Статьи

Облік тварин в бюджетних установах

 1. Правова база
 2. Облік надходження молодняку, витрати на корм і зміст
 3. Облік дорослих тварин як основний засіб, витрати на корм і зміст
 4. Придбання тварин для підсобних господарств
 5. Внутрішнє переміщення тварин
 6. приплід тварин
 7. Вибуття тварин: вибракування, продаж, полеглі і забиті
 8. інвентаризація тварин
 9. Облік піддослідних тварин в установах: придбання, утримання, списання, інвентаризація
 10. Всі документи для обліку тварин - список

У цій статті ми розповімо про особливості бухгалтерського обліку тварин в підсобних господарствах, кінологічних службах, випробувальних лабораторіях бюджетних установ.

Розглянемо, яким чином оформлюються основні операції по надходженню, змістом і вибуття молодняка і дорослих особин, оприбуткуванню приплоду. В кінці статті ви знайдете список всіх документів, в яких зручно вести облік тварин.

Зміст статті:

Правова база

Спеціальних нормативних актів з обліку тварин в бюджетних установах не розроблено, хоча ця специфічна сфера потребує додаткової деталізації. Організації державного сектору користуються в обліку двома методичними рекомендаціями, затвердженими наказами Мінсільгоспу № 792 від 06.06.2003г. і №73 від 02.02.2004г . Обидва документи регулюють бухоблік тварин на вирощуванні та відгодівлі, а також калькулювання собівартості продукції в сільському господарстві.

Ті, хто має на балансі тварин бюджетні установи не є сільськогосподарськими, але можуть використовувати ці рекомендації в тому випадку, коли вони не суперечать інструкції 157н і чинним федеральним стандартам. Всі питання, пов'язані з бухгалтерським обліком в тваринництві, слід детально прописати в обліковій політиці та узгодити з засновником.

Облік надходження молодняку, витрати на корм і зміст

В Інструкції 157н (п.99) для обліку молодняка визначено рахунок 0 105 06 000 - інші матеріальні запаси. Якщо надходження тварин проводиться за договором купівлі-продажу, то певна в ньому ціна за голову з урахуванням додаткових витрат (транспортування, посередницькі послуги та інші) і буде фактичною вартістю для прийняття до бухгалтерського обліку.

Д-тК-тПримітка

0 106 34 340 0 302 34 730 Вартість договору купівлі-продажу 0 106 34 340 0 302 22 730 Враховано послуги транспортної організації 0 105 36 340 0 106 34 440 Вкладення в придбання молодняка с / г тварин оприбутковано на рахунок обліку інших матеріальних запасів

Оцінка вартості приплоду від дорослих особин, які перебувають на балансі, може бути виконана двома методами:

 1. На підставі планової собівартості, живої маси та інших показників. Грунтуватися в цьому випадку слід на методичних рекомендаціях Мінсільгоспу.
 2. На підставі ринкової вартості аналогічних ТМЦ.

Другий спосіб застосовується, якщо поява приплоду є приватним поодиноким випадком. Після визначення вартості, оприбуткування проводиться наступним проведенням.

Д-тК-тПримітка

0 105 36 340 0 401 10 180 оприбутковано приплід

Інструкція 157н зобов'язує вести синтетичний і аналітичний облік тварин на вирощуванні та відгодівлі. Аналітичний облік молодняку ​​за видами і за віковими групами ведеться в картках кількісно-сумового обліку.

Всі витрати на утримання молодняка відносяться на рахунок 0 109 60 «Собівартість виготовлення готової продукції».

Д-тК-тПримітка

0 109 60 211 0 302 11 730 заробітна плата персоналу 0 109 60 213 0 303 хх 730 внески, нараховані на фонд оплати праці 0 109 60 272 0 105 06 440 витрачені корми 0 109 60 225 0 302 25 730 послуги з утримання приміщень 0 109 60 226 0 302 26 730 інші послуги

На рахунках 0 109 70 000 і 0 109 80 000 формуються накладні і загальногосподарські витрати, які також списуються на рахунок 0 109 60 000.Затрати на приріст і приріст щомісяця приєднують до первісної вартості тварин на рахунок 0 105 06 00 по планової собівартості. За підсумками року проводиться коригування.

Як відобразити приріст живої маси тварин для продажу, дивіться в рекомандаціі Системи Держфінанси .

