Статьи

Forex. Форекс. Програми Trader, Elliott Wave Analyser Professional, Ainet, Parity

 1. TRADER Системні вимоги:
 2. Короткий опис меню:
 3. ELLIOTT WAVE ANALYSER PROFESSIONAL 6.0.
 4. AINET
 5. PARITY 1.5
 6. Запуск програми
 7. формати даних
 8. Робота з групами даних
 9. побудова індикатора
 10. Група індикаторів
 11. Серії - об'єднання груп індикаторів
 12. Кластери - екранна конфігурація груп індикаторів
 13. Додаткові можливості

TRADER

Системні вимоги:

  DOS, 800 КБ вільного простору на диску.

Система дозволяє прогнозувати рух курсів валют на валютній біржі. В якості вихідних використовується інформація за попередніми результатами торгів (часовий ряд) - максимальна, мінімальна ціна, ціна закриття і обсяг угод за день. Якщо користувач має також ціною відкриття і параметром Open Interest, то при створенні своєї бази даних він це може вказати, що дасть йому додаткову можливість використовувати саме ці параметри для аналізу. Якщо є інформація тільки за ціною закриття, то система вважає, що максимальна і мінімальна ціни дорівнюють цією ціною закриття. В системі використовуються наступні алгоритми для аналізу динячих: ковзне середнє (moving average) 3 видів: лінійне, експоненціальне, з задаються вагами; MACD - гістограми, такі популярні індикатори як RSI, OBV, Williams R%, CandleSticks, Point & Figure і багато інших. Користувач може створювати власні формули для аналізу даних. До переваг також можна віднести можливість застосування індикатора до вже побудованого індикатору, що наприклад потрібно при побудові MACD-гістограми, де ковзне середнє обчислюється для різниці двох ковзних середніх.

До переваг також можна віднести можливість застосування індикатора до вже побудованого індикатору, що наприклад потрібно при побудові MACD-гістограми, де ковзне середнє обчислюється для різниці двох ковзних середніх

Недоліком даної системи можна вважати не надто вдало спроектоване меню. Навіть для досвідченого користувача без відповідної документації було б важко швидко освоїти даний програмний продукт. До гідності інтерфейсу можна віднести наявність гарячих клавіш, які дозволяють швидко потрапити в той чи інший екран.

В системі також відсутня довідка по загальному опису системи. Можна отримати довідку по гарячих клавішах. Однак є досить докладний опис кожного їх наявних в системі індикаторів, яке викликається з меню Indicators-> Indicator help

Короткий опис меню:

Виклик меню - клавіша "/".


Меню Charting - дозволяє завантажувати дані, налаштувати показ на екран.
Меню Files / Data - дозволяє створювати нові файлів даних, редагувати дані, переходити в інший каталог.
Меню Indicators - описані найбільш популярні індикатори.
Меню Printing - висновок результатів в текстовому або графічному вигляді в файл або на принтер.
Меню Scaling - зміна масштабів графіків.
Меню Other - настройка різних опцій.

Загальне враження - добрий.

ELLIOTT WAVE ANALYSER PROFESSIONAL 6.0.

Системні вимоги:

  Windows, виконуються в розширеному режимі, 386 або краще 486 процесор, 4 МБ оперативної пам'яті, 2 МБ на диску.

Програмний продукт призначений для аналізу валютного ринку з використанням принципів хвиль Елліотта, а також за допомогою стандартних алгоритмів технічного аналізу. У 1930 році Ральф Елліотт виявив, що емоційний стан натовпу впливає на курси валют, і цей вплив описується декількома зразками, які тепер відомі як хвилі Елліотта.

У 1930 році Ральф Елліотт виявив, що емоційний стан натовпу впливає на курси валют, і цей вплив описується декількома зразками, які тепер відомі як хвилі Елліотта

Програмні продукт дозволяє виділяти з тимчасового ряду незакінчені зразки, які можна віднести (певною мірою, звичайно) до зразків хвиль Елліотта. Оскільки поведінка стандартних хвиль Елліотта вивчено, то можна зробити прогноз щодо подальшого розвитку цих незакінчених зразків. Для кожного із зразків (закінчених і незакінчених) система обчислює коефіцієнт Goodness, змінюваний від 0 до 100, який і визначає ступінь близькість досліджуваного зразка до теоретичного аналогу.

