Статьи

Бюджетна кошторис казенного установи на 2020 рік: зразок

 1. Останні зміни в бюджетній кошторисі
 2. Де формувати кошторис на 2020 рік
 3. Порядок заповнення бюджетного кошторису на 2020 рік
 4. шапка форми
 5. таблична частина
 6. Зразок заповнення бюджетного кошторису казенного установи на 2020 рік
 7. Затвердження бюджетного кошторису
 8. Внесення змін до бюджетної кошторис доходів і витрат

Діяльність казенного установи фінансується за рахунок коштів відповідного бюджету та на підставі бюджетного кошторису. Про те, як скласти, затвердити бюджетну кошторис і працювати по ній - в статті.

Зміст статті

Останні зміни в бюджетній кошторисі

З 28 липня змінилися 28 форм обґрунтувань для бюджетного кошторису федеральних установ і введені 9 нових форм. Мінфін вніс зміни наказом від 20.06.2019 № 100н:

Завантажити Наказ Мінфіну Росії від 20.06.2019 № 100н

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Російської Федерації від 20 червня 2018 р № 139н «Про затвердження форм обгрунтувань (розрахунків) планових кошторисних показників, що застосовуються при складанні і веденні бюджетних кошторисів федеральних казенних установ»

Серед оновлених форм, в тому числі обґрунтування на фонд оплати праці та страхові внески деяких установ, на закупівлі, податки, на соцзабезпечення громадян.

Кошторис на 2020 рік складайте за вимогами, які Мінфін затвердив наказом від 14.02.2018 № 26н:

Де формувати кошторис на 2020 рік

Де формувати кошторис залежить від двох чинників:

 1. Рівня бюджету казенного установи: федеральний, регіональний чи муніципальне.
 2. Від того чи містить кошторис державну таємницю чи ні.

Правила, де і як формувати кошторис - в таблиці 1.

Таблиця 1. Де сформувати бюджетну кошторис.

Категорія установи

показники кошторису

як формувати

Федеральне установа

без держтаємниці

В системі «Електронний бюджет» - у формі електронного документа з посиленою кваліфікованої електронним підписом.

Обмін з іншими користувачами проходить в системі «Електронний бюджет»

є держтаємниця

З використанням спеціалізованого програмного забезпечення системи «Електронний бюджет» - на папері з власноручним підписом уповноваженої особи.

Надавати такі кошторису потрібно в електронному вигляді - вивантаживши на знімний машинний носій з дотриманням вимог законодавства про захист державної таємниці

Регіональні та муніципальні установи

без держтаємниці

У своїх інформаційних системах або на папері - в залежності від порядку, який затвердив ГРБС

є держтаємниця

Відокремлено по законодавству про захист держтаємниці

Порядок заповнення бюджетного кошторису на 2020 рік

Бюджетна кошторис - це перелік витрат установи. Наведіть в ній напрямки і повний обсяг витрат на черговий рік і плановий період. Витрати розподіліть між кодами бюджетної класифікації з урахуванням ЛБО, який довів ГРБС або РБС. Кожен напрямок витрат обґрунтуйте - попередньо складіть обґрунтування (розрахунки) кошторисних показників.

Форма бюджетного кошторису для федерального казенного установи затверджена в Наказі Мінфіну від 20.06.2018 №141н:

Державні казенні установи використовують бланк ОКУД 0501012:

шапка форми

У шапці форми в грифі «ЗАТВЕРДЖЕНО» вкажіть посадова особа, яка затверджує кошторис, - це керівник установи або інша уповноважена особа. ГРБС може передбачити в своєму порядку, що кошторис треба узгодити з РБС. В цьому випадку додайте в форму гриф узгодження. Він включає в себе слово «Погоджено», найменування посади особи, яка погодило кошторис, його особистий підпис з розшифровкою і дату погодження.

таблична частина

У табличній частині бюджетного кошторису відобразіть обсяг і цілі витрат в поточному році і плановому періоді по розділах. Бюджетна кошторис складається з 6 розділів.

Розділ 1. Підсумкові показники бюджетного кошторису

Розділ 2. Ліміти бюджетних зобов'язань по видатках одержувача бюджетних коштів

Розділ 3. Ліміти бюджетних зобов'язань по видатках на:

 • надання бюджетних інвестицій юридичним особам, субсидій бюджетним і автономним установам, іншим некомерційним організаціям, міжбюджетних трансфертів, субсидій юридичним особам, IP, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг, субсидій державним корпораціям, компаніям, публічно-правовим компаніям;
 • платежі, внески, безоплатні перерахування суб'єктам міжнародного права;
 • обслуговування держборгу, виконання судових актів, держгарантій Російської Федерації, а також по резервним витрат

Розділ 4. Ліміти бюджетних зобов'язань по видатках на закупівлі товарів, робіт, послуг одержувача бюджетних коштів на користь третіх осіб

Розділ 5. Довідково: Бюджетні асигнування на виконання публічних нормативних зобов'язань

Розділ 6. Довідково: Курс іноземної валюти до рубля Російської Федерації

Показники розділів формуйте так:

 • на черговий рік і плановий період змініть раніше затверджені відповідні показники кошторису попереднього року. Наприклад, для кошторису на черговий 2020 рік корегуйте показники кошторису попереднього року, які відображали в графах «на 2020 рік (перший рік планового періоду)»;
 • на другий рік планового періоду складіть нові показники на підставі лімітів від ГРБС і планових розрахунків.