Облік дорослих тварин як основний засіб, витрати на корм і зміст

Дорослі тварини враховуються на балансовому рахунку 0 101 07 00 - Біологічні ресурси. До 2018 року застосовувався рахунок 101.08, а зараз тварин потрібно перенести на 101.07 . Кожному присвоюється інвентарний номер, а великим (коровам, бикам, жеребців) і службовим собакам дається кличка. Облік ведеться в інвентарній картці, куди заносяться всі початкові показники. Тварини, які стосуються основних засобів , Підрозділяються на категорії в залежності від використання:

 1. Робочі - в качествесредства праці.
 2. Продуктивні - для отримання продукції.
 3. Службові - для виконання охоронних, розшукових та інших функції.
 4. Племінні - для виведення певних порід.

На підставі Постанови Уряду №1 від 01.01.2002р. велика рогата худоба, коні відносяться до IV амортизаційної групі (від 5 до 7 років). Службові собаки - до III групі (від 3 до 5 років). Нарахування амортизації проводиться на підставі федерального стандарту «Основні засоби» .

Витрати на корм і зміст в залежності від категорії тварин або списуються відразу на фінансовий результат (робочий і племінну худобу, службових собак), або відносяться на собівартість продукції (продуктивна худоба).

Про облік тварин в зоопарку, читайте в статті журналу Облік в установі .

Придбання тварин для підсобних господарств

Купівля тварин для бюджетної установи здійснюється на підставі закону 44-ФЗ . Залежно від суми контракту можна використовувати різні способи визначення контрагентів:

 • у єдиного постачальника;
 • запит котирувань;
 • відкритий конкурс.

Придбання дорослих особин оформляється проводкою:

Д-тК-тПримітка

0 106 31 310 0 302 31 730 сума за договором купівлі-продажу 0 101 37 310 0 106 31 410 введення в експлуатацію

Якщо покупка супроводжувалася додатковими витратами, вони враховуються в первісної балансової вартості.

Внутрішнє переміщення тварин

Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі ведеться в розрізі різних аналітичних показників (субконто):

 • вікова група;
 • матеріально відповідальна особа;
 • підрозділ;
 • інше.

При зміні цих показників проводиться операція по внутрішньому переміщенню, яка оформляється наступним проведенням:

Д-т

Примітка

К-т

Примітка

0 105 36 340

нове субконто

0 105 36 340

старе субконто

приплід тварин

Ще одним способом збільшення основного стада, крім придбання, є переклад підросли особин з приплоду. Критерії для цієї операції встановлені в методичних рекомендаціях Мінсільгоспу. У них визначені ознаки (вік, вага, розмір), на підставі яких тварина може вважатися основним засобом. Оформляється надходження наступним проведенням.

Д-тК-тПримітка

0 101 37 310 0 105 06 440 переклад з групи МОЗ в групу ОС

З огляду на, що витрати на приріст і приріст регулярно додавалися на рахунок 0 105 06 000, значитися доросла тварина буде за ціною придбання плюс витрати, понесені установою на утримання.

Вибуття тварин: вибракування, продаж, полеглі і забиті

Вибракування тварин з низькою продуктивністю проводиться на підставі зоотехнічного обліку та ветеринарного обстеження. В установі повинна бути створена постійно діюча комісія, яка приймає рішення про вибракування і подальше використання малопродуктивних тварин:

 • забій;
 • продаж заготівельникам;
 • передача на відгодівлю.

Забій проводиться для власного споживання або для реалізації м'яса на сторону. Списання оформляється такими проводками:

Д-тК-тПримітка

0 105 07 340 0 105 06 440 оприбуткована готова продукція 0 105 02 340 0 105 06 440 оприбутковані продукти харчування

Якщо забивають доросла тварина, оприбутковують готову продукцію або продукти харчування за залишковою вартістю.

Д-тК-тПримітка

0 104 38 411 0 101 37 410 списана вартість ОС на суму нарахованої амортизації 0 105 07 340 0 101 37 410 оприбуткована готова продукція 0 105 02 340 0 101 37 410 оприбутковані продукти харчування

Падіж тварин - це смертність від хвороб, пожеж, повеней, нещасних випадків. Перелік можливих захворювань затверджений Міністерством охорони здоров'я. Облік хворих ведеться в журналі реєстрації хворих тварин. Кожен випадок падежу повинна розслідувати призначена наказом керівника комісія. Якщо причиною смерті стали не наведені вище причини, а неправомірні дії МОЛ, то з нього повинна бути стягнута сума збитку.