Одним з важливих параметрів аналізу є кількість міток - число відрізків ламаної, яка (ламана) апроксимує досліджуваний зразок. Користувач може задати щільність розподілу міток. Як правило, до кінця досліджуваного проміжку часу слід збільшити щільність розподілу міток.

Після аналізу робиться аналіз кожної з отриманих хвиль (тип, розмір, завершеність) і даються сигнали входу або виходу з ринку для коротких або довгих позицій.

Після аналізу робиться аналіз кожної з отриманих хвиль (тип, розмір, завершеність) і даються сигнали входу або виходу з ринку для коротких або довгих позицій

Дані про курси можна об'єднувати в групи. Тоді після аналізу валюти, за якими були згенеровані сигнали входу і / або виходу, виділяються кольором (червоний - вихід, синій - вхід). Користувач може налаштовувати параметри, за якими визначаються критерії виходу і входу.

Користувач може налаштовувати параметри, за якими визначаються критерії виходу і входу

У разі роботи в режимі on-line, програма автоматично виробляє перерахунок хвиль, період якого задає користувач.

Поряд з аналізом за методом Елліотта, користувач може сам написати будь-який алгоритм індикатора на будь-якій мові програмування, і обчислений індикатор висвічуються на тому ж графіку, що і вихідні дані. На один і той же графік можна накласти багато індикаторів, що дозволяє одночасно бачити їх показання.

На відміну від програми TRADER, в даний продукт можна імпортувати текстові файли, що дуже часто буває зручно.

Користувач може задати діапазон аналізованих даних по датах, а після аналізу порівняти реальні а передбачені результати.

В системі є докладна довідкова система з теоретичним описом принципу Елліотта, а також розділ Guided Tour, який проводить користувача через всі етапи аналізу даних по методу Елліотта. На жаль демо-версія програми аналізує тільки свої власні приклади. Інформація про повноцінної версії можна отримати на сервері http://www.cewa.com/.

Загальне враження - дуже гарне

AINET

Системні вимоги:

  Windows. Судячи з особистого досвіду роботи, вони менше, ніж для програми аналізу за допомогою хвиль Елліотта.

Для прогнозування подій використовуються нейронні мережі. Для аналізу часових рядів дана програма мало придатна, але дає хороші результати для багатьох завдань, де треба інтерполювати дані. Погані результати виходять при екстраполяції даних.

Параметр аналізу - penalty coefficient, який програма сама ж і оптимізує. В якості вихідних даних виступає прямокутна матриця з повністю присутніми даними і матриця з тим же кількістю стовпців, але в якій має місце відсутність деяких даних. Програма намагається передбачити значення цих відсутніх даних.

Інтерфейс програми досить простий, тому немає потреби його описувати. Варто вказати обмеження: максимальна кількість змінних - 500, а матриці - 20000.

Варто вказати обмеження: максимальна кількість змінних - 500, а матриці - 20000

Система має експорт та імпорт даних в текстовому вигляді, що робить її переносять в інші програми аналізу ринку.

Система має довідкову систему, а також файли в форматі Microsoft Word - part1.doc, part2.doc, part3.doc і appendix.doc, в яких описуються приклади і розглядаються питання застосування нейронних мереж.

До недоліків програми є те, що вона працює за методом "чорної скриньки", не даючи користувачеві, не знайомій з нейронними мережами, зрозуміти алгоритм прогнозування.

Загальне враження - середнє.

PARITY 1.5

Програма MetaStock TRADER дозволяє проводити досить повно аналізувати тимчасові ряди. Але цей програмний продукт працює під DOS, в ньому слабо розвинений користувальницький інтерфейс і довідкова система. Нова програма - PARITY Technical analysis system - увібрала в себе всі найкращі якості MetaStock TRADER, в ній додано багато нових, а оскільки ця програма написана для роботи в середовищі Windows, то в ній використовується дружній інтерфейс цього середовища і розвинена система довідки. Є розширена версія цієї програми - PARITY Plus, в якій представлені додаткові функції.

