Статьи

Посадова інструкція головного лікаря

Пропонуємо посадову інструкцію головного лікаря

Посадова інструкція № _главного лікаря

____________________________
_____________________________

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Головний лікар відноситься до категорії керівників.

1.2. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади головного лікаря приймається ________________________________________.

1.3. Головний лікар підпорядковується безпосередньо _______________________________________.

1.4. На час відсутності головного лікаря (відрядження, відпустка, хвороба і т. П.) Його обов'язки виконує ___________. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Кваліфікаційні вимоги

2.1. На посаду головного лікаря призначається особа, яка має ___________________________________________________________________________________.

2.2. Головний лікар у своїй діяльності керується:

 • законодавчими та нормативними документами, регулюючими господарську і фінансово-економічну діяльність установи;
 • статутом, наказами та розпорядженнями по установі;
 • цією посадовою інструкцією.

2.3. Головний лікар повинен знати:

 • законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань охорони здоров'я;
 • теоретичні основи соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, системи управління в охороні здоров'я;
 • організацію планово-економічної та фінансової діяльності установи;
 • основи госпрозрахунку бюджетно-страхової медицини;
 • статистику стану здоров'я населення;
 • критерії та показники, що характеризують стан здоров'я населення;
 • порядок укладення та виконання договорів;
 • організацію експертизи працездатності в лікувально-профілактичних установах, організацію соціальної та медичної реабілітації хворих;
 • теоретичні та організаційні основи санітарно-епідеміологічної служби;
 • організацію лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів;
 • організацію санітарної освіти, гігієнічного виховання населення і пропаганди здорового способу життя;
 • основи медичної етики і деонтології;
 • основи трудового законодавства;
 • правила трудового розпорядку;
 • правила з охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

3. Завдання та обов'язки

Головний лікар:

3.1. Здійснює керівництво установою відповідно до чинного законодавства, що визначає діяльність органів і установ охорони здоров'я.

3.2. Вирішує питання фінансового та матеріального забезпечення установи.

3.3. Веде документацію, передбачену діючими нормативно-правовими актами.

3.4. Організовує роботу колективу по наданню своєчасної та якісної медичної та лікарської допомоги населенню.

3.5. Забезпечує якість і культуру медичного обслуговування населення.

3.6. Забезпечує дотримання виконавської дисципліни та виконання своїх посадових обов'язків співробітниками установи.

3.7. Забезпечує організацію лікувально-профілактичної, адміністративно-господарської і фінансової діяльності установи.

3.8. Забезпечує своєчасне подання і достовірність статистичної та іншої інформації про діяльність установи.

3.9. Забезпечує готовність установи до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

3.10. Здійснює аналіз діяльності установи охорони здоров'я і на основі оцінки показників його роботи вживає необхідних заходів щодо поліпшення форм і методів роботи установи.

3.11. Розглядає і затверджує положення про структурні підрозділи установи та посадові інструкції працівників.

3.12. Контролює виконання вимог правил трудового розпорядку, техніки безпеки, охорони праці, технічної експлуатації приладів, обладнання та механізмів.
3

4. ПРАВА

Головний лікар має право:

4.1. Представляти інтереси установи в державних, страхових і арбітражних органах, вищих організаціях, інших органах і організаціях.

4.2. Запитувати від співробітників необхідну інформацію і документи.

4.3. Видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма співробітниками установи.

4.4. Приймати рішення про накладення матеріальних і дисциплінарних стягнень на співробітників, які не виконують або неналежним чином виконують свої посадові обов'язки, і про заохочення співробітників.

4.5. Здійснювати підбір і розстановку кадрів, проводити їх призначення і звільнення в установленому порядку.

4.6. Проходити в установленому порядку атестацію з правом отримання відповідної кваліфікаційної категорії.

4.7. Брати участь в роботі нарад, конференцій, секцій, на яких розглядаються питання, що належать до професійної компетенції.

4.8. Вносити на розгляд і обговорення державних і муніципальних органів влади пропозиції щодо вдосконалення медичного обслуговування населення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний лікар несе відповідальність:

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством.

5.2. За правопорушення, скоєні в період здійснення своєї діяльності, - відповідно до чинного цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством.

5.3. За завдання матеріальної шкоди - відповідно до чинного законодавства.

5.4. За порушення Правил трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених в організації.

Посадова інструкція розроблена відповідно до наказу _________________________________________________________________.

Погоджено

Начальник відділу кадрів ____________

__________

З цією інструкцією ознайомлений.
Один екземпляр отримав на руки і зобов'язуюсь зберігати на робочому місці.

Головний лікар __________

__________

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,