Д-тК-тПримітка

0 104 38 411 0 101 37 410 списана вартість загиблих через відмінка дорослих тварин на суму нарахованої амортизації 0 401 20 273 0 101 37 410 списана залишкова вартість 0 401 20 273 0 105 06 440 списана вартість загиблого молодняка

Якщо виявлено винну в загибелі тварини особа, проводки буду такі.

Д-тК-тПримітка

0 401 10 172 0 105 06 440 списана вартість загиблих тварин 0 209 74 560 0 401 10 172 нарахована сума збитку до відшкодування

інвентаризація тварин

Інвентаризація тварин і птиці, що перебувають на обліку установи, може бути викликана наступними причинами:

 1. Зміна матеріально-відповідальної особи.
 2. Підготовка річної звітності.
 3. Проведення контрольних заходів.

При інвентаризації проводиться, підрахунок, обмір і зважування дорослих особин і молодняку. Перевіряється облікова документація. Особлива увага приділяється оформленню оприбуткування приплоду, витрачання кормів, а також своєчасності складання документів про забій. В обов'язковому порядку звіряється фактичний вихід м'яса і субпродуктів з нормативним. Перевіряються всі факти падежу або вимушеного забою.

За результатами інвентаризації складається порівняльна відомість, в якій відображаються всі надлишки і недостачі. Центральна інвентаризаційна комісія установи приймає рішення про оприбуткування надлишків і стягнення нестач.

Незвичайна інвентаризація білок: погляд айтішника Незвичайна інвентаризація білок: погляд айтішника

Облік піддослідних тварин в установах: придбання, утримання, списання, інвентаризація

У деяких бюджетних установах використовуються різні дрібні тварини або звірі для проведення наукових досліджень. Їх облік може вестися по основній або позабюджетної діяльності. Враховуються піддослідні тварини за вартістю придбання на рахунку 0 105 06 000.

Можливе збільшення кількості піддослідних особин за рахунок приплоду. Оцінка вартості проводиться на підставі існуючих ринкових цін на подібні ТМЦ. Відображення в бухобліку аналогічно оприбуткуванню приплоду с / г тварин. Приплід в цьому випадку враховується завжди по позабюджетної діяльності, навіть якщо він утворився від тварин, що стоять на бюджетному обліку.

Годування піддослідних тварин проводиться на підставі затверджених Міністерством охорони здоров'я добових норм. Списання всіх витрат, а також загиблих і померлих тварин проводиться відповідно до облікової політики двома способами:

 1. На фінансовий результат (рахунок 0 401 20 000).
 2. На собівартість науково-ісследовательскіхработ (0 109 60 000).

Інвентаризація піддослідних тварин щоквартально проводиться на підставі розпорядження керівника установи та наказу Мінфіну 49н від 13.06.1995 .

Детальніше про відображення лабораторних тварин в бухгалтерському та податковому обліку, читайте в рекомендації Системи Держфінанси .

Всі документи для обліку тварин - список

Для бухобліку вжівотноводстве в бюджетних установах застосовуються такі форми документів.

номер форми
номер форми  скачайте бланки
скачайте бланки

Найменування 0504054

Картка кількісно-сумового обліку 0504039 Книга обліку тварин 0504042 Книга обліку матеріальних цінностей 0325039 Акт оприбуткування приплоду СП-39 0504203 Відомість на видачу кормів і фуражу 0504031 Інвентарна картка обліку нефінансових активів 0504204 Вимога-накладна 0504102 Накладна на внутрішнє переміщення 304-АПК Книга обліку руху тварин і птиці 304-АПК 0325051 Звіт про рух худоби і птиці СП-51 0325054 Акт на вибуття тварин і птиці СП-54 0325048 Обліковий лист руху тварин і витрати кормів 0325047 Акт на переведення тварин 0325043 відомість зважування 0325044 Розрахунок визначення приросту живої маси

Форми, які установа має намір застосовувати в своєму обліку, необхідно затвердити в облікову політику .

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,