Запуск програми

Вільно поширювану копію даної програми можна знайти на сервері http://www.e-analytics.com/soft2.htm. Після запуску програми з'являється головний екран з меню:

формати даних

Програма MetaStock TRADER підтримує багато форматів даних, що застосовуються для аналізу часових рядів, і и зокрема ринкових курсів - MetaStock / CompuTrac, ChartPro / MegaTech, TeleChart 2000. Перевагою PARITY є можливість імпорту даних таких програм, як Excel, Lotus і просто текстових файлів.

Після вибору пункту меню Groups-> Load a Securityrelpress. з'явиться наступне діалогове вікно:

з'явиться наступне діалогове вікно:

Виберемо для прикладу General Motors. Потім натиснемо кнопку OK. З'явиться вікно, яке пропонує вибрати діапазон даних. Для прикладу змінювати нічого не будемо і натиснемо ОК. Отже, після певного проміжку часу з'явиться гістограма.

Отже, після певного проміжку часу з'явиться гістограма

Робота з групами даних

Як правило, доводиться аналізувати кілька часових рядів (курсів акцій, наприклад) одночасно. Для цієї мети програма PARITY дозволяє об'єднувати дані в групи. В меню Groups потрібно вибрати Select / Modify group, після якого з'явиться діалогове вікно, що дозволяє створювати і модифікувати групу. Після створення групи її можна вибрати, і перший часовий ряд групи даних буде відображатися на екрані.

побудова індикатора

Сам графік не є надто інформативним, і тому в програмі передбачено багато індикаторів, що дозволяють проводити більш точний аналіз. Для цього в меню Studies потрібно вибрати Create / Modify Current Study. Після вибору, наприклад, індикатора RSI (periods) програма намалює вихідний графік курсу акції та показник - Relative Strength Index (RSI).

Група індикаторів

Один показник мало що може дати. Для цього в програмі PARITY є можливість збирати кілька показників (зазвичай одного виду) в групу індикаторів. Для цього в меню Studies потрібно вибрати пункт Select a Study. Після вибору зі списку груп групу Oscillators1 на екрані буде видно багато показників осцілляторного типу. Формули для кожного з них можна подивитися, вибравши пункт меню Studies-> Create / Modify Current Study.

У групі індикаторів можна задавати взаємне розташування індикаторів, наявність осей і кольору індикаторів на графіку.

У групі індикаторів можна задавати взаємне розташування індикаторів, наявність осей і кольору індикаторів на графіку

Серії - об'єднання груп індикаторів

У технічному аналізі існує багато груп індикаторів - осциляторні, відлежувався тренд і багато інших. Для цього в програмі є засіб об'єднання груп - серії. У програмі є вбудований приклад серії - SampleBatch, яку можна вибрати в меню Studies-> Select a Batch. Після цього на екрані з'явиться одна з груп індикаторів для одного з тимчасових рядів. Всі групи індикаторів і тимчасові ряди утворюють прямокутну матрицю, елементами якої є конкретна група індикаторів для конкретного часового ряду.

Кластери - екранна конфігурація груп індикаторів

Як і серія, кластер являє собою об'єднання груп індикаторів, але кластер представляє з себе визначену конфігурацію екрана, на якому розміщені групи індикаторів.

Приклад конфігурації екрану можна переглянути в меню Clusters-> Select a Cluster, а потім - вибрати дозвіл екрану. З'явиться приклад конфігурації екрану для даного дозволу.

З'явиться приклад конфігурації екрану для даного дозволу

Додаткові можливості

В якості додаткових можливостей можна відзначити наступні:

 1. малювання прямих підтримки і опору;
 2. за двома заданими прямим малювання прямих, віддалених на відстань відносини Фібоначчі (див. попередній номер, розділ Хвилі Елліотта);
 3. в програмі PARITY Plus можна настроювати тони входу і виходу з ринку, облік комісійних при підрахунку прибутку і багато іншого.

Дана програма є досить потужним засобом для аналізу часових рядів. Недоліком її можна вважати відсутність механізмів DDE, що дозволяють в оперативному режимі змінювати аналізовані дані. Також відсутній опис індикаторів, що, між іншим, є в програмі MetaStock TRADER. Іноді програма входить в нескінченний цикл і зависає. Будемо сподіватися, що ці недоліки будуть виправлені в наступних версіях програми.

Марат Хусаїнов, ІА Релпресс

ДАЛІ >> Програмне забезпечення, що застосовується на ринку FOREX

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,