Показники формуйте за кодами класифікації видатків бюджету з деталізацією до кодів видів витрат. При плануванні на 2020 рік в частині КВР керуйтеся наказом Мінфіну від 06.06.2019 № 85н. До кодів Косгеї та інших додаткових показників деталізуйте кошторис, якщо такий порядок передбачив ГРБС.

Рядок «Разом за кодом БК» заповніть за кожним кодом бюджетної класифікації:

Після того як сформували і перевірили кошторис, її підписують: виконавець - той, хто склав, а потім керівник установи або інша уповноважена особа. До кошторисі прикладіть обґрунтування (розрахунки) кошторисних показників - це обов'язкова частина кошторису.

Довідник з планування на 2020 рік

Експерти підготували довідник з планування на 2020 рік. У ньому липневі зміни для кошторису і нові правила для плану ФГД. Спланувати бюджет допоможуть приклади, таблиці та ув'язки по КБК, форми обґрунтувань.

Зразок заповнення бюджетного кошторису казенного установи на 2020 рік

Як обгрунтувати показники бюджетного кошторису на 2020 рік

Кошторис складайте на підставі обгрунтувань (розрахунків) планових кошторисних показників - невід'ємної частини кошторису. Для цього ГРБС доводить спеціальні форми обгрунтувань, в яких установи розраховують свої майбутні витрати.

Для федеральних установ Мінфін наказом від 20.06.2018 № 139н затвердив 95 форм обґрунтувань . При плануванні на 2020 рік застосовуйте даний наказ в редакції наказу Мінфіну від 20.06.2019 № 100н.

Дивіться і скачайте зразки заповнення обгрунтувань бюджетного кошторису з підказками щодо заповнення форм:

Затвердження бюджетного кошторису

Кошторис установи і його структурних підрозділів, а також обґрунтування до неї затверджує керівник установи або інший уповноважений співробітник. Виняток - випадки, коли ГРБС в своєму порядку встановив, що кошторис затверджує інша посадова особа. Це може бути співробітник РБС або самого ГРБС. Наприклад, керівник, начальник планового відділу.

Коли затвердити кошторис? Термін залежить від того, чи містять показники кошторису держтаємницю чи ні. У першому випадку затвердити кошторис потрібно - не пізніше 10 робочих днів з дати, коли засновник довів ЛБО. У другому - не пізніше 20 робочих днів з дати, коли до установи довели ЛБО.

Якщо ГРБС доводить до підвідомчого установи госзаданіе, то він передає право затверджувати кошторис керівнику установи. При цьому ГРБС вправі обмежити право керівника установи затверджувати кошторис, якщо виявить, що установа порушує бюджетне законодавство.

Після того як кошторис затвердили, направте один екземпляр ГРБС в строк не пізніше одного робочого дня після затвердження. До документа прикладіть всі необхідні розрахунки і обґрунтування.

За порушення порядку складання, затвердження та ведення бюджетних кошторисів передбачена адміністративна відповідальність .

Внесення змін до бюджетної кошторис доходів і витрат

Скорегуйте кошторис, якщо засновник змінив обсяг ЛБО або перерозподілив кошторисні призначення:

 • за кодами класифікації видатків бюджетів, що вимагає змінити ЛБО;
 • додатковими показниками, які не змінюють бюджетного розпису та ЛБО.

Ще один випадок - засновник змінив обсяги кошторисних призначень, з цієї причини їх треба перерозподілити між розділами кошторису. У будь-якому випадку показники кошторису міняйте в межах ваших ЛБО. Уточнення, які вимагають міняти бюджетну розпис ГРБС і обсяги ЛБО, затверджуйте після того, як їх скорегують.

Зміни до кошторису вносите на підставі змін в обґрунтування (розрахунки) планових показників. Але, якщо виправлення в обґрунтуваннях на показники кошторису не впливають, кошторис змінювати не потрібно.

Корегуйте бюджетну кошторис в порядку та за формою, які встановив для вас ГРБС. Рекомендовану форму Мінфін затвердив наказом від 14.02.2018 № 26н. Показники заповнюйте так: обсяг кошторисних призначень збільшили - внесіть дані зі знаком «плюс», зменшили - зі знаком «мінус».

Зміни до кошторису затверджуйте в порядку і в терміни, які встановив ГРБС. А якщо поправки викликані змінами в ЛБО - в терміни, встановлені для затвердження кошторису. Зміни кошторису і обгрунтувань направте на адресу ГРБС не пізніше одного робочого дня після того, як їх затвердили.

Коли затвердити кошторис?

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,