «Капітал» в балансі, а тільки підрозділ «Чисті активи, що припадають на власників» в розділі «Довгострокові зобов'язання».

Це вимога встановлена ​​документом правового регулювання даних організацій. Так, згідно зі ст. 26 Закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю» 1 учасник товариства має право в будь-який час вийти з нього незалежно від згоди інших його учасників або товариства. Товариство зобов'язане виплатити учаснику, який подав заяву про вихід з нього, дійсну вартість його частки або видати йому майно такої ж вартості протягом шести місяців з моменту закінчення фінансового року, в якому подано заяву про вихід з товариства, якщо менший строк не передбачено його статутом.

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» і КІМФО 2 дані організації не мають права перешкоджати погашення зобов'язання, тому вони не можуть показувати в звітності капітал і повинні визнати зобов'язання перед учасниками в розмірі чистих активів.

Дане трактування не дозволяла російським банкам відображати в звітності по МСФО капітал, крім консолідованих груп, де материнська компанія, створена у формі ТОВ, була резидентом інших країн, в законодавстві яких, ймовірно, відсутня норма про можливість безперешкодного виходу.

У лютому 2008 р СМСФО опублікував зміни, внесені в МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності» і МСФЗ 32 та стосуються фінансових інструментів, подібних за характеристиками зі звичайними акціями і враховуються у складі фінансових зобов'язань. Дані зміни є обов'язковими до застосування з звітних періодів, які починаються з 1 січня 2009 г. Правила їх дострокового застосування аналогічні будь-якого дострокового застосування МСФЗ, т. Е. З розкриттям цього факту і додаткової інформації в примітках до фінансової звітності.

У Методичних рекомендаціях «Про порядок складання та подання кредитними організаціями фінансової звітності» викладено діяв до 1 січня 2009 р порядок відображення капіталу ТОВ. Дані представлені в табл. 1.

Таблиця 1
Правила відображення капіталу банку, створеного у формі ТОВ

Найменування розділу Методичних рекомендацій Параграф IAS МСФО 39 4.28. Зобов'язання перед учасниками банку, створеного у формі товариства з обмеженою
ответственностью2 Класифікація фінансового інструменту в балансі групи визначається його
змістом, а не юридичною формою.
Фінансовий інструмент, який дає право власнику повернути його банку-емітен-
ту в обмін на грошові кошти чи інший фінансовий актив, є фінан
совим зобов'язанням. Група класифікує фінансові зобов'язання, що представляють собою
частки учасників банку, створеного у формі товариства з обмеженою від-
ністю, як фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою
вартості з відображенням результату переоцінки у звіті про прибутки і збитки. Група визначає справедливу вартість таких фінансових зобов'язань по
балансової вартості чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю.

Відображення у фінансовій звітності за МСФЗ зобов'язань перед учасниками відповідних ТОВ в розмірі чистих активів не може в повній мірі розкрити суть і характер даних фінансових інструментів. Внески до статутних капіталів товариств з обмеженою відповідальністю за своєю суттю відповідають внескам в капітали будь-яких інших товариств, за винятком спрощених процедур виходу з товариства.

Внесені СМСФО зміни не впливають на дотримання всіх встановлених в МСФЗ 32 вимог, необхідних для класифікації даних інструментів як пайових, т. Е. В складі капіталу.
Вимоги до отримання учасниками частини чистих активів викладені в п. 16 (а) МСФЗ 32. До них належать такі:

  • володіння інструментом власного капіталу дає власникові право на отримання пропорційної частки в чистих активах в разі ліквідації ТОВ;
  • інструмент відноситься до класу інструментів, які є найменш пріоритетними над іншими вимогами щодо активів, виходячи з встановленої законодавством черговості виконання вимог кредиторів, тоді як вимоги всіх учасників рівні і визначаються тільки часткою учасника;
  • вимоги учасників товариства мають однакові властивості, не мають більше ніяких характеристик (крім того, що учасник товариства має право в будь-який час вийти з товариства незалежно від згоди інших його учасників або товариства з виплатою йому його частки), які задовольняли б критеріям класифікації як фінансового зобов'язання ;
  • очікувані грошові потоки щодо запропонованих інструментів визначаються головним чином прибутком або збитком, зміною вартості чистих активів або зміною справедливої ​​вартості визнаних і невизнаних чистих активів товариства на протязі терміну дії інструмента (не включаючи будь-які дії з боку самого інструменту);
  • суспільством не випущено будь-яких інших інструментів з термінами, аналогічними термінами часткою в суспільствах, які істотно обмежували або встановлювали б фіксовані відшкодування залишкового доходу власників інструментів.

Ці критерії виконуються для більшості російських ТОВ, тим більше для банків, оскільки ЦБ РФ встановлює вимоги по величині статутного капіталу. У зв'язку з цим ми вважаємо, що банкам доцільно скористатися змінами в МСФЗ 1 та МСФЗ 32 і класифікувати чисті активи товариств в якості капіталу, а не зобов'язань в звітності за 2009 р

1. Федеральний закон від 8 лютого 1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

2. Лист ЦБ РФ 16 лютого 2009 р № 24-Т «Про методичні рекомендації" Про порядок складання та подання кредитними організаціями фінансової звітності "». С. 52.

Повна версія статті Повна версія статті   Звітність банків за МСФЗ - нові вимоги Звітність банків за МСФЗ - нові вимоги